นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1165
ความเห็น: 0

ผลการตรวจประเมินภายในตามแนวทาง TQA: 2557

วันนี้ได้รับผลการตรวจประเมินภายในตามแนวทาง TQA: 2557 ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน คือ

 

1. ศาสตราจารย์ นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์                   ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์         กรรมการ

3. นางสาววรรณวิมล นาคะ                                 เลขานุการ

 

มีสาระสำคัญที่สรุปมา ดังนี้ครับ

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Key Themes)

A. จุดแข็งที่สำคัญที่สุด หรือการปฎิบัติงานที่โดดเด่น

 1. ผู้นำระดับสูงมีบทบาทที่โดดเด่น มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรเพิ่อไปสู่องค์กรชั้นเลิศ
 2. องค์กรมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในกระบวนการดำเนินการที่โดดเด่น  

 

B. อะไรเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในโอกาส ความวิตกกังวล หรือความไม่แน่นอนที่ได้ระบุไว้?

 1. องค์กรยังขาดการทบทวนและเรียนรู้จากผลการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นโอกาสในการปรับปรุงผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรยังไม่เป็นระบบ อาจจะทำให้เสียโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

 

C. พิจารณาปัจจัยที่มีความสำคัญที่เป็นจุดแข็ง และสร้างคุณค่าแก่องค์กร (ระบุจุดแข็ง หมวด 7)

 1. ผลการดำเนินการด้านผลิตภัณฑ์ บรรลุเป้าหมาย
 2. บุคลากรมีความสุขและมีความผูกพันกับองค์กรสูง
 3. ผลการดำเนินการด้านการเงินบรรลุเป้าหมายและมีแนวโน้มดี

 

D. พิจารณาผลลัพธ์ที่มีความสำคัญแต่ยังคงเป็นช่องว่าง เพื่อการปรับปรุงขององค์กร      

 1. การรายงานผลยังขาดการตั้งเป้าหมายและผลการดำเนินการของคู่แข่ง
 2. ผลลัพธ์การดำเนินการหลายตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในหมวด 1 ถึง 6 ยังขาดการรายงานผล

 

E. หัวข้อ/ประเด็นการปฎิบัติที่ดี (Good Practices) ของคณะ/หน่วยงานที่ค้นพบ

 1. การให้ส่วนลดค่าบริการตรวจทางวิทยาศาสตร์ต่อนักวิชาการ เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็น CSR ที่น่ายกย่อง
 2. มีการใช้สารสนเทศที่หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการ

 

การประเมินดังกล่าว ให้ความเชื่อมั่นว่า เราได้เดินมาในแนวทางที่ถูกต้อง จุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ยังมีอีกมาก แต่หากเราปรับปรุงต่อไปก็จะแปรเปลี่ยนเป็นจุดแข็งได้ เรา"ยังขาดการทบทวนและเรียนรู้จากผลการดำเนินการ" ซึ่งเราก็จะแสดงการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมที่ยังไม่เป็นระบบที่ดี

 

 

Attitude ข้างบนนี้ผมชอบมาก เราพยายามแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพียงใด?

 

ผม..เอง (แมวใจสู้)

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2557 12:35 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2557 12:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ดำขำ, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ