นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1263
ความเห็น: 0

การแสดงเจตจำนงเพื่อการเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน: นโยบายสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

 

บางครั้งการแสดงออกเป็นลายลักษณ์อักษรจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่านโยบายที่เพียงเป็นคำพูด โดยประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ทั่วกัน ดังนั้นบุคลากรจะได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแล (ฮา เพราะว่าไปแล้วพวกเราเองนั่นแหล่ะที่มีส่วนร่วมในการทำลายสิ่งแวดล้อม)

 

เราก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ที่ได้กรุณานำรูปแบบของบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) มาเล่าสู่กันฟังในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล ISO 14001: 2004 ซึ่ง SEC จะจัดทำเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางนี้ แต่จะไม่ขอการรับรองเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงและเราเป็นหน่วยงานที่เล็ก มีมลภาวะต่ำ แต่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลก็ควรต้องดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเช่นกัน

 

เช้านี้มีสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต คือ พบว่า SEC เปิดทำงานก่อนเวลา คือ 7.44 น. ก็มีบุคลากรพร้อมที่จะให้บริการแล้ว

 

สิ่งดีที่สองคือ มีรายงานการเงินสรุปปีงบประมาณ 2557 พร้อมการวิเคราะห์เบื้องต้นส่งมาทางเมลเรียบร้อย ทำให้รู้สถานะทางการเงินของ SEC เพื่อให้พร้อมที่จะกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินการต่อไป

 

ความรวดเร็ว ทันเวลา เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงสมรรถนะและประสิทธิภาพของบุคคลและระบบงาน ก็ขอบคุณ"อาเกา"ที่ทำหน้าที่นี้ได้ดียิ่ง

 

แต่โดยรวมนั้น เราต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อองค์กร โดยหัวหน้าก็เพียงเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งขององค์กรเท่านั้น มิได้เป็นทั้งหมดขององค์กร

 

บันทึกก่อนเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพฯ

 

ผม..เอง (แมวชื่นชม)

created: 09 October 2014 08:47 Modified: 09 October 2014 08:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 tiny apple, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.22.151
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ