นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 3361
ความเห็น: 4

อบรมทัศนคติ: เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ

สถาบันการศึกษาได้เจอปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกข้อหนึ่งคือ การขาดแคลนทรัพยากรสายวิชาการ และจำต้องรับบุคลากรสายนี้โดยมีการคัดกรองที่ไม่เข้มข้นมากนัก

 

ด้วยนโยบายเน้นคุณภาพคุณวุฒิผู้สอนโดยการเน้นวุฒิปริญญาเอกเน้นตำแหน่งทางวิชาการ เน้นผลงานการตีพิมพ์ เราก็จะพบกับอีกปัญหาหนึ่งในระยะยาวคือ เราได้บุคลากรที่มีความเก่งสูง แต่มีความดีน้อยลงไป และทำความดีไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย ดังเช่นบันทึกของท่าน wullop นี้

 

ด้วยความที่เราเน้นให้แสดงผลของความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นหลัก งานอื่น ๆ ที่เป็นของส่วนรวม งานที่สอดคล้องกับนโยบายภาคฯ คณะฯ มหาวิทยาลัยก็จะขาดบุคลากรที่จะร่วมเข้าทำงาน โดยมีข้อสนับสนุนความเชื่อเดิมๆ ว่า "ทำแล้วไม่เห็นจะได้อะไร" ซึ่งแสดงถึงความต้องการผลประโยชน์ส่วนตนที่เด่นชัดมากไป

 

ดังนั้น สิ่งที่เราต้องเร่งเสริมสร้างโดยเร่งด่วนคือการปลูกฝังทัศนคติที่ดีงาม ซึ่งเป็นงานที่ทำได้ยากยิ่ง เพราะในมุมมองของผมนั้น ผมอยากได้คนมีทัศนคติดีมาร่วมทำงานก่อนความเก่ง เพราะการสอนหรืออบรมให้เก่งนั้นทำได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนทัศนคติ

 

ระบบเอกชนเปลี่ยนไปนานแล้ว SCG เน้นที่ทัศนคติที่ต้องมาก่อนความเก่ง แต่สถาบันการศึกษายังติดอยู่ในกับดักความเก่งนี้ ซึ่งผู้ร่วมรับผิดชอบก็คือ สกอ. สมศ.

 

ถึงแม้ว่าเราจะพบกับปัญหาข้อนี้ แต่ก็ต้องเดินหน้าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไป ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำคือ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้มาก ๆ การอบรมเชิงวิชาการนั้นน้อยลงหน่อยก็ได้ ดังที่ผมมักจะพบเจอว่า อบรมคราใดก็มีคนที่ใฝ่รู้เข้าร่วมอบรมอยู่เสมอ คนที่เราอยากให้มาเข้าอบรมเสียบ้างมักไม่เข้าร่วมอบรม หรือมีคนที่เข้าร่วมอบรมบ่อย ๆ แต่ไม่ค่อยได้นำผลการอบรมไปต่อยอดในการใช้งาน

 

ช่วงอายุของผู้ที่เข้าอบรมก็น่าจะมีความสำคัญนะครับ ผมคิดว่าในช่วง 30-40 ปี นี้น่าจะเหมาะสม ช่วงอายุระดับนี้การปรับเปลี่ยนทัศนคติน่าจะยังพอทำได้อยู่ อายุมากกว่านี้ก็ปรับเปลี่ยนยาก เพราะเริ่มคุ้นเคยกับการไม่ต้องปรับเปลี่ยนไปแล้ว

 

ถ้าจะให้ผมเลือกการจัดอบรมด้านวิชาการ กับด้านทัศนคติ ผมเลือกกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติก่อนครับ

 

ผม..เอง

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2555 09:48 แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2555 09:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Bravo1, Ico24 DaDa, และ 12 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นปัญหาที่ปัตตานีมากครับ และก็คิดเหมือนกันกับคุณคนธรรมดาด้วย

 

แล้วก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าการคัดกรองคนแบบเน้นทัศนคติ นั้นทำอย่างไร ใช้ทำแบบทดสอบ หรือ สัมภาษณ์สักชั่วโมงจะได้ไหมครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เราอาจจะมองที่ตนเองเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะมองในภาพรวม หรือที่ผลประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆ

อยู่ที่ว่าจะยอมคายหรือจะ(กล้ำ)กลืนกันต่อไป

เราเอง

น่าสนใจมากค่ะ

แต่ว่าขยายขอบข่ายเรื่องช่วงอายุดีใหมคะ อิอิ

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
14 August 2012 09:02
#79776

ขอมีส่วนร่วมสำหรับความคิดนี้ค่ะ "กลับสู่สมดุลที่ยั่งยืน"

เริ่ม 02 ก.ค.นี้นะคะ คืนสู่เหย้าชาว 102

ขอบคุณสงขลานครินทร์ ที่ช่วยให้เข้าใจ เข้าถึงและร่วมพัฒนาคุณค่าคนคะ

ด้วยความขอบคุณ

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.203.87
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ