นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 2024
ความเห็น: 0

โอกาสในการพัฒนาระบบงาน

ช่วงนี้งานเร่งด่วนเข้ามามาก และงานที่สำคัญและเร่งด่วนนั้นจะต้องพยายามทำให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้

 

ก่อนที่จะสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ เมื่อผมตรวจสอบงานสำคัญที่ต้องทำก็พบว่ามี 2 งานเร่งด่วน คือ 1. การทบทวนวิสัยทัศน์ของศูนย์เครื่องมือฯ และ 2. การกำหนดข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำผลลัพธ์ส่งต่อให้ทีม BSC ไปดำเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ประจำปีต่อไปในเดือนกรกฎาคม งานทั้ง 2 นี้ผู้รับผิดชอบคือทีมบริหาร ดังนั้น เราจึงต้องนัดประชุมด่วนในเวลา 15.30 น. วันนี้ และ 11.00 น. ของวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 2555 เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

 

การดำเนินการตามกรอบเวลาที่วางไว้ เป็นการฝึกวินัยในระบบการทำงาน ซึ่งผู้บริหารจะต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างเข้มแข็ง ซึ่งในความเห็นของผมนั้น ผู้นำต้องเห็นความสำคัญในประเด็นนี้อย่างเคร่งครัด หากจะเป็นการนำด้วยการปฏิบัติโดยไม่สร้างข้อยกเว้นให้แก่ตนเอง

 

จุดนี้เป็นจุดด้อยของระบบบริหารแบบไทย ๆ ซึ่งใช้ความยืดหยุ่นผิดประเด็น คือผู้นำมักจะขอเลื่อนการประชุมเมื่อตนเองมีภารกิจที่เห็นว่าสำคัญกว่าเข้ามาแทรก การเลื่อนการประชุมทำให้เกิดการรวนเรทั้งระบบ กระทบต่อเวลาการทำงานของสมาชิกการประชุมจำนวนมาก ซึ่งผมจะเลือกให้การประชุมเป็นไปตามกำหนดเวลาเดิมที่ตกลงกันไว้มากกว่า โดยให้ผู้อื่นมาเป็นประธานดำเนินการแทน เพื่อคงระบบการทำงานที่ดีเอาไว้

 

โอกาสในการพัฒนางาน (opportunity for improvement: OFI) เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็ง แต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบแบบต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เมื่อเห็นข้อด้อยก็ต้องปรับปรุง เมื่อเห็นข้อเด่นก็ต้องบูรณาการ (integration) ให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ได้นวัตกรรมการบริการที่มากขึ้น

 

ผมเชื่อมั่นในตัวระบบมากกว่าตัวบุคคล ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวมีพื้นฐานมาจากระบบที่แข็งแรง ผู้นำที่มากความสามารถอาจสร้างองค์กรที่โดดเด่นได้ แต่อาจไม่ยั่งยืน ซึ่งก็อยู่ที่แนวคิดของผู้นำละครับ

 

การที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คงดูเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับบุคลากรที่ไม่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง แต่หากสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับการปรับเปลี่ยนตั้งแต่แรกแล้ว การดำเนินการต่อเช่นนี้ก็เป็นเรื่องง่าย ดังตัวอย่างนี้

 

การรับบุคลากรใหม่เข้ามาในองค์กร ก็เป็นระบบที่ต้องคัดกรองอย่างเข้มแข็งเช่นกัน การได้บุคลากรที่มีทัศนคติ, ค่านิยมเชิงบวกเข้ามาในองค์กรนั้น ดีกว่ารับบุคลากรที่มีความรู้สูง เพราะความรู้ที่สูงนั้นหากไม่สามารถนำมาใช้งานเพื่อองค์กรได้ก็เป็นความสูญเปล่า และหากเราเชื่อว่า "ความรู้อาจเรียนทันกันหมด" ทัศนคติการใฝ่รู้สำคัญการความรู้ในปัจจุบัน

 

เมื่อวานนี้ 27 มิ.ย. 2555 ผู้บริหารระดับสูงของศูนย์เครื่องมือฯ ก็ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์พนักงาน 2 ตำแหน่ง เพราะการคัดเลือกบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงควรต้องลงมือดำเนินการด้วยตนเอง

 

ผม..เอง

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มิถุนายน 2555 09:57 แก้ไข: 28 มิถุนายน 2555 09:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, และ 14 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ