นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ

ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมายักษสวยได้ไปอบรมหลักสูตร "From Good to Great: พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน" ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารและหัวหน้าซะส่วนใหญ่ ท่านวิทยากรคืออาจา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 18 กรกฎาคม 2558 19:17 แก้ไข: 18 กรกฎาคม 2558 19:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี

เด็กแรกเกิด - 3 เดือน+ ของเล่นที่สามารถติดบริเวณเตียงหรือเปลได้ เช่น โมบายล์ ตุ๊กตาของเล่นแขวนที่ขอบเปลนิ่มๆ เป็นต้นประโยชน์: ลูกนอนมองโมบายล์อย่างสบายอารมณ์และเพลิดเพลิน แถมยังเอามือไขว่เอื้อมคว้าด้วย+ ของเล่นควรสีสลับให้เห็นอย่างเด่นชัด เช่น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 12 กรกฎาคม 2558 23:12 แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2558 23:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Polysaccharideกับเห็ด

หลายวันที่ผ่านมามีลูกค้าส่งสารสกัดจากเห็ดเพื่อทดสอบหาปริมาณสารโพลีแซคคาไรด์(Polysaccharide) ยักษ์สวยเลยสงสัยว่าสารดังกล่าวกับเห็ดเกี่ยวข้องกันอย่างไร...เลยได้คำตอบตามนี้ค่ะ สารโพลีแซคคาไรด์(Polysaccharide) เป็นสายโซ่ยาวของมอโนแซคคาไรด์หลายร้อย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 05 กรกฎาคม 2558 23:20 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2558 23:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน

แคโรทีนอยด์ (carotenoids) เป็นสารสีที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เป็นสารที่มีความสำคัญหลายประการ อาทิ เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ช่วยในพัฒนาการของตัวอ่อน และระบบการสืบพันธุ์ ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงเป็นสาร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 29 มิถุนายน 2558 09:33 แก้ไข: 29 มิถุนายน 2558 09:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด

การเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกฟังมีประโยชน์มากมาย ไม่เว้นแม้แต่ลูกเล็กวัยขวบปีแรก เพราะนอกจากจะเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแล้ว ขณะที่พ่อแม่เล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง ยังส่งผลดีต่อพัฒนาการหลายๆ ด้านของลูกด้วย ารอ่านหนังสือหรือเล่านิทานให... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 21 มิถุนายน 2558 23:25 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2558 23:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม

ที่มาและความสำคัญ โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุหนึ่ง ธาตุโพแทสเซียมในดินที่พืชนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้มีกำเนิดมาจากการสลายตัวของหินและแร่ต่างๆมากมายหลายชนิด โพแทสเซียมที่อยู่ในรูปอนุมูลบวก หรือโพแทสเซียมไอออน (K+)... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 14 มิถุนายน 2558 23:29 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2558 23:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน

เมื่อวานได้รับ Mail จากลูกค้าต้องการทดสอบหาค่าดังต่อไปนี้ในตัวอย่างดินโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable potassium), แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable calcium) และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable magnesium) ซึ่งยักษ์สวยเคยหาข้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2558 09:29 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2558 09:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาศูนย์เครื่องมือฯ เราได้มีโอกาสต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัท CPF ทางคณะดังกล่าวได้มีความสนใจเกี่ยวกับงานทดสอบทางด้านน้ำมันของศูนย์เครื่องมือฯ ยักษ์สวยได้รับมอบหมายให้เตรียม Presentation นำเสนองานทดสอบในรายการดังกล่าว หลังจากท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 31 สิงหาคม 2557 21:06 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2557 21:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR

มีลูกค้าที่ส่งทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectrometer) สอบถามความแตกต่างของการเตรียมตัวอย่างระหว่างเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR ว่าแตกต่างกันอย่างไร ยักษ์สวยเลยสรุปมาให้ตามตารางด้านล่างนะค่ะ เผื่อว่ามีท่านใดสนใจสามา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 29 กรกฎาคม 2557 14:09 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2557 14:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก

เพื่อนๆ ทราบไหมค่ะว่าสารไนเตรทและไนไตรทในรังนกนั้นเกิดได้อย่างไร ยักษ์สวยได้ค้นหาข้อมูลมาให้แล้วค่ะ นั่นก็คือ.... เมื่อเหล่านกแอ่นที่เกาะอยู่ในถ้ำหรือในคอนโดบ้านนกกินอาหารเข้าไปก็จะขับถ่ายออกมา ซึ่งเมื่ออุจจาระถูกสะสมมากเข้าก็จะเกิดแอมโมเนีย (N... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 25 มิถุนายน 2557 13:11 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2557 13:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]