นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 57 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution) 1070 0
การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 1100 0
เล็กๆ ก็วัดได้ 1284 2
จำแนกขนาดรูพรุน 1185 1
หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 968 0
เปิดทดสอบ BET 872 1
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค 1520 0
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection) 1056 0
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1 1122 0
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 910 0
ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้ 1437 4
การทําให้นํ้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 1000 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-2 969 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-1 2489 1
TMTD Easy Kit-1 696 0
FT-IR Microscope Training 1081 0
คำว่า "CARE" 911 0
ความเหมือนที่แตกต่าง 1311 3
ทำความรู้จักกับสาร TMTD 944 0
ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งแรก 820 0
เครื่องย่อย Microwave 861 0
เป้าหมายต่อไปคือ แร่ยิปซัม 725 0
การตรวจสอบน้ำส้มควันไม้ 1058 0
ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ 1003 2
น้ำส้มควันไม้2 949 0
น้ำส้มควันไม้1 580 0
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม 693 1
เปิดหู-เปิดตา 798 1
คำว่าแม่ 776 0
ครั้งแรกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 953 0
ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ 749 0
ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี 750 1
Polysaccharideกับเห็ด 839 0
ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน 767 0
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด 1344 3
การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม 695 0
การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน 773 3
รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ 890 0
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR 3323 1
ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก 2350 3
Happy Healthy : 2 in 1 1131 1
บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013" 1232 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3 1214 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2 1368 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1 2858 1
บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ 1333 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7 1124 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7 1191 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7 930 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7 1101 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค3/7 1005 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค2/7 2018 1
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 1252 0
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป" 1503 0
AAR of SEC KM 1362 0
สูตรผมสวย 3116 0
FTIR Analysis Service 2441 0