นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 57 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution) 24 0
การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 72 0
เล็กๆ ก็วัดได้ 168 2
จำแนกขนาดรูพรุน 244 1
หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 242 0
เปิดทดสอบ BET 230 1
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค 249 0
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection) 206 0
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1 231 0
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 203 0
ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้ 275 2
การทําให้นํ้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 267 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-2 376 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-1 459 1
TMTD Easy Kit-1 235 0
FT-IR Microscope Training 350 0
คำว่า "CARE" 336 0
ความเหมือนที่แตกต่าง 461 3
ทำความรู้จักกับสาร TMTD 412 0
ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งแรก 339 0
เครื่องย่อย Microwave 332 0
เป้าหมายต่อไปคือ แร่ยิปซัม 381 0
การตรวจสอบน้ำส้มควันไม้ 433 0
ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ 456 2
น้ำส้มควันไม้2 367 0
น้ำส้มควันไม้1 317 0
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม 386 1
เปิดหู-เปิดตา 502 1
คำว่าแม่ 487 0
ครั้งแรกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 522 0
ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ 480 0
ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี 421 1
Polysaccharideกับเห็ด 418 0
ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน 430 0
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด 650 3
การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม 414 0
การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน 510 3
รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ 581 0
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR 1799 1
ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก 1539 3
Happy Healthy : 2 in 1 661 1
บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013" 848 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3 910 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2 912 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1 1871 1
บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ 824 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7 727 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7 654 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7 701 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7 654 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค3/7 647 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค2/7 1522 1
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 817 0
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป" 1204 0
AAR of SEC KM 989 0
สูตรผมสวย 2679 0
FTIR Analysis Service 1963 0