นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 57 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution) 267 0
การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 327 0
เล็กๆ ก็วัดได้ 481 2
จำแนกขนาดรูพรุน 478 1
หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 421 0
เปิดทดสอบ BET 388 1
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค 568 0
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection) 337 0
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1 442 0
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 396 0
ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้ 572 4
การทําให้นํ้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 423 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-2 458 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-1 789 1
TMTD Easy Kit-1 385 0
FT-IR Microscope Training 519 0
คำว่า "CARE" 467 0
ความเหมือนที่แตกต่าง 686 3
ทำความรู้จักกับสาร TMTD 512 0
ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งแรก 460 0
เครื่องย่อย Microwave 511 0
เป้าหมายต่อไปคือ แร่ยิปซัม 529 0
การตรวจสอบน้ำส้มควันไม้ 545 0
ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ 585 2
น้ำส้มควันไม้2 507 0
น้ำส้มควันไม้1 433 0
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม 449 1
เปิดหู-เปิดตา 553 1
คำว่าแม่ 567 0
ครั้งแรกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 636 0
ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ 542 0
ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี 490 1
Polysaccharideกับเห็ด 533 0
ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน 509 0
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด 839 3
การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม 487 0
การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน 559 3
รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ 660 0
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR 2124 1
ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก 1720 3
Happy Healthy : 2 in 1 803 1
บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013" 890 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3 974 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2 1032 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1 2078 1
บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ 969 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7 837 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7 807 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7 773 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7 808 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค3/7 695 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค2/7 1672 1
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 903 0
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป" 1308 0
AAR of SEC KM 1111 0
สูตรผมสวย 2787 0
FTIR Analysis Service 2066 0