นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 57 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution) 153 0
การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 217 0
เล็กๆ ก็วัดได้ 362 2
จำแนกขนาดรูพรุน 373 1
หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 362 0
เปิดทดสอบ BET 321 1
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค 433 0
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection) 280 0
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1 345 0
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 334 0
ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้ 446 4
การทําให้นํ้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 374 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-2 432 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-1 682 1
TMTD Easy Kit-1 334 0
FT-IR Microscope Training 454 0
คำว่า "CARE" 425 0
ความเหมือนที่แตกต่าง 597 3
ทำความรู้จักกับสาร TMTD 460 0
ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งแรก 393 0
เครื่องย่อย Microwave 457 0
เป้าหมายต่อไปคือ แร่ยิปซัม 481 0
การตรวจสอบน้ำส้มควันไม้ 492 0
ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ 553 2
น้ำส้มควันไม้2 473 0
น้ำส้มควันไม้1 403 0
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม 419 1
เปิดหู-เปิดตา 532 1
คำว่าแม่ 541 0
ครั้งแรกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 570 0
ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ 515 0
ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี 455 1
Polysaccharideกับเห็ด 498 0
ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน 468 0
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด 771 3
การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม 455 0
การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน 540 3
รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ 620 0
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR 1959 1
ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก 1642 3
Happy Healthy : 2 in 1 748 1
บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013" 873 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3 952 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2 992 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1 1989 1
บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ 914 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7 798 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7 779 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7 740 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7 769 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค3/7 672 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค2/7 1606 1
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 877 0
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป" 1267 0
AAR of SEC KM 1079 0
สูตรผมสวย 2743 0
FTIR Analysis Service 2011 0