นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 57 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution) 815 0
การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 870 0
เล็กๆ ก็วัดได้ 1078 2
จำแนกขนาดรูพรุน 957 1
หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 823 0
เปิดทดสอบ BET 727 1
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค 1263 0
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection) 832 0
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1 894 0
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 723 0
ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้ 1243 4
การทําให้นํ้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 877 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-2 842 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-1 2052 1
TMTD Easy Kit-1 598 0
FT-IR Microscope Training 966 0
คำว่า "CARE" 805 0
ความเหมือนที่แตกต่าง 1126 3
ทำความรู้จักกับสาร TMTD 806 0
ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งแรก 729 0
เครื่องย่อย Microwave 766 0
เป้าหมายต่อไปคือ แร่ยิปซัม 645 0
การตรวจสอบน้ำส้มควันไม้ 887 0
ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ 926 2
น้ำส้มควันไม้2 862 0
น้ำส้มควันไม้1 518 0
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม 615 1
เปิดหู-เปิดตา 690 1
คำว่าแม่ 708 0
ครั้งแรกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 869 0
ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ 680 0
ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี 643 1
Polysaccharideกับเห็ด 735 0
ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน 675 0
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด 1246 3
การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม 608 0
การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน 687 3
รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ 782 0
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR 3056 1
ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก 2193 3
Happy Healthy : 2 in 1 1056 1
บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013" 1142 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3 1134 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2 1283 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1 2684 1
บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ 1249 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7 1060 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7 1097 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7 879 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7 1028 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค3/7 926 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค2/7 1918 1
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 1163 0
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป" 1426 0
AAR of SEC KM 1282 0
สูตรผมสวย 3010 0
FTIR Analysis Service 2345 0