นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 57 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution) 599 0
การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 648 0
เล็กๆ ก็วัดได้ 884 2
จำแนกขนาดรูพรุน 768 1
หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 685 0
เปิดทดสอบ BET 575 1
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค 949 0
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection) 655 0
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1 708 0
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 549 0
ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้ 1047 4
การทําให้นํ้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 718 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-2 711 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-1 1626 1
TMTD Easy Kit-1 515 0
FT-IR Microscope Training 861 0
คำว่า "CARE" 688 0
ความเหมือนที่แตกต่าง 988 3
ทำความรู้จักกับสาร TMTD 696 0
ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งแรก 630 0
เครื่องย่อย Microwave 685 0
เป้าหมายต่อไปคือ แร่ยิปซัม 594 0
การตรวจสอบน้ำส้มควันไม้ 753 0
ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ 848 2
น้ำส้มควันไม้2 780 0
น้ำส้มควันไม้1 479 0
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม 548 1
เปิดหู-เปิดตา 632 1
คำว่าแม่ 654 0
ครั้งแรกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 803 0
ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ 620 0
ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี 582 1
Polysaccharideกับเห็ด 659 0
ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน 607 0
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด 1123 3
การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม 554 0
การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน 617 3
รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ 725 0
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR 2806 1
ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก 2021 3
Happy Healthy : 2 in 1 985 1
บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013" 1051 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3 1069 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2 1214 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1 2570 1
บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ 1143 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7 1001 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7 1004 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7 839 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7 966 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค3/7 860 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค2/7 1844 1
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 1068 0
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป" 1384 0
AAR of SEC KM 1199 0
สูตรผมสวย 2948 0
FTIR Analysis Service 2265 0