นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 57 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution) 93 0
การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 143 0
เล็กๆ ก็วัดได้ 256 2
จำแนกขนาดรูพรุน 300 1
หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 289 0
เปิดทดสอบ BET 272 1
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค 323 0
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection) 246 0
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1 271 0
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 252 0
ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้ 332 2
การทําให้นํ้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 311 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-2 411 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-1 542 1
TMTD Easy Kit-1 273 0
FT-IR Microscope Training 404 0
คำว่า "CARE" 359 0
ความเหมือนที่แตกต่าง 516 3
ทำความรู้จักกับสาร TMTD 439 0
ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งแรก 373 0
เครื่องย่อย Microwave 351 0
เป้าหมายต่อไปคือ แร่ยิปซัม 412 0
การตรวจสอบน้ำส้มควันไม้ 459 0
ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ 477 2
น้ำส้มควันไม้2 393 0
น้ำส้มควันไม้1 343 0
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม 405 1
เปิดหู-เปิดตา 518 1
คำว่าแม่ 521 0
ครั้งแรกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 557 0
ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ 507 0
ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี 445 1
Polysaccharideกับเห็ด 455 0
ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน 453 0
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด 681 3
การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม 448 0
การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน 534 3
รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ 599 0
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR 1871 1
ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก 1588 3
Happy Healthy : 2 in 1 683 1
บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013" 863 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3 931 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2 930 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1 1921 1
บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ 846 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7 753 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7 693 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7 725 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7 686 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค3/7 661 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค2/7 1547 1
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 846 0
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป" 1242 0
AAR of SEC KM 1021 0
สูตรผมสวย 2704 0
FTIR Analysis Service 1991 0