นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 57 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution) 682 0
การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 748 0
เล็กๆ ก็วัดได้ 981 2
จำแนกขนาดรูพรุน 867 1
หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 756 0
เปิดทดสอบ BET 647 1
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค 1099 0
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection) 757 0
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1 796 0
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 638 0
ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้ 1152 4
การทําให้นํ้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 812 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-2 780 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-1 1837 1
TMTD Easy Kit-1 551 0
FT-IR Microscope Training 924 0
คำว่า "CARE" 755 0
ความเหมือนที่แตกต่าง 1060 3
ทำความรู้จักกับสาร TMTD 764 0
ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งแรก 685 0
เครื่องย่อย Microwave 730 0
เป้าหมายต่อไปคือ แร่ยิปซัม 616 0
การตรวจสอบน้ำส้มควันไม้ 797 0
ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ 890 2
น้ำส้มควันไม้2 830 0
น้ำส้มควันไม้1 494 0
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม 576 1
เปิดหู-เปิดตา 656 1
คำว่าแม่ 687 0
ครั้งแรกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 835 0
ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ 650 0
ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี 610 1
Polysaccharideกับเห็ด 697 0
ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน 646 0
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด 1201 3
การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม 579 0
การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน 656 3
รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ 743 0
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR 2919 1
ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก 2101 3
Happy Healthy : 2 in 1 1026 1
บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013" 1100 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3 1098 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2 1252 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1 2614 1
บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ 1215 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7 1032 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7 1056 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7 859 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7 990 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค3/7 895 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค2/7 1884 1
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 1111 0
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป" 1401 0
AAR of SEC KM 1233 0
สูตรผมสวย 2978 0
FTIR Analysis Service 2313 0