นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 715
ความเห็น: 0

การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม

โพแทสเซียม

       ที่มาและความสำคัญ

        โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุหนึ่ง ธาตุโพแทสเซียมในดินที่พืชนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้มีกำเนิดมาจากการสลายตัวของหินและแร่ต่างๆมากมายหลายชนิด โพแทสเซียมที่อยู่ในรูปอนุมูลบวก หรือโพแทสเซียมไอออน  (K+) เท่านั้นที่พืชจะดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ ถ้าธาตุโพแทสเซียมยังคงอยู่ในรูปของสารประกอบยังไม่แตกตัวออกมาเป็นอนุมูลบวก (K+) พืชก็ยังดึงดูดไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ อนุมูลโพแทสเซียมในดินอาจจะอยู่ในน้ำในดิน หรือดูดยึดอยู่ที่พื้นผิวของอนุภาคดินเหนียวก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะดูดยึดที่พื้นผิวของอนุภาคดินเหนียว ดังนั้นดินที่มีเนื้อดินละเอียด เช่น ดินเหนียว จึงมีปริมาณของธาตุนี้สูงกว่าดินพวกเนื้อหยาบ เช่น ดินทรายและดินร่วนปนทราย
         พืชต้องการโพแทสเซียมไปใช้ในการสร้างและการเคลื่อนย้ายอาหารพวกแป้งและน้ำตาลไปเลี้ยงส่วนที่กำลังเติบโต และส่งไปเก็บไว้เป็นเสบียงที่หัวหรือที่ลำต้น ดังนั้นพืชพวกอ้อย มะพร้าว และมัน จึงต้องการโพแทสเซียมสูงมาก ถ้าขาดโพแทสเซียมหัวจะลีบ มะพร้าวไม่มัน และอ้อยก็ไม่ค่อยมีน้ำตาล พืชที่ขาดโพแทสเซียมมักเหี่ยวง่ายแคระแกร็น ใบล่างเหลืองและเกิดเป็นรอยไหม้ตามขอบใบ

          ดังนั้นการวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียมในพืชและในดินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการแนะนำอัตราส่วนปุ๋ยให้เหมาะสมแก่พืชในระบบการปลูกพืช

สารเคมี/อุปกรณ์/เครื่องมือ  

  • Potassium Cell Test 5.0-50.0 mg/L
  • เครื่อง Photometer รุ่น Spectroquantâpharo 300, Merck, Germany
  • เครื่องชั่งให้ค่าความละเอียดอย่างน้อย 4 ตำแหน่ง
  • เตาเผาตัวอย่าง
  • 50% กรดไนตริก
  • Hot plate
  • ขวดวัดปริมาตรขนาด 50 mL

การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ

                1. ชั่งตัวอย่างมาประมาณ 0.5-2.0 กรัม

                2. นำตัวอย่างไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 450-600 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นเถ้าอย่างสมบูรณ์
                (ทั้งนี้อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างแต่ละประเภท)

                3. นำเถ้าของตัวอย่างมาเติม 50% กรดไนตริกประมาณ 1 mL แล้วนำไปให้ความร้อนบน Hot plate

                4. จากนั้นนำตัวอย่างมาเติมน้ำ DI แล้วเทใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 50 mL ปรับปริมาตรจนถึงขีดวัดปริมาตร

                5. ปิเปตตัวอย่างปริมาตร 2.0 mL ใส่หลอดปฏิกิริยา เติมรีเอเจนต์เพื่อทำปฎิกิริยา

               6. ทำการวัดหาปริมาณโพแทสเซียมด้วยเครื่อง Photometer ที่ค่าความยาวคลื่น 690 นาโนเมตร

การคำนวณหาปริมาณโพแทสเซียม

Note : ถ้าต้องการรายงานปริมาณโพแทสเซียมในรูปของ K2O สามารถทำได้โดยคำนวณจากสูตร
                    K2O    =    ค่า K x 1.2046

 เอกสารอ้างอิง

Spectroquantâ Potassium Cell Test (1.14562.0001)

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subsoil/potas.htm

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มิถุนายน 2558 23:29 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2558 23:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ