นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

(3) รับวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับทดสอบยาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม 19 สารประกอบได้แก่ 1. ออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine insecticides) คลอริเนเตตไฮโดรคาร์บอน (Chlorinated Hydrocarbons) มีธาตุไฮโดรเจน คาร์บอนและคลอรีนเป็นส่วนประกอบ ลำดับที่ ชื่อส... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 03 July 2013 21:36 Modified: 03 July 2013 21:50 [ Report Abuse ]

(2) ความรู้จาก consult/การอบรม

ความรู้จากหัวหน้า น้องไข่พะโล้ ตอนเป็น consults การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (Ultimate analysis) ในการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุนี้ ธาตุหลักที่วิเคราะห์ได้แก่ ปริมาณ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นตัวหลัก นอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์หาปริมาณกำมะถัน... more »
By หัวกรวด   created: 18 June 2013 17:05 Modified: 25 June 2013 11:21 [ Report Abuse ]

(0) การวิเคราะห์สารด้วย LC-MS

มีคำถามจากลูกค้าของศูนย์เครื่องมือฯ สำหรับการทดสอบสารด้วย LC-MS ดังนี้ > 1.ศูนย์เครื่องมือ LC-MS มี column ชนิดใดบ้างครับ > 2.ถ้าเป็นนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยมีสารลดไหมครับ > 3.LC-MS มี library ไหมครับ ถ้าไม่มีพอจะมีแหล่งที่ใช่เปรียบเ... more »
By หัวกรวด   created: 04 June 2013 09:49 Modified: 04 June 2013 09:53 [ Report Abuse ]

(2) รับทดสอบชนิดกรดไขมัน

เพิ่มเติมจากบันทึกก่อนหน้า Click กรดไขมัน แบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ตามโครงสร้าง 1. กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) จะมีอะตอมของคาร์บอนที่ต่อกันเป็นลูกโซ่ด้วยพันธะเดี่ยวเท่านั้น โดยที่แขนของคาร์บอนแต่ละตัวจะจับอะตอมของไฮโดรเจนเต็มไปหมด ไ... more »
By หัวกรวด   created: 23 May 2013 10:26 Modified: 23 May 2013 12:40 [ Report Abuse ]

(0) ชนิดของไขมัน

ก่อนอื่นมารู้จักชนิดไขมันกันก่อนครับ ไขมันแบ่งได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 1. คอเลสเตอรอล เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นองค์ประกอบสำคัญในเยื่อของสมองและระบบประสาท ใช้สร้างกรดน้ำดี ทั้งยังเป็นวัตถุดิบในการสร้างฮอร์โมนบางชนิด เช่น ฮอร์โมนเพศชา... more »
By หัวกรวด   created: 17 May 2013 21:51 Modified: 17 May 2013 21:57 [ Report Abuse ]

(0) บริการใหม่ "ทดสอบ Purity ของ 6PPD" สำหรับอุตสาหรรมน้ำยางข้น

น้ำยางจากธรรมชาติจะเกิดการเสียสภาพกลายเป็นของเหลวและจับตัวแข็งและมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ (เม็ดพริก) ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากถูกกรีดออกจากต้นยาง เมื่อเกิดการเสียสภาพ จะมีกลิ่นบูดเหม็นของน้ำยางเกิดขึ้น ฉะนั้น เพื่อป้องกันมิให้น้ำยางจับตัวเป็... more »
By หัวกรวด   created: 07 May 2013 16:48 Modified: 07 May 2013 16:52 [ Report Abuse ]

(0) การวิเคราะห์ชนิดของสารอินทรีย์ระเหยง่าย

ในการวิเคราะห์ชนิดของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compounds, VOCs) ในตัวอย่าง เทคนิคที่นิยมใช้คือเทคนิค แก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรมิเตอร์ (gas chromatrography mass spectrometer) เป็นวิธีที่สามารถทำนายชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสาร... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 29 April 2013 21:28 Modified: 29 April 2013 21:31 [ Report Abuse ]

(2) งานมีไว้ทำหลายคน

ช่วงอาทิตย์นี้นี้ ๆ ทีม KM ของศูนย์เครื่องมือ ฯ เราคงจะมีเรื่องยุ่งนอกเหนือจากงานประจำน่าดู เพราะเรากำลังจะมีงาน KM Workshop ที่ เกาะมุก ชาลีบีช รีสอร์ท อ.กันตัง จ.ตรัง แม้เวลาในกิจกิจกรรม ประมาณ 3 วัน 2 คืน แต่มีกิจกรรมให้ทำกันหลายอย่างน่าดู โชค... more »
By หัวกรวด   created: 23 April 2013 00:09 Modified: 23 April 2013 00:18 [ Report Abuse ]

(0) ความรู้เบื้องต้นในการส่งตัวอย่าง&เก็บตัวอย่างวิเคราะห์

ความรู้เบื้องต้นในการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ รู้อยู่แล้ว ว่าต้องการทดสอบอะไร ! 1. ต้องตรวจสอบว่าสารที่จะวิเคราะห์เป็นสารประเภทใด หรือสารตัวอย่างนั้นมีสภาพเป็นขั้ว อย่างไร เช่น เป็นสารประเภทมีขั้วหรือไม่มีขั้ว หรือมีขั้วปานกลาง เป็นต้น 2. ต้องการวิ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 25 March 2013 23:41 Modified: 25 March 2013 23:43 [ Report Abuse ]

(0) การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograp, GC)

ทำไมต้องใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (GC) ? แกสโครมาโทกราฟเปนเทคนิคที่ใชสําหรับแยกสารผสมแตเทคนิคนี้ใชแยกสารที่สามารถเปลี่ยนใหเปนแกสเฟสไดที่อุณหภูมิหนึ่ง (ไมเกิน 350 องศาเซลเซียล) ถาสารใดเปลี่ยนใหเปนแกสเฟสยาก อาจใชเทคนิคอื่นๆ บางอย... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 25 March 2013 23:23 Modified: 20 July 2013 10:40 [ Report Abuse ]