นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

(1) ความสัมพันธ์ของเกณฑ์ TQA

หมวด 1 และ 2 ความสัมพันธ์ ผู้นำองค์กรกำหนดวางแผนจัดทำกลยุทธ์ หมวด 1 และ 3 ความสัมพันธ์ ผู้นำองค์กรฟังเสียงลูกค้าเป็นแนวทางในการกำหนดแผน หมวด 1 และ 4 ความสัมพันธ์ ผู้นำองค์กรติดตามผลการดำเนินงาน หมวด 1 และ 5 ความสัมพันธ์ ผู้นำองค์กรสร้างความผ... more »
By หัวกรวด   created: 10 Febuary 2015 13:52 Modified: 10 Febuary 2015 14:02 [ Report Abuse ]

(0) อันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานควบคุมได้

การทำงานในห้องปฎิบัติการมักมี การทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีซึ่งอาจส่งผลกระทบเสียหายแก่สุขภาพของผู้ ปฏิบัติงานได้ หากได้รับสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย การดำเนินงานจึงควรเอาใจใส่กับการป้องกันไม่ให้สารเคมีก่อผลเสียหายต่อสุขภาพ ข้อกำหนดตา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 03 Febuary 2015 10:37 Modified: 03 Febuary 2015 10:38 [ Report Abuse ]

(2) โลกกว้าง การรู้เพิ่มจึงสำคัญ II

ต่อจากบันทึกที่แล้ว การเรียนรู้จากการอบรมที่สุราษฎ์ธานี เรื่องนี้ว่าด้วยการเตรียมสารละลาย โดยประเภทของสารละลายแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. สารละลายมาตรฐาน 2.สารละลายทำปฎิกิริยา 3. สารละลายบัฟเฟอร์ โดยสารละลายมาตรฐานเป็นสารละลายที่มีการใช้มากที่สุด โ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 28 January 2015 22:30 Modified: 28 January 2015 22:31 [ Report Abuse ]

(8) โลกกว้าง การรู้เพิ่มจึงสำคัญ

วันที่ 19 – 20 ม.ค. ที่มาผ่านได้โอกาสไปหาอาหารสมอง ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการในภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสิ้นค้า OTOP จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้ร่วมเดินทางมี พี่คิดบวก เพื่อนร่วมทริปทีดี ช่วยคุยตั้งแต่หาด... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 24 January 2015 10:09 Modified: 28 January 2015 22:37 [ Report Abuse ]

(0) การเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศที่แหล่งกำเนิด

การเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศที่แหล่งกำเนิด (Source sample) การเก็บตัวอย่างประเภทนี้ จะติดตั้งอุปกรณ์สะสมสารเคมี ณ แหล่งกำเนิดสารเคมีเพื่อจะทราบถึงอัตราการรั่วไหลหรือแพร่กระจายสารเคมี ชี้บ่งจุดที่เกิดการรั่วไหล หรือเพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบค... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 06 January 2015 11:50 Modified: 06 January 2015 11:53 [ Report Abuse ]

(0) การสร้างกราฟ สำหรับทดสอบสารเชิงปริมาณ

สำหรับมือใหม่และมือเก่าที่นาน ๆ ทดสอบวันนี้จะเสนอเทคนิคการทดสอบสารเชิงปริมาณแบบรวดเร็ว (ใครมีเทคนิคเร็วกว่านี้ก็เสนอได้นะครับ) โดยมีลำดับขั้นตอนการคิดและทำดังนี้ 1. รู้ก่อนว่าจะทดสอบสารประกอบอะไรในตัวอย่างอะไร 2. ใช้ความเรื่องพื้นฐาน สืบค้น... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 23 December 2014 15:14 Modified: 24 December 2014 09:11 [ Report Abuse ]

(1) งาน STI Thailand award

วันนี้ได้รับโอกาส ให้ไปดูงาน การประกวดทางด้านนวัตกรรม จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. ร่วมกับ STI (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ) ก็ไม่ปฎิเสธงานที่ทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นอยู่แล้ว ตัวเองไปกับพี่ zenki ถึงงานซัก 9.30 น.ได... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 19 December 2014 16:56 Modified: 23 December 2014 15:10 [ Report Abuse ]

(0) การเก็บตัวอย่างอากาศ II เก็บแบบพื้นที่ (Area sample)

การเก็บตัวอย่างประเภทติดตั้งแบบพื้นที่ จะแตกต่างจากการเก็บตัวอย่างแบบที่ติดตั้งกับบุคลตรงที่แทนที่จะนำอุปกรณ์สะสมสารเคมีมาติดที่ตัวคน กลับไปติดตั้งที่อุปกรณ์อื่นๆ โดยทั่วไปที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือขาตั้งกล้อง (ภาพที่ 1) และวางขาตั้งกล้องนั้นไว้ ณ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 09 December 2014 13:35 Modified: 09 December 2014 13:42 [ Report Abuse ]

(0) การเก็บตัวอย่างอากาศ I

ในการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่ปนเปื้อนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์สะสมสารเคมี (Colletor device) และตามระยะเวลาที่ใช้เก็บตัวอย่าง ดังนี้ 1. การเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศที่ตัวบุคคล (Personal... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 04 December 2014 16:42 Modified: 04 December 2014 16:44 [ Report Abuse ]

(1) ห้องปฎิบัติการปลอดภัย II

สุขอนามัยบุคคล (Personal hygiene) -หากผิวหนังถูกสัมผัสโดยสารเคมี ต้องล้างออกโดยทันทีด้วยน้ำประปา หรือน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที -เมื่อเลิกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ควรล้างมือด้วยสบู่ และน้ำสะอาด -ห้ามดื่ม กิน เคี้ยวหมากฝรั่ง สูบบุหรี่ หรือ แม้... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 29 November 2014 14:46 Modified: 03 Febuary 2015 10:39 [ Report Abuse ]