นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

(0) สารเคมีที่สามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง

สารเคมีที่ใช้ในงานผลิตต่างๆ ไม่ใช่ว่าจะสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้หมดทุกสาร โดยทั่วไปหากสารเคมีนั้นสามารถละลายชั้นไขมันในผิวหนังได้ ก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้ ช่องทางการเข้าสู่ร่างกาย เช่น ผิวหนัง (skin) เยื่อบุ (mucous membranes... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 16 January 2017 19:17 Modified: 18 January 2017 11:12 [ Report Abuse ]

(0) แนวคิดการเก็บตัวอย่างอากาศ

1. หลักการเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ ประกอบด้วยประเภทและกลวิธีการเก็บตัวอย่าง อุปกรณ์และขั้นตอนในการสอบเทียบ และข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ 2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วนคือ ช่องเปิ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 09 January 2017 08:51 Modified: 09 January 2017 08:58 [ Report Abuse ]

(0) เทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่างสารเคมีในอากาศ

การวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคหรือก๊าซและไอระเหยมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี การจะเลือกใช้วิธีใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วิธีการเก็บตัวอย่างที่ใช้ มาตรฐานที่ใช้ ความพร้อมของบุคลากรและของเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มีอยู่ และวัตถุป... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 09 December 2016 09:53 Modified: 09 January 2017 08:54 [ Report Abuse ]

(0) KAIZEN Day of SEC

ลำดับ ชื่อ ชื่อเรื่อง 1 กชกร/สุพรรัตน์ Sample Tracking 2 รัตนา/อรพรรณ ฐานข้อมูลบุคลากร 3 วรุตย์ จุด จุด จุด 4 สุจรรยา/อรนรี คนทำบ่น คนสั่งจัดให้ 5 สุจรรยา/ศิริรัตน์ Link & Lock 6 สายฝน/ปฐมพงษ์... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 22 August 2016 10:12 Modified: 22 August 2016 10:12 [ Report Abuse ]

(0) การทำความสะอาด Ion source ของ GC-MS

หลังจากถอด ion source มาแล้วให้ขัด ion source ตามแนะนำ (สำหรับส่วนที่เป็นโลหะ) ขัดด้วย Alumina power (ละลายใน methanol หรือ iso-propanol) จนสะอาด ล้างคราบเกลือด้วย DI-Water ให้หมด เรียงแต่ละชิ้นส่วนของ ion source ลงในบีกเกอร์ ให้อ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 15 August 2016 09:09 Modified: 15 August 2016 09:19 [ Report Abuse ]

(0) 6W2H ประเมินก่อนเปิดกิจการ

คำศัพท์จากผู้รู้ หาข้อมูล บันทึกเพิ่มก่อนจะหายจากความจำ Why .... ทำไมคุณอยากเปิดกิจการนี้ นี่คือคำถามแรกสุดที่ควรถามตัวคุณเองก่อน คำตอบของคุณจะเป็นเหมือนแรงจูงใจในการทำ When .... คุณวางแผนว่าจะเปิดร้านเมื่อไหร่ ? คำถามข้อนี้เป็นการเตรี... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 19 July 2016 14:44 Modified: 19 July 2016 14:58 [ Report Abuse ]

(0) ประเภทของไฟ & ถังดับเพลิง

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามมาตราฐาน NFPA 1.ไฟประเภท A (ก) คือ ไฟที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ชนิดธรรมดา เช่น กระดาษ ผ้า หญ้า ฟาง ไม้ หรือ เชื้อเพลิงประเภทใด ๆ ที่สามารถดับด้วยน้ำได้ 2. ไฟประเภท B (ข) คือ ไฟที่เกิดจาการเผาไหม้เชื้อเพลิง ชนิดของเหล... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 14 January 2016 13:56 Modified: 15 January 2016 08:52 [ Report Abuse ]

(0) ชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เป็นก๊าซและไอระเหย

ในการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อทราบปริมาณการฟุ้งกระจายของสารเคมีที่อยู่ในรูปของก๊าซและไอระเหยนั้น ชุดเครื่องมือที่ใช้เก็บตัวอย่างอากาศจะมีโครงสร้างดังรูป 1 ช่องเปิดให้อากาศไหลเข้า (air inlet) 2 อุปกรณ์สะสมสารเคมี (collection devices) (review ต่อ)... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 30 November 2015 16:35 Modified: 30 November 2015 16:40 [ Report Abuse ]

(0) ตัวเชื่อมวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย จากวัสดุใกล้ตัว Part 2

จากบันทึกก่อนหน้า เรื่อง ตัวเชื่อมวิเคราะห์แก๊สจากวัสดุใกล้ตัว Part I ก็เดินทางต่อมาโรงงานที่ 2 โดยโรงงานนี้สนในสารอินทรีย์จากปล่องบำบัดกลิ่นว่ามีมากน้อยแค่ไหน จุดเก็บเลยมี 2 จุด คือปล่องแก๊สก่อนบำบัดกับหลังบำบัด งานนี้สารที่สนใจมีปริมาณน้อยใช... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 23 November 2015 16:46 Modified: 23 November 2015 16:57 [ Report Abuse ]

(0) ตัวเชื่อมวิเคราะห์แก๊สจากวัสดุใกล้ตัว Part I

อาทิตย์ก่อนมีภาระกิจต้องไปเก็บตัวอย่างแก๊สนอกสถานที่ เนื่องจากถูกค้าไม่สามารถเก็บมาให้ได้จากข้อจำกัดของวิธีการและอุปกรณ์ บริษัทแรกสนใจวิเคราะห์กลุ่มแก๊สชีวภาพจากจากถังหมักระบบปิด จุดปล่อยแก๊สเป็นท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว (7.62 เซนติเมตร) และมีแรง... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By หัวกรวด   created: 21 November 2015 14:07 Modified: 21 November 2015 14:17 [ Report Abuse ]