นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 91 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำ 1834 0
ลีน (Lean) ข้อด้อย 832 0
ประโยชน์และข้อดีของลีน II 975 0
ประโยชน์และข้อดีของลีน I 1146 0
GC-MS-MS (รายละเอียด) 933 0
คำศัพท์ลีน IV 873 0
คำศัพท์ลีน III 848 0
คำศัพท์ลีน II 839 0
คำศัพท์ลีน I 1032 0
วิธีการปิดฝาขวด headspace ให้สนิท [R] [C] 74 0
สารเคมีที่สามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง 569 0
แนวคิดการเก็บตัวอย่างอากาศ 675 0
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่างสารเคมีในอากาศ 1020 0
KAIZEN Day of SEC 636 0
การทำความสะอาด Ion source ของ GC-MS 541 0
6W2H ประเมินก่อนเปิดกิจการ 2299 0
ประเภทของไฟ & ถังดับเพลิง 6744 0
ชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เป็นก๊าซและไอระเหย 2441 0
ตัวเชื่อมวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย จากวัสดุใกล้ตัว Part 2 986 0
ตัวเชื่อมวิเคราะห์แก๊สจากวัสดุใกล้ตัว Part I 1309 0
I am here & I see you 950 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 841 0
ไครโอนิกส์ วิทยาศาสตร์คู่ปาฏิหาริย์ !? 1194 1
Sampling การเก็บตัวอย่าง 802 0
มังกรฮ่องกง ลี กา ชิง สอนวิธีทีซื้อบ้านและรถภายในเวลา 5 ปี 1084 0
แนวคิดติดหนึบ 828 0
แนวคิดธุรกิจ southwest airline 1133 0
คุณลักษณะของเกณฑ์ TQA 1283 0
ความสำคัญของสีถังขยะ 3808 1
TQA Criteria to success 1266 0
ความสัมพันธ์ของเกณฑ์ TQA 1342 1
อันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานควบคุมได้ 1252 0
โลกกว้าง การรู้เพิ่มจึงสำคัญ II 899 2
โลกกว้าง การรู้เพิ่มจึงสำคัญ 1103 8
การเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศที่แหล่งกำเนิด 14093 0
การสร้างกราฟ สำหรับทดสอบสารเชิงปริมาณ 1497 0
งาน STI Thailand award 2680 1
การเก็บตัวอย่างอากาศ II เก็บแบบพื้นที่ (Area sample) 1542 0
การเก็บตัวอย่างอากาศ I 1805 0
ห้องปฎิบัติการปลอดภัย II 922 1
ห้องปฎิบัติการปลอดภัย I 1331 0
ชนิดกรดไขมัน ชื่อเต็ม : ชื่อย่อ 1029 0
เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ Part III 858 0
เยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ 14001 1006 0
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 983 1
เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ Part II 958 0
เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ Part I 735 0
กิจกรรมเดือนสิงหา 1154 0
1 Person 1 Innovative Idea :2/2557 "อย่าลืมฉัน" 941 2
ศึกษาการใช้ได้ของวิธี (method validation) Part III 1913 2
ศึกษาการใช้ได้ของวิธี (method validation) Part II 1371 0
ศึกษาการใช้ได้ของวิธี (method validation) Part I 1179 0
กรดไขมัน ชื่อย่อ-ชื่อเต็ม 1794 1
จวงจื่อขอยืมข้าวจากเจียนเหอโหว 1284 3
การเปลี่ยนหน่วยการวิเคราะห์จาก g/L เป็น %W/W 2310 3
เครื่องตรวจจับมะเร็ง & Honey Bee 3262 1
มีเธอ มีฉัน จึงมี KM ของศูนย์เครื่องมือ ฯ 1240 2
ทำงานตาม order (บริการใหม่) 1167 1
เราคือทีม KM 1048 1
ขั้นตอนการทําวิเคราะหสารตัวอยางดวยเทคนิค GC เบื้องต้นที่ควรรู้ 1142 0
รับวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง 1323 3
ความรู้จาก consult/การอบรม 1502 2
การวิเคราะห์สารด้วย LC-MS 1368 0
รับทดสอบชนิดกรดไขมัน 1582 2
ชนิดของไขมัน 1740 0
บริการใหม่ "ทดสอบ Purity ของ 6PPD" สำหรับอุตสาหรรมน้ำยางข้น 1189 0
การวิเคราะห์ชนิดของสารอินทรีย์ระเหยง่าย 1762 0
งานมีไว้ทำหลายคน 1084 2
ความรู้เบื้องต้นในการส่งตัวอย่าง&เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ 3379 0
การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograp, GC) 2607 0
AAR จาก ทะเลบัน 1460 10
5 ปีใน share.psu.ac.th กับสถิติที่มีไว้ทำลาย 1479 6
ความแตกต่างระหว่าง fluorescence และ Phosphorescence 6115 0
รับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LC-MS 2309 1
ถามมา ตอบไป ใน SEC-WebBoard 1088 0
SEM 5200 กับงานวิจัย 1827 0
บันทึกในช่วง 6 เดือนของชาวศูนย์เครื่องมือ ฯ 2194 0
การคำนวณ หาปริมาณเนื้อสาร ในตัวอย่างของแข็ง 4645 0
เตรียมกรดเกลือเป็น Normality 5583 2
ครั้งแรกใน UKM 2109 4
ช่วงเวลาแห่งความสุข ช่วงเวลาแห่ง KM 1830 2
วิธีวิเคราะห์แก๊สชีวภาพ (BioGas) แบบทันใจ 2455 3
วัน/เวลาเปิดให้บริการใช้เครื่อง GC ด้วยตนเองของศูนย์เครื่องมือ ฯ 2070 0
การสังฉีด GC-MS แบบ manual ผ่านโปรแกรม xcaliber 2022 1
เมื่อศูนย์เครื่องมือ ฯ ได้เครื่องมือใหม่ 2384 3
ข้อมูลการเขียนบันทึกของชาวศูนย์เครื่องมือ ไตรมาสแรก 3062 1
CAR 004/55 การรับ F-ASO-022 2182 1
ผู้ชายขายน้ำ (กลั่น) 3430 0
บันทึกที่มีคนอ่านมากที่สุด 50บันทึกแรกของชาวศูนย์เครื่องมือ ฯ ในปี 2554 1966 5
กรุณาเล่นให้ จบ จบ จบ 2822 4
จะมาก จะน้อยก็ผิด (CAR 001/54) 1759 4