นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

สารบัญหน้า 1 : 91 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำ 2132 0
ลีน (Lean) ข้อด้อย 1089 0
ประโยชน์และข้อดีของลีน II 1210 0
ประโยชน์และข้อดีของลีน I 1490 0
GC-MS-MS (รายละเอียด) 1178 0
คำศัพท์ลีน IV 1133 0
คำศัพท์ลีน III 1085 0
คำศัพท์ลีน II 1074 0
คำศัพท์ลีน I 1241 0
วิธีการปิดฝาขวด headspace ให้สนิท [R] [C] 74 0
สารเคมีที่สามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง 792 0
แนวคิดการเก็บตัวอย่างอากาศ 875 0
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่างสารเคมีในอากาศ 1261 0
KAIZEN Day of SEC 854 0
การทำความสะอาด Ion source ของ GC-MS 743 0
6W2H ประเมินก่อนเปิดกิจการ 3041 0
ประเภทของไฟ & ถังดับเพลิง 7188 0
ชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เป็นก๊าซและไอระเหย 2933 0
ตัวเชื่อมวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย จากวัสดุใกล้ตัว Part 2 1226 0
ตัวเชื่อมวิเคราะห์แก๊สจากวัสดุใกล้ตัว Part I 1568 0
I am here & I see you 1160 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 1046 0
ไครโอนิกส์ วิทยาศาสตร์คู่ปาฏิหาริย์ !? 1408 1
Sampling การเก็บตัวอย่าง 954 0
มังกรฮ่องกง ลี กา ชิง สอนวิธีทีซื้อบ้านและรถภายในเวลา 5 ปี 1260 0
แนวคิดติดหนึบ 958 0
แนวคิดธุรกิจ southwest airline 1343 0
คุณลักษณะของเกณฑ์ TQA 1440 0
ความสำคัญของสีถังขยะ 4047 1
TQA Criteria to success 1455 0
ความสัมพันธ์ของเกณฑ์ TQA 1523 1
อันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานควบคุมได้ 1459 0
โลกกว้าง การรู้เพิ่มจึงสำคัญ II 1088 2
โลกกว้าง การรู้เพิ่มจึงสำคัญ 1291 8
การเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศที่แหล่งกำเนิด 14288 0
การสร้างกราฟ สำหรับทดสอบสารเชิงปริมาณ 1777 0
งาน STI Thailand award 2893 1
การเก็บตัวอย่างอากาศ II เก็บแบบพื้นที่ (Area sample) 1765 0
การเก็บตัวอย่างอากาศ I 2043 0
ห้องปฎิบัติการปลอดภัย II 1111 1
ห้องปฎิบัติการปลอดภัย I 1543 0
ชนิดกรดไขมัน ชื่อเต็ม : ชื่อย่อ 1252 0
เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ Part III 1071 0
เยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ 14001 1220 0
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 1154 1
เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ Part II 1155 0
เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ Part I 932 0
กิจกรรมเดือนสิงหา 1331 0
1 Person 1 Innovative Idea :2/2557 "อย่าลืมฉัน" 1104 2
ศึกษาการใช้ได้ของวิธี (method validation) Part III 2108 2
ศึกษาการใช้ได้ของวิธี (method validation) Part II 1541 0
ศึกษาการใช้ได้ของวิธี (method validation) Part I 1386 0
กรดไขมัน ชื่อย่อ-ชื่อเต็ม 1992 1
จวงจื่อขอยืมข้าวจากเจียนเหอโหว 1508 3
การเปลี่ยนหน่วยการวิเคราะห์จาก g/L เป็น %W/W 2551 3
เครื่องตรวจจับมะเร็ง & Honey Bee 3482 1
มีเธอ มีฉัน จึงมี KM ของศูนย์เครื่องมือ ฯ 1393 2
ทำงานตาม order (บริการใหม่) 1331 1
เราคือทีม KM 1196 1
ขั้นตอนการทําวิเคราะหสารตัวอยางดวยเทคนิค GC เบื้องต้นที่ควรรู้ 1285 0
รับวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง 1540 3
ความรู้จาก consult/การอบรม 1686 2
การวิเคราะห์สารด้วย LC-MS 1549 0
รับทดสอบชนิดกรดไขมัน 1822 2
ชนิดของไขมัน 1981 0
บริการใหม่ "ทดสอบ Purity ของ 6PPD" สำหรับอุตสาหรรมน้ำยางข้น 1365 0
การวิเคราะห์ชนิดของสารอินทรีย์ระเหยง่าย 1957 0
งานมีไว้ทำหลายคน 1271 2
ความรู้เบื้องต้นในการส่งตัวอย่าง&เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ 3606 0
การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograp, GC) 2837 0
AAR จาก ทะเลบัน 1610 10
5 ปีใน share.psu.ac.th กับสถิติที่มีไว้ทำลาย 1626 6
ความแตกต่างระหว่าง fluorescence และ Phosphorescence 6611 0
รับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LC-MS 2521 1
ถามมา ตอบไป ใน SEC-WebBoard 1240 0
SEM 5200 กับงานวิจัย 2036 0
บันทึกในช่วง 6 เดือนของชาวศูนย์เครื่องมือ ฯ 2393 0
การคำนวณ หาปริมาณเนื้อสาร ในตัวอย่างของแข็ง 4805 0
เตรียมกรดเกลือเป็น Normality 5792 2
ครั้งแรกใน UKM 2271 4
ช่วงเวลาแห่งความสุข ช่วงเวลาแห่ง KM 2020 2
วิธีวิเคราะห์แก๊สชีวภาพ (BioGas) แบบทันใจ 2643 3
วัน/เวลาเปิดให้บริการใช้เครื่อง GC ด้วยตนเองของศูนย์เครื่องมือ ฯ 2237 0
การสังฉีด GC-MS แบบ manual ผ่านโปรแกรม xcaliber 2237 1
เมื่อศูนย์เครื่องมือ ฯ ได้เครื่องมือใหม่ 2564 3
ข้อมูลการเขียนบันทึกของชาวศูนย์เครื่องมือ ไตรมาสแรก 3309 1
CAR 004/55 การรับ F-ASO-022 2354 1
ผู้ชายขายน้ำ (กลั่น) 3626 0
บันทึกที่มีคนอ่านมากที่สุด 50บันทึกแรกของชาวศูนย์เครื่องมือ ฯ ในปี 2554 2161 5
กรุณาเล่นให้ จบ จบ จบ 2994 4
จะมาก จะน้อยก็ผิด (CAR 001/54) 1906 4