นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2347
ความเห็น: 0

ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้้า โดยทั่วไปมีข้อที่ควรปฏิบัติ ดังนี้

ก. ก่อนเก็บตัวอย่าง ต้องใช้ตัวอย่างน้้ากลั้ว (Rinse) ขวดเก็บตัวอย่างก่อนสัก 2-3 ครั้ง แล้วจึงบรรจุตัวอย่างน้้าใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง ยกเว้นพารามิเตอร์บางชนิดไม่ต้องใช้ตัวอย่างน้้ากลั้ว (Rinse) ได้แก่ ขวดเก็บตัวอย่างน้้าที่ต้องการวิเคราะห์หาสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ ซึ่งล้างด้วย อะซิโตน และ เฮกเซนมาแล้ว และขวดเก็บตัวอย่างที่ต้องการตรวจหาแบคทีเรีย ซึ่งอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนมาแล้ว

ข. การเก็บตัวอย่างน้้าส้าหรับพารามิเตอร์บางชนิด เช่น น้้ามันและไขมัน (Grease & Oil) ไนเตรท (NO3) และ ฟอสเฟต (TP) ไม่ควรบรรจุตัวอย่างน้้าเต็มขวด ต้องเหลือที่ว่างไว้ ประมาณ 1 นิ้ว ส้าหรับเติมสารเคมีรักษาสภาพ ยกเว้นตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์หา บีโอดี (BOD) ปริมาณ ออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) ความเป็นด่าง (Alkalinity) และความเป็นกรด (Acidity) ต้องเก็บตัวอย่างน้้าเต็ม ขวดและปิดฝาให้สนิท เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อากาศที่เหลืออยู่บนผิวน้้าละลายเข้าไปในตัวอย่าง ซึ่งจะ เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในตัวอย่าง และจะท้าให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้

ค. ขวดเก็บตัวอย่าง ต้องปิดฝาอยู่ตลอดเวลา เมื่อจะเก็บตัวอย่างน้้าจึงเปิดและวาง ฝาขวดให้หงายขึ้น อย่าวางคว่้าลงบนพื้นเพราะจะท้าให้เกิดการปนเปื้อนได้ และเมื่อบรรจุตัวอย่างน้้าลงใน ขวดเรียบร้อยแล้ว ควรปิดฝาขวดให้แน่น และอาจน้าเทปมาพันรอบคอขวดด้วยในกรณีที่ต้องขนส่งตัวอย่าง น้้าในระยะทางไกล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การเก็บตัวอย่างน้ำ

Ref : 

1. http://doenv.eng.cmu.ac.th/

2. http://rldc.anamai.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=449

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 เมษายน 2560 21:09 แก้ไข: 23 เมษายน 2560 21:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki และ Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ