นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1088
ความเห็น: 0

ประโยชน์และข้อดีของลีน II

ประโยชน์และข้อดีของลีน I

8 ระบบของลีน มีการนำเอาการปรับเรียบด้วยการจัดลำดับในการผลิต(Mixed Model Production) มาใช้ ทำให้กระบวนการสามารถผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อย่างคล่องตัว ซึ่งผลที่เกิดขึ้นส่งผลให้

       - การผลิตมีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

       - ลดต้นทุนเนื่องจากการเตรียมทรัพยากรที่ระดับการผลิตสูงสุด ทั้งในส่วนของเครื่องจักกร บุคลากรและวัตถุดิบ

       - เป็นการเฉลี่ยความหนัก-เบา หรือความยาก-ง่ายในการทำงาน ทำให้การทำงานของพนักงานและเครื่องจักรมีความสม่ำเสมอ

       - ลดปัญหาความเครียด และความเมื่อยล้าของพนักงาน

       - อัตราการผลิตสม่ำเสมอ ทำให้วางแผนวัตถุดิบง่ายขึ้น

       - กรณีมีปัญหาคุณภาพ จะตรวจพบได้เร็วยิ่งขึ้น จึงเกิดผลเสียหายน้อยกว่าการผลิตทีละรุ่นจำนวนมาก

9 ระบบลีน ช่วยให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน เนื่องจากมีการจัดตั้งระบบการสร้างคุณค่าและการกำจัดความสูญเปล่า มีการประเมิณกระบวนการ สนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

10 องค์กรมีประสิทธิภาพในด้านการสื่อสาร และประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี โดยการดำเนินกิจกรรม 5ส

11 ต้นทุนในการผลิตลดลง ซึ่งโดยปกติ ต้นทุนที่แสดงให้เห็นนั้น มักจะเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น ในขณะที่ต้นทุนโดยส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นหรือไม่ได้รับความสนใจ มุมมองของลีนนั้น จะเป็นการเผยให้เห็นต้นทุนเหล่านั้น เพื่อดำเนินการแก้ไข และขจัดต้นทุนเหล่านั้นออกไป

12 มีผลการปรับปรุงเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างน้อย 10% เช่น เพิ่มผลผลิต 10% ลดต้นทุน 10% ลด Breakdown 10% และลด Lead time 10% เป็นอย่างน้อย

13 ต้นทุนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุม

14 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์การสู่ความเป็นเลิศในการผลิต

http://as.nida.ac.th/~ornet/conf05/paper_orconf48/_29_metanee_%20Simulation.pdf

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 March 2017 15:20 Modified: 02 April 2017 14:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ