นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 932
ความเห็น: 0

GC-MS-MS (รายละเอียด)

           เป็นการเชื่อมต่อของสองเทคนิค คือ แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) ซึ่งเป็นเทคนิคการแยกสารกับแมสสเปกโทรเมตรี (MS) ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจวัดที่ใช้ในการพิสูจน์หาเอกลักษณ์และหาปริมาณสาร การรวมกันของสองเทคนิคดังกล่าว ทำให้เกิดผลดีคือ

  1. ทำให้สามารถแยกองค์ประกอบของสารผสมที่ซับซ้อน
  2. ได้แมสสเปกตรัมของแต่ละองค์ประกอบเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร
  3. สามารถให้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณสารแต่ละชนิดที่ผสมกันอยู่
  4. มีความไววิเคราะห์สูง สามารถให้ข้อมูลแมสสเปกตรัมที่สมบูรณ์ถึงแม้จะมีสารปริมาณเพียงเล็กน้อย
  5. สามารถให้หลักฐานด้านมวลโมเลกุล และให้ข้อมูลรูปแบบการแตกของโครงสร้างเป็นส่วนย่อย ๆ (fragmenatation pattern) เปรียบเสมือนลายพิมพ์นิ้วมือที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร
  6. มีชุดเตรียมตัวอย่างแบบ Liquid injection และ Pyrolyzer

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-286904-7, 074-286910
โทรสาร 074-212813

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มีนาคม 2560 09:22 แก้ไข: 13 มีนาคม 2560 08:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.13.28
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ