นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

(0) ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้้า โดยทั่วไปมีข้อที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ ก. ก่อนเก็บตัวอย่าง ต้องใช้ตัวอย่างน้้ากลั้ว (Rinse) ขวดเก็บตัวอย่างก่อนสัก 2-3 ครั้ง แล้วจึงบรรจุตัวอย่างน้้าใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง ยกเว้นพารามิเตอร์บางชนิดไม่ต้องใช้ตัวอย่างน้้ากลั้ว (Rinse) ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หัวกรวด   สร้าง: 23 เมษายน 2560 21:09 แก้ไข: 23 เมษายน 2560 21:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ลีน (Lean) ข้อด้อย

1 ยากต่อการสื่อสารและทำความเข้าใจ มักพบว่า พนักงานบางส่วนในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เกิดจากการขาดความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคทางความคิด เช่น อุปสรรคทางความคิดของพนักงาน - เรายุ่งเกินกว่าจะไปสนใจระบบนี้ - เป็นค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หัวกรวด   สร้าง: 17 เมษายน 2560 12:49 แก้ไข: 18 เมษายน 2560 08:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประโยชน์และข้อดีของลีน II

ประโยชน์และข้อดีของลีน I 8 ระบบของลีน มีการนำเอาการปรับเรียบด้วยการจัดลำดับในการผลิต(Mixed Model Production) มาใช้ ทำให้กระบวนการสามารถผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อย่างคล่องตัว ซึ่งผลที่เกิดขึ้นส่งผลให้ - การผลิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หัวกรวด   สร้าง: 28 มีนาคม 2560 15:20 แก้ไข: 02 เมษายน 2560 14:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประโยชน์และข้อดีของลีน I

1 ไม่มีต้นทุนจมกับของคงคลัง เนื่องจากมีการวางแผนการผลิตที่ดี โดยทำการรวบรวมรายการความต้องการสินค้าจากฝ่ายขายมาทำการวางแผน (Make to order) แล้วผลิตสินค้าออกมาตามจังหวะความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นการผลิตเฉพาะสินค้าหรือชิ้นส่วนที่จำเป็น ตามปริมาณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หัวกรวด   สร้าง: 26 มีนาคม 2560 17:55 แก้ไข: 28 มีนาคม 2560 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) GC-MS-MS (รายละเอียด)

เป็นการเชื่อมต่อของสองเทคนิค คือ แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) ซึ่งเป็นเทคนิคการแยกสารกับแมสสเปกโทรเมตรี (MS) ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจวัดที่ใช้ในการพิสูจน์หาเอกลักษณ์และหาปริมาณสาร การรวมกันของสองเทคนิคดังกล่าว ทำให้เกิดผลดีคือ ทำให้สามารถแยกองค์ประกอบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หัวกรวด   สร้าง: 09 มีนาคม 2560 09:22 แก้ไข: 13 มีนาคม 2560 08:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คำศัพท์ลีน IV

คำศัพท์ลีน I คำศัพท์ลีน II คำศัพท์ลีน II 1. Point of Use Storage คือ การเก็บชิ้นงานหรืออุปกรณ์ให้ใกล้กับบริเวณที่ต้องการมันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. Red Tag คือ ป้ายสีแดงที่บอกถึงไม่ความต้องการสิ่งของนั้น และต้องการให้ย้ายออกจากสายการผลิตระหว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หัวกรวด   สร้าง: 03 มีนาคม 2560 15:42 แก้ไข: 06 มีนาคม 2560 09:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คำศัพท์ลีน III

คำศัพท์ลีน I คำศัพท์ลีน II 1. Just In Time Production หรือระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี คือ ระบบที่ทำการผลิตเมื่อมีความต้องการเท่านั้นโดยจะผลิตเฉพาะสิ่งที่ต้องการ ด้วยปริมาณเท่าที่ต้องการเท่านั้น JIT ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการผลิตแบบโตโยต้า ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หัวกรวด   สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2560 13:56 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2560 08:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คำศัพท์ลีน II

คำศัพท์ลีน I 10. Dock To Dock คือ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วัตถุดิบถูกรับเข้ามาในคลังสินค้า จนกระทั้งวัตถุดิบนั้นออกจากคลังสินค้าไปในรูปของสินค้าสำเร็จรูป เป็นการวัดการหมุนเวียนสินค้าคงคลังอย่างหนึ่งที่ลีนสนใจ 11. Efficiency คือ การที่สามารถบรรลุความต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หัวกรวด   สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2560 09:45 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2560 09:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คำศัพท์ลีน I

เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องลีน คือ เรื่องคำศัพท์ค่อนข้างจะมีมากมายทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์สำคัญที่ใช้บ่อยๆ ไว้ดังนี้ คือ 1. Andon หรือเรียกว่าอันดง คือ สัญลักษ์ในการมองเห็นเพื่อสื่อถึงปัญหาของเครื่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หัวกรวด   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2560 20:09 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) วิธีการปิดฝาขวด headspace ให้สนิท

ในการใช้งาน alumina cap และ PTFE silicone septa เพื่อปิดขวดเฮดสเปซหลังจากใส่ตัวอย่างลงไปแล้ว ให้ประกอบกันดังรูป โดย PTFE silicone septa ต้องเอาด้านที่เป็น silicone (อีกด้านของ PTFE silicone septa เป็นฟีมส์กระดาษ) หันออกมาจาก alumina cap เพื่อให้ต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หัวกรวด   สร้าง: 18 มกราคม 2560 11:32 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2560 19:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]