นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

LeeO
Ico64
Suittavee Thipsung
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Scientific Equipment Center
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2475
ความเห็น: 0

ตอบ CAR เลขที่ 007/56

จากการตรวจติดตาม/ประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ของ TUV ที่ผ่านมา

พบข้อผิดพลาดตามใบขอให้แก้ไข (CAR ) เลขที่ 007/56  ที่จุดรับตัวอย่าง 1 จุด คือ

“คู่มือรับตัวอย่างไม่ update  ไม่ได้มีการอ้างอิง standard ที่ใช้ในการทดสอบ หาสารกันหืน ซึ่งเป็นบริการใหม่ของศูนย์เครื่องมือฯ”

จากการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DC  พบว่า

 “ทางฝ่ายบริการฯไม่ได้ทำบันทึกข้อความให้เพิ่มเทคนิคการทดสอบใหม่ในคู่มือรับตัวอย่างมายังฝ่ายสำนักงานเลขานุการ ในขณะเดียวกันทางฝ่ายสำนักงานเลขานุการไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ จึงทำให้ไม่มีการยื่นใบคำร้องขอให้แก้ไขเอกสาร(DAR) เพื่อ update คู่มือรับตัวอย่างให้เป็นปัจจุบัน

มาตรการแก้ไข

“ยื่นใบคำร้องเรื่องเอกสาร ขอแก้ไขคู่มือรับตัวอย่าง เพื่อเพิ่มเทคนิคการทดสอบใหม่”

มาตรการปฏิบัติการแก้ไข

แยกคู่มือรับตัวอย่างออกเป็นรายเครื่องมือวิจัย เมื่อมีการเพิ่มเทคนิคการทดสอบใหม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องฯ โดยระบุรายละเอียดดังนี้  การประยุกต์ใช้งาน , ประเภท/ลักษณะตัวอย่าง, ปริมาณสารตัวอย่าง/การนำส่ง, วิธีการทดสอบ แบบกับใบคำร้องฯ เพื่อสามารถแก้ไขคู่มือรับตัวอย่างรายเครื่องได้ทันที

วิธีวัดประสิทธิผลของมาตรการปฏิบัติการแก้ไข

“คู่มือรับตัวอย่างมีการปรับให้เป็นปัจจุบันทุกเครื่องมือวิจัย”

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กันยายน 2556 09:53 แก้ไข: 11 กันยายน 2556 09:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.119.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ