นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

LeeO
Ico64
Suittavee Thipsung
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Scientific Equipment Center
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1217
ความเห็น: 1

ขั้นตอนการอัพเดทผลทดสอบก่อนเก็บเข้าแฟ้มรอส่งมอบลูกค้า

เมื่อใบสีฟ้าพร้อมผลทดสอบมาถึงชั้นตะกร้า จะมีขั้นตอนการอัพเดท Lab-Status หลังจากนั้นผลทดสอบและใบสีฟ้าจะไปไหน วันนี้ LeeO มาอธิบายขั้นตอนการอัพเดทใบสีฟ้า เชิญมาติดตามกันครับ

1. ปรับสถานะการทดสอบแล้วเสร็จ, อัตราค่าบริการ และส่งอีเมลล์แจ้งลูกค้า(ม.อ.)ผ่านระบบ Intranet ---> Lab-Status

2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานผลการทดสอบและการลงนาม หากทุกอย่างเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ลงนามและวันที่ตรวจสอบที่ใบสีฟ้า หากไม่เรียบร้อยส่งคืนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขทันที

3. ดึงใบบันทึกรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (F-QCS-026) ออก ส่งให้ผู้จัดการคุณภาพเก็บข้อมูลต่อไป

4. กำหนดวันชำระผลพร้อมลงนามและวันที่ในใบแจ้งค่าบริการทั้งฉบับจริงและสำเนา

5. นำผลทดสอบและอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลดิบ, ตัวอย่างคืน, CD, รูป ใส่ซองน้ำตาล

6. ระบุเลขที่รายงานผล(ถ้ามี) เลขที่ใบขอใช้บริการฯ และระบุว่าในซองประกอบด้วยอะไรบ้างหน้าซองน้ำตาล

7. ลอกแถบกาวออกแล้วปิดผนึก และเซ็นชื่อกำกับไว้บริเวณที่ปิดผนึก

8. แนบใบสีฟ้าและใบแจ้งค่าบริการไว้กับซองผล

9. บันทึกวันที่รอส่งมอบในทะเบียนคุมการรับตัวอย่าง

10. ส่งมอบผลให้เจ้าหน้าที่การเงินแยกเก็บเข้าแฟ้มตามวันนัดรับผลเพื่อรอส่งมอบให้ลูกค้ามาต่อไป

**เจ้าหน้าที่อาจสลับขั้นตอนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมครับ แต่สุดท้ายแล้วห้ามขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปนะครับ**

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2556 18:20 แก้ไข: 23 พฤษภาคม 2556 08:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ห้ามลาด้วยเปล่า

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.59.154
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ