นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5240
ความเห็น: 4

จรรยามารยาทในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Netiquette)

..​เรียบเรียง​โดย​: ​ดร​.​บรรจง​ ​หะรังษี​ ​และ​ ​ดวงกมล​ ​ทรัพย์พิทยากร​..

 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีกลไกที่ก่อเกิดพฤติกรรมเสมือนสังคมแห่งความเป็นจริงสังคมหนึ่ง เพียงแต่ในบางครั้งผู้ใช้อาจไม่แสดงตัวตน บทบาท หรือปฏิบัติตามแบบแผนทางสังคมอย่างเช่นที่ตนได้ ปฏิบัติอยู่ ดังนั้น การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่ซื่อสัตย์ทั้งต่อตัวเอง และต่อผู้อื่น และกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมในทางตรงกันข้าม

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหลาย ทั้งผู้ใช้งานที่เพิ่งเริ่มรู้จักสังคมอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้งานที่มี ประสบการณ์สูง ควรมีแนวปฏิบัติเพื่อปัองกันรักษาตนเองและสังคมแห่งนี้ ให้เป็นสังคมที่ประกอบด้วย กิจกรรมที่สร้างสรรค์มากกว่าทำลาย ตลอดจนเป็นสังคมแห่งการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการสร้างเสริมปัญญาให้กับมนุษย์สืบไป

Rule 1: Remember the Human
ปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนกับที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตัวเราเอง หรือคำนึงถึงใจเขาใจเราในการ สื่อสารข้อมูลด้วยถ้อยคำบนอินเทอร์เน็ต

Rule 2: Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จารีตประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ตลอดจนบรรทัดฐานอื่นๆ ที่พึงปฏิบัติ ในสังคมอินเทอร์เน็ตเฉกเช่นที่พึงปฏิบัติในสังคมโลก

Rule 3: Know where you are in cyberspace
ใช้เวลาอย่างพอเพียงเพื่อศึกษากฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ หรือข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นของสังคม อินเทอร์เน็ตแห่งนั้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

Rule 4: Respect other people's time and bandwidth
ระมัดระวังการเขียนหรือส่งข้อความต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้ผู้อ่านหรือรับข้อมูลเสียเวลา เปล่าในการอ่านข้อความที่ไม่มีประโยชน์หรือสาระใดๆ และให้ประหยัดการใช้ช่องทางการสื่อสารบน อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลเท่าที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านหรือรับข้อมูลไม่เสียเวลาในการอ่านข้อมูลที่ไม่ เป็นความจริง ไม่จำเป็น ไม่มีประโยชน์ หรือไร้ซึ่งสาระ

Rule 5: Make yourself look good online
ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพื่อให้การสื่อสารด้วยถ้อยคำเป็นไปอย่างถูกต้องตาม หลักภาษา ตรวจสอบในเนื้อหาว่าเป็นภาษาที่เข้าใจได้ ชัดเจน และส่งมอบในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร หรือไม่ รวมทั้งใช้ภาษาที่สุภาพชนทั่วไปพึงใช้ ไม่ใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดการแตกแยกหรือเสียดสี

Rule 6: Share expert knowledge
ร่วมแบ่งปันความรู้ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้แก่สังคมอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สังคมนี้เป็นสังคมแห่ง ความรู้และเติบโตอย่างยั่งยืน

Rule 7: Help keep flame wars under control
ช่วยกันหลีกเลี่ยงสงครามแห่งการโต้แย้งกันที่ไม่รู้จักจบ การอภิปรายกันอย่างมีเหตุมีผลเป็นสิ่ง ที่ก่อเกิดสิ่งดีๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอินเทอร์เน็ตต่อไป แต่การโต้แย้งกันหรือถกเถียงกันด้วย อารมณ์และความรู้สึกจะไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใดๆ กับสังคมอินเทอร์เน็ต

Rule 8: Respect other people's privacy
เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ไม่บุกรุกหรือเข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

Rule 9: Don't abuse your power
ไม่ใช้อำนาจที่มีในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด (เช่น ไม่ใช้สิทธิในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อ เข้าถึงหรือเปิดดูอีเมล์ของผู้อื่น เป็นต้น)

Rule 10: Be forgiving of other people's mistakes
ให้อภัยผู้อื่นสำหรับการกระทำที่ผิดพลาด เพื่อให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นสังคมที่น่าอยู่และถ้อยที ถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน หากต้องการติหรือเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด ให้กระทำอย่างหวังดี เหมาะสม และ สุภาพ

Reference
Thaicert


 

ลอกมาจาก http://www.pantip.com/tech/article/article.php?id=240 โดยคุณ Jump Jr. 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 พฤษภาคม 2551 19:34 แก้ไข: 30 พฤษภาคม 2551 19:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นบันทึกที่น่าอ่านอย่างยิ่งอีกบันทึกหนึ่งแล้วครับ คุณ iHum

ขอบคุณครับ

ผมก็แค่ไปก๊อปของเขามาเผยแพร่ต่อเท่านั้นเองครับ

ผู้ที่สมควรได้รับยกย่องที่สุดคือผู้เขียนตัวจริงครับ ^_^ 

โลกอินเทอร์เนต เหมือนบ้านที่ไม่ได้ ปิดประตูหน้า

แต่ไม่ได้หมายความว่า เจ้าของบ้านอนุญาติให้เราเข้าออก ทุกห้องในบ้านได้

แม้ ว่าบางคนจะมีความสามารถที่จะเข้าบ้านคนอื่น ได้ทุกห้อง ก็ตาม

ดังนั้น เราจะต้องมีความสำนึกถึง สิทธิของเจ้าของบ้านด้วยครับ กระผม

Ico48
ป้าปากน้ำ [IP: 203.156.11.53]
02 มิถุนายน 2552 06:13
#44744

ขอบคุณจากใจจริงๆๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.200.21
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ