นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 31 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เลือกใช้ชนิดของเทอร์โมคัปเปิ้ลอย่างไรดี 2020 0
ติดตั้ง Peltier stage สำหรับ SEM Quanta 1014 0
การติดตั้งเครื่อง Capilary Rheometer 1096 0
เมื่อไฟฟ้าตกทำไมมอเตอร์จึงเสียหาย / เบรคเกอร์ทริป 1890 0
รู้กันให้ลึกอีกสักนิดกับ Digital image capture for SEM [C] 1395 1
การตั้ง Specification ก่อนจัดซื้อเครื่องมือฯนั้นสำคัญฉไน [C] 1832 2
เติมฮีเเลียมเหลว NMR 500 MHz 1190 2
ดับไฟเพื่อต่อสาย Main เข้าโรงทดสอบไม้ยางพารา 1688 5
เครื่องแยกสาร พลังปรมาณู 555+ 3539 3
แก๊สในถังเหลือเท่าไร เคมี ม.5 ช่วยได้ 2757 5
เตรียมสารมาตรฐานสำหรับทดสอบ TDS จากอะไรได้บ้าง 2343 2
และแล้ว Magellan XHR SEM ก็มาถึง 1445 2
กิจกรรม Big cleaning day 3 ส. 1263 1
จิตบริการ : HPLC Analytical แปลงเป็น preparative 1579 1
GC7890 สั่ง Run ไม่ยอม Run (ภาค2 ต่อจาก iHum) 1201 2
บันทึกหน้างาน NMR : Helium leak rate 1290 2
เมื่อเครื่องดูดความชื้น ดูดและคายน้ำในเวลาเดียวกัน 2228 3
Hack เครื่องพิมพ์ 3 มิติให้ใช้ ABS+ ได้ 2701 9
ย้าย LC-MS/MS ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ 3297 4
การสร้าง sequence library ใหม่ใน vnmr 1453 1
ทำอย่างไรเมื่อ vnmr ไม่สามารถทำงานได้ 1225 6
รายงานการฝึกอบรมการบำรุงรักษา SEM Quanta 400 ตอนที่ 3 (จบ) 1491 0
รายงานการฝึกอบรมการบำรุงรักษา SEM Quanta 400 ตอนที่ 2 2202 0
รายงานการฝึกอบรมการบำรุงรักษา SEM Quanta 400 ตอนที่ 1 4204 4
EC Meter กับการชดเชยอุณหภูมิ 4071 2
HPLC Hang เนื่องจาก Etherner card ไม่ตอบสนอง 2003 2
NMR 500 MHz ไม่สามารถ สั่งพิมพ์ได้ 1675 8
Incubator with relative humidity controller 7174 4
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค 3782 2
ขั้นตอนการ Calibration MAT95XL 2781 2
ควรทำอย่างไรเมื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์เสีย 1888 1