นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

(0) Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ

Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ เก่าเก็บจริง ๆ อะไหล่ที่เรามีอยู่เมื่อนานวันมาแล้ว เรารับซ่อมเทป วีดีโอ ทีวี อะไรทำนองนี้แหละ ปัจจุบันอาชีพเหล่านี้เลิกราไปนานแล้วพอสมควร เทปคาสเซ็ทลาลับไปจากวงการผู้ฟังเพลงไปแล้ว ยิ่งว่าวีดีโอไม่ต้องพูดถึง ม้วนเสื่อ ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 24 January 2016 19:26 Modified: 25 January 2016 05:49 [ Report Abuse ]

(0) GC-MS Agilent กับการดูแล

มีเครื่องมือใหม่มาติดตั้ง ช่วยตั้งแต่การขนของ และอุปกรณ์ของเครื่อง GC-MS เข้าห้องที่เตรียมความพร้อมไว้สำหรับการวางเครื่องมือใหม่ที่จะเข้ามาติดตั้งในวันที่ 18012559 การติดตั้งใช้เวลาค่อนข้างเร็ว ทีมช่างและวิศวกรเราช่วยกันอย่างเต็มที่ ได้ดูได้ร... more »
By ทดแทน   created: 19 January 2016 21:38 Modified: 19 January 2016 21:41 [ Report Abuse ]

(3) การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM"

เรื่องของเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างอย่างเครื่อง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) ผู้ใช้งานหรือว่านักวิทยาศาสตร์ จะต้องสังเกตพฤติกรรมของการทำงานของเครื่องให้เข้าใจ และเรียนรู้ที่จะสังเกต ม... more »
By ทดแทน   created: 13 January 2016 08:08 Modified: 20 January 2016 20:31 [ Report Abuse ]

(6) เมื่อยามผลัดใบ

อยู่มานานพอ ๆ กับก่อกำเนิดเกิดเป็นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เดิมทีเป็นแค่โครงการจัดตั้ง ต่อมาได้รับงบผูกพันเรื่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีทั้งล้มลุกคลุกคลาน และการเรียนรู้ราคาแพงในการบริหารจัดการ แม้ว่าไม่ได้จบมาทางบริหารมาก็ได้เรียนรู้จากหลา... more »
By ทดแทน   created: 12 January 2016 20:27 Modified: 12 January 2016 20:27 [ Report Abuse ]

(0) เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด"

เครื่องชั่งดิจิตอลมีใช้งานในห้อง Lab สำหรับชั่งสารตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ราคค่อนข้างสูง การใช้งานก็ต้องดูแลเป็นพิเศษพอสมควร เนื่องจากด้วยส่วนใหญ่เสียอันเนื่องมาจากสารเคมีหกหล่นลงไปใน Mainboard ก็มีมาให้ได้เห็นกันบ่อย ๆ สารเคมีหกติดตัวเครื่อง เช็ด... more »
By ทดแทน   created: 10 January 2016 19:47 Modified: 10 January 2016 19:47 [ Report Abuse ]

(0) Thermometer กับอาการแปลก ๆ

Thermometer กับอาการแปลก ๆ ผู้ใช้บริการส่งซ่อมพร้อมแนบเอกสารภาพถ่ายของอาการเสียมาด้วย แบบอธิบายความด้วยรูปภาพ พอสรุปความได้ว่า มีตัวเลขของอุณหภูมิ สลับกับข้อความที่หน้าจอแสดงผล "bout" ซึ่งในความหมายคือไม่แสดงค่าตัวเลขของอุณหภูมิตลอดเวลาตามที่เคย... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 08 January 2016 08:06 Modified: 08 January 2016 08:06 [ Report Abuse ]

(0) เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย หรือ Conductivity Meter มาดูความหมายของคำว่า Conductivity หมายถึงค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย ซึ่งจะเกิดจาก ไอออนต่างๆ ทั้งหมดที่ละลายอยู่ในสารละลาย เราเข้าใจของเราเอาเองว่าเครื่องมือชนิดทน ไม่ค่อยเสีย มีเสียอย... more »
By ทดแทน   created: 06 January 2016 19:55 Modified: 06 January 2016 20:15 [ Report Abuse ]

(2) Vortex genie

เครื่องเขย่าเพื่อผสมสารเคมีสำหรับงานเตรียมตัวอย่างก่อนการทดสอบ มีหลายรูปแบบให้ได้เลือกใช้งานแต่ที่จะนำมาเสนอเป็นแบบที่เขย่าผสมสารละลายแบบหลอดแก้วที่ต้องใช้มือของผู้ใช้งานจับหลอดผสมสาร เพื่อนำไปแตะที่ Holder ของเครื่อง Vortex Genie เครื่องแบบน... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 24 December 2015 20:27 Modified: 13 Febuary 2016 17:47 [ Report Abuse ]

(0) ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC)

Differential Scanning Calorimeter (DSC)เป็นเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว สามารถวิเคราะห์พลาสติก พอลิเมอร์ ยา โปรตีนจากเนื้อสัตว์ ดินเหนียวและเคลย์ เป็นต้น ที่มีจุดเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วง -170 ถึง 500 °... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 23 December 2015 20:04 Modified: 23 December 2015 20:04 [ Report Abuse ]

(0) DSC Sample Holder

เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ต้องดูแลกันดี ๆ ใช้กันอย่างระมัดระวังจุดสำคัญต่าง ๆ ห้ามแตะห้ามรื้อด้วยตนเอง แต่ไม่ได้ห้ามเสียทั้งหมดหากว่าผ่านการอบรมมาอย่างถูกวิธีและเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือนั้น ๆ เสียก่อนจะแตะหรือเริ่มลงมือซ่อม เครื่องท... more »
By ทดแทน   created: 23 December 2015 12:00 Modified: 23 December 2015 14:49 [ Report Abuse ]