นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

(1) เครื่องPolymerase Chain Reactor (PCR)มันเสีย

Polymerase Chain Reactor (PCR) เป็นเครื่องมือสำหรับเตรียมตัวอย่างทางชีวโมเลกุล โดยเพิ่มปริมาณ DNA ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สัตว์ พืช แบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์และ recombinant DNA เป็นต้นช่วงเดือนที่ผ่านมามีหน่วยงานภายใน มอ. ส่งเข้ามาซ่อม จำนวน 3เครื่องโดย... more »
By ทดแทน   created: 12 January 2009 10:22 Modified: 13 Febuary 2016 18:01 [ Report Abuse ]

(0) การทำงานของเครื่อง Optical Emission Spectrometer ตอนที่2

การทำงานของเครื่อง Optical Emission Spectrometer ภายในชุด Spectrometer ประกอบด้วย 1. Lens รวมแสง 2. Primary Slit ปรับความคมของแสงเข้า 3. Grating แยกแสงเป็น Spectrum 4. Secondary Slit ช่องให้แสงออกเฉพาะธาตุที่ต้องการ 5. Photomultiplie... more »
By ทดแทน   created: 26 October 2008 12:56 Modified: 13 Febuary 2016 18:02 [ Report Abuse ]

(1) เครื่องOptical Emission Spectrometer

เครื่องOptical Emission Spectrometer(OES) เป็น​เครื่องตรวจวิ​เคราะห์หา​ส่วน​ผสมทางเคมี​ ​แม้ธาตุหลัก​และ​ธาตุที่มีปริมาณน้อย​ ​ใช้​หลักกการเกี่ยว​กับ​สเปคตรัม​ ​สามารถ​หาค่า​ได้​เที่ยงตรงสูง​ ​ใช้​เวลาน้อย​ใน​การวิเคราะห์เพื่อควบคุมขบวนการผลิต​ ​ใ... more »
By ทดแทน   created: 19 October 2008 10:39 Modified: 13 Febuary 2016 18:01 [ Report Abuse ]

(2) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับงานวิเคราะห์

แนวทางที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้กำหนดใว้ว่าเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต้องมีความพร้อมสำหรับการใช้งานต้องไม่น้อยกว่า 92 % จากจำนวนของเครื่องมือที่มีใช้งานในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ KPIของทางผู้บริหารด้วยแนวทางที่ หนึ่... more »
By ทดแทน   created: 27 July 2008 09:46 Modified: 13 Febuary 2016 18:02 [ Report Abuse ]