นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

(1) การทดสอบการยุบตัวถาวร (Compression Set)

การทดสอบการยุบตัวถาวร (Compression Set) การใช้งานวัสดุพอลิเมอร์โดยเฉพาะยางมักการปัญหาการยุบตัวถาวร (Compression permanent set) หรือการเสียรูปหลังการกดของวัสดุ กล่าวคือเมื่อวัสดุได้รับแรงกดทับเป็นเวลานาน วัสดุอาจไม่สามารถคืนกลับสู่ขนาดหรือรูปร่... more »
By ทดแทน   created: 24 June 2015 05:39 Modified: 15 November 2015 21:01 [ Report Abuse ]

(1) Demattia flex-cracking and crack growth tester

Demattia flex-cracking and crack growth tester งานใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายหามาดูแลเครื่องมือทดสอบทางด้านยาง ถามว่ารู้จักไม่กับเครื่องมือทางกลุ่มทดสอบยาง ไม่รู้จัก ครับ มาเรียนรู้เพื่อดูแลและซ่อมจากคนสร้างจริง ๆ มันเข้าใจง่ายได้เห็นได้แกะ แ... more »
By ทดแทน   created: 23 June 2015 05:17 Modified: 15 November 2015 21:01 [ Report Abuse ]

(1) ล้าง lens เครื่อง Optical Emission Spectrometer (OES)

เครื่อง Optical Emission Spectrometer (OES)ใช้วิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm จนถึงเปอร์เซ็นต์ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างทางโลหะวิทยา ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และโลหะผสม เป็นต้น มา... more »
By ทดแทน   created: 21 June 2015 10:22 Modified: 15 November 2015 21:02 [ Report Abuse ]

(0) "OES" กับการปรับค่าเกณฑ์อัตราการขยายให้อยู่ในช่วงที่เครื่องยอมรับได้

มีปัญหาที่ต้องแก้ไข แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีวิศวกรที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบชุด optic ในเครื่อง Optical Emission Spectrometer (OES) ได้มาช่วยแก้ไขในส่วนที่เราคิดว่ามันสำคัญเราต้องการคนที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ภายหลังจากการซ่อมเครื่องแล้วเสร็จ เราค่อ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 21 June 2015 08:55 Modified: 15 November 2015 21:02 [ Report Abuse ]

(0) การถอด spark stand มาทำความสะอาด

Optical Emission Spectrometer (OES) ใช้วิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm จนถึงเปอร์เซ็นต์ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างทางโลหะวิทยา ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และโลหะผสม เป็นต้น วั... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 15 June 2015 21:24 Modified: 15 November 2015 21:03 [ Report Abuse ]

(1) ทดสอบกำลังขยายหลอดรับแสงโดยไม่ต้อง Spark ก้อนโลหะ "OES"

เขียนไว้กันลืม เพราะลืมมาแล้ว ด้วยเพราะว่านาน ๆ ทำที หากว่าหลอดPhotomultiplier "ไม่มีปัญหา"เราก็ไม่ได้ใช้งานพอนาน ๆ ไปมักลืม จริง ๆ แล้วมันก็เป็นงานประจำสำหรับนักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ใช้เครื่อง Optical Emission Spectrometer สามารถทดสอบชุด Optic ก... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 09 June 2015 20:55 Modified: 15 November 2015 21:06 [ Report Abuse ]

(0) ซ่อม OES เครื่องมือสำหรับการทดสอบโลหะ

การเรียนรู้การซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เกิดจากทักษะล้วน ๆ จากการกระทำหรือทำอย่างต่อเนื่องไม่นั้นเราไม่มีทางจะซ่อมได้ เพาะเครื่องมือเราไม่ได้เสียตลอดเวลา มันมักจะเสียเล็กน้อย ๆ ไม่ไปถึงระดับที่ยาก แต่เมื่อไรที่เสียในส่วนที่สำคัญ ๆ เราก็ไม่มีอุป... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 08 June 2015 22:16 Modified: 15 November 2015 21:07 [ Report Abuse ]

(0) Mat95 วันนี้กับเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา

ย่างเข้าวันที่สองแล้วครับกับงานซ่อมเครื่อง MAT95 ทีมฝ่ายซ่อมที่ร่วมรับผิดชอบยังคงอยู่กันครบครับ เราเรียนรู้กับการเปลี่ยน Part จากวิศวกรมือหนึ่งของเครื่อง MAT95 ได้มากที่เดียวแบบว่าไม่เสียเที่ยวของการขอความช่วยเหลือครับส่วนรายละเอียดคงต้องให้ Ser... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 07 June 2015 21:52 Modified: 06 December 2015 11:03 [ Report Abuse ]

(2) เครื่องดูดความชื้นน้ำหยด

วันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็งานเต็มมือ ทั้งงานราษฎร์ และงานหลวง ดูแล และจัดการเรื่องการต่อระบบไฟฟ้าไปเข้าอาคารสีเขียว ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมารองรับเครื่องมือวิจัยทางด้านยางโดยเฉพาะ นั่ง ๆ ไปสักพัก คนมีเวรที่ต้องวิเคราะห์ตัวอย่างแทนลูกน้องที่ลาคลอ... more »
By ทดแทน   created: 25 May 2015 21:14 Modified: 15 November 2015 21:08 [ Report Abuse ]

(0) Heating mantle มันไม่ร้อน

แก้ปัญหากับสิ่งที่เราซื้อมา Heating mantle มันไม่ร้อน ของใหม่ ไม่ใช่ของเก่าซื้อผ่านช่องทาง e-bay เอามาให้งานเคมืวิเคราะห์ เป็นตัวอย่างที่ชนิดใหม่ งานนี้ NoIIKuNG เป็นผู้รับผิดชอบทดสอบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล สั่งของโดยดำขำจากจีน 3 วันของ... more »
By ทดแทน   created: 23 May 2015 21:46 Modified: 15 November 2015 21:11 [ Report Abuse ]