นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) เครื่องPolymerase Chain Reactor (PCR)มันเสีย

Polymerase Chain Reactor (PCR) เป็นเครื่องมือสำหรับเตรียมตัวอย่างทางชีวโมเลกุล โดยเพิ่มปริมาณ DNA ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สัตว์ พืช แบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์และ recombinant DNA เป็นต้นช่วงเดือนที่ผ่านมามีหน่วยงานภายใน มอ. ส่งเข้ามาซ่อม จำนวน 3เครื่องโดย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ทดแทน   สร้าง: 12 มกราคม 2552 10:22 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2559 18:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การทำงานของเครื่อง Optical Emission Spectrometer ตอนที่2

การทำงานของเครื่อง Optical Emission Spectrometer ภายในชุด Spectrometer ประกอบด้วย 1. Lens รวมแสง 2. Primary Slit ปรับความคมของแสงเข้า 3. Grating แยกแสงเป็น Spectrum 4. Secondary Slit ช่องให้แสงออกเฉพาะธาตุที่ต้องการ 5. Photomultiplie... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ทดแทน   สร้าง: 26 ตุลาคม 2551 12:56 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2559 18:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เครื่องOptical Emission Spectrometer

เครื่องOptical Emission Spectrometer(OES) เป็น​เครื่องตรวจวิ​เคราะห์หา​ส่วน​ผสมทางเคมี​ ​แม้ธาตุหลัก​และ​ธาตุที่มีปริมาณน้อย​ ​ใช้​หลักกการเกี่ยว​กับ​สเปคตรัม​ ​สามารถ​หาค่า​ได้​เที่ยงตรงสูง​ ​ใช้​เวลาน้อย​ใน​การวิเคราะห์เพื่อควบคุมขบวนการผลิต​ ​ใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ทดแทน   สร้าง: 19 ตุลาคม 2551 10:39 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2559 18:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับงานวิเคราะห์

แนวทางที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้กำหนดใว้ว่าเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต้องมีความพร้อมสำหรับการใช้งานต้องไม่น้อยกว่า 92 % จากจำนวนของเครื่องมือที่มีใช้งานในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ KPIของทางผู้บริหารด้วยแนวทางที่ หนึ่... มีต่อ »
โดย ทดแทน   สร้าง: 27 กรกฎาคม 2551 09:46 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2559 18:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]