นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 4 ตำแหน่ง

เท่าที่พอจำได้ว่ามีเครื่องชั่งยี่ห้อที่ว่าเข้ามาซ่อมที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประมาณ1-2 เครื่องด้วยอาการ error 8.2วิธีแ้ก้ปัญหา1.แกะเครื่องทุกชิ้นส่วนด้วยความระวัง 2.ตรวจสอบดูว่ามอเตอร์ที่ทำหน้าที่ยกน้ำหนักมาตราฐานในเครื่องมันทำงานหรือไม่ 3.สัง... more »
By ทดแทน   created: 18 December 2009 15:22 Modified: 13 Febuary 2016 17:57 [ Report Abuse ]

(3) Gas Chromatograph - Mass Spectrometer (GC-MS)

Gas Chromatograph - Mass Spectrometer (GC-MS)แจ้งข่าวมาทางผู้ใช้งานในเครื่องมือดังกล่าวว่าครุภัณฑ์ที่ว่านี้จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ ปี 2539 รวมอายุการใช้งาน 13 ปีเต็ม และที่ซ้ำร้ายทางบริษัทผู้ผลิตแจ้งให้ทางศูนย์เครื่องมือฯทราบว่าทางบริษัทไม่สำรองอะ... more »
By ทดแทน   created: 18 December 2009 09:41 Modified: 13 Febuary 2016 17:57 [ Report Abuse ]

(0) High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)

High Performance Liquid Chromatograph เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคมพศ.2552 ที่ผ่านมา เจอหน้าอาจารย์วัชรี จากคณะ อก.ทางอาจารย์บอกว่าพี่ช่วยไปช่วยดู HPLC ให้ทีมันใช้งานไม่ได้(ผมยังแซวกลับว่าแล้วอาจารย์ใช้ให้มันไปทำอะไร)ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์คิ... more »
By ทดแทน   created: 03 December 2009 08:50 Modified: 13 Febuary 2016 17:58 [ Report Abuse ]

(1) งานเข้าทั้ง GC,GC/MS,HPLC

ช่วงนี้เป็นช่วงงานเข้าจริงๆรับโทรศัพท์จากหน่วยงานภายนอกเป็นว่าเล่นว่านั้นเหอะ !ปัญหาเรื่องเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยส่วนใหญ่ ครั้งแรกเครื่องตัดตัวยาสมุนไพรของแพทย์แผนไทย อันนี้รอท่าน kk มือหนึ่งเรื่องระบบ control ครั้งที่สองจากคณะวิทยาศาสตร... more »
By ทดแทน   created: 17 November 2009 11:46 Modified: 13 Febuary 2016 17:59 [ Report Abuse ]

(1) อบรม Maintenance HPLC Agilent 1100

เครื่อง HPLC ( High Performance Liquid Chromatography )ส่วนมันจะทำงานอย่างไรท่านไปอ่านจาก DaDa http://share.psu.ac.th/blog/science-equipment/945 โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าเครื่องHPLC จะมีใช้งานในห้องเครื่องมือวิเคราะห์มากพอสมควร ซึ่งอาการเสียของเครื่องบ... more »
By ทดแทน   created: 08 November 2009 11:46 Modified: 13 Febuary 2016 17:59 [ Report Abuse ]

(3) Scanning Electron microscope FEI Quanta 400

ห่างหายไปจากสาระบบของวง Share เสียนานอันเนื่องมาจากภาระกิจแบบหนาแน่นพยายามจะปลีกเวลาบางส่วนมานำเสนอแนวคิดและร่วมแบ่งปันความรู้อันน้อยนิดเพื่อว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อื่น ออกนอกเส้นทางมาเข้าเรื่องตามชื่อบันทึกดีกว่าทางศูนย์ฯได้รับงบ... more »
By ทดแทน   created: 02 October 2009 08:40 Modified: 13 Febuary 2016 18:00 [ Report Abuse ]

(1) เมื่อ Motor มันไม่ยอมทำงาน

ในเครื่องมือวิจัยเกือบทุกชนิดก็ว่าได้มักจะมีองค์ประกอบของระบบปั๊ม เข้ามาเกี่ยวข้องแม้กระทั้งงานเตรียมตัวอย่างที่ต้องใช้ปั๊มในการเตรียมหรืดสกัดตัวอย่าง และที่เจอ1.ปั๊มมันไม่ยอมทำงานเมื่อเสียบปลั๊กไฟแบบนี้รีบถอดปลั๊กไฟออก แล้วมาตรวจสอบเครื่องตามลำด... more »
By ทดแทน   created: 01 Febuary 2009 10:55 Modified: 13 Febuary 2016 18:00 [ Report Abuse ]

(5) เครื่องทำแห้ง (Freeze dryer)

เครื่องทำแห้ง (Freeze dryer) เป็นเครื่องมือสำหรับทำแห้งตัวอย่างที่มีน้ำเป็นตัวละลายหรือมีน้ำเป็นองค์ประกอบโดยใช้เทคนิคทำให้ตัวอย่างเย็นจนเกิดการเยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศ ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณสมบัติตัวอย่างให้คงสภาพเดิมลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั... more »
By ทดแทน   created: 01 Febuary 2009 10:27 Modified: 13 Febuary 2016 17:59 [ Report Abuse ]

(0) เครื่องสำรองไฟเสีย (UPS)

โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องสำรองไฟที่ว่านี้พักหลังราคาถูกลงมากมีทั้งของที่ไม่ได้มาตราฐานและของดีมีมาตราฐานอยู่ที่เราเลือกซื้อและต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะของเครื่องจากหลายๆหน่วยงานจากประมงกระบี่ ,ศูนย์วิจัยการยางสุราษฏร์ และห้องปฏิบัติการกลางสงขลา มอ.ตาน... more »
By ทดแทน   created: 18 January 2009 14:52 Modified: 13 Febuary 2016 18:00 [ Report Abuse ]

(2) กล้องจุลทรรศน์

ใน หลายหน่วยงานคงมีกล้องจุลทรรศน์ใว้ใช้งานส่วนราชการภายนอกส่งมาซ่อมอาการเสียที่รับแจ้งซ่อมหลอดไฟไม่ติดกล่าวคือ กล้องจุลทรรศน์ (อังกฤษ: Microscope) เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่า ศาสตร์ที่มุ่งสำรวจวัตถุขนาดเล็กโ... more »
By ทดแทน   created: 15 January 2009 09:08 Modified: 13 Febuary 2016 18:01 [ Report Abuse ]