นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) CPD กับการวินิจฉัยจุดเสียข้ามขั้นตอน

เมื่อเราละเลย step ของการวินิจฉัยอาการเสียของเครื่อง CPD ของงานเตรียมตัวอย่างของงานวิเคราะห์โครงสร้าง เพียงแค่ได้ยินได้ฟังว่า LED ที่แสดงสถานะ Heat และ Cool มันไม่ทำงาน เราลงไปดูเครื่องที่ห้องเตรียมตัวอย่างแล้ว มันเป็นจริงๆ ดังคำบอกเล่าของน้อง... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 23 December 2013 19:26 Modified: 23 December 2015 20:18 [ Report Abuse ]

(1) Adapter computer 60-70 % "ขาด"

"เจอเยอะ เจอมาก" แก้ป้ญหาแบบเดิมตลอดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนผ้องน้องพี่ ไม่ต้องไปจ่ายเงินซื้อของใหม่มาอีก และเป็นการเรียนรู้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเสียที่เดิมๆ และเห็นว่ามันได้ผลเลยนำมาแชร์กันให้ทราบ ท่านครับ ท่านรู้ไม่ครับ "ว่า" Adapter computer มักจะ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 18 December 2013 21:01 Modified: 23 December 2015 20:18 [ Report Abuse ]

(2) เครื่องหมุนเหวี่ยง Hermle

เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือพื้นฐาน หลายๆ เครื่องส่งมาเยอะแยะพอสมควรกับการนั่งซ่อม อยากจะช่วยให้มันเร็วๆ หมายถึงการซ่อม แต่ว่าในแต่ล่ะเครื่องกว่าจะหาจุดเสียเจอ หากันเหนื่อย พอว่าเจอ อ้าวไม่มีอะไหล่เครื่องตกรุ่น บริษัทตัวแทนเลิกขายเส... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 11 December 2013 19:44 Modified: 23 December 2015 20:19 [ Report Abuse ]

(1) ตู้ Oven เสีย "000"

ตู้อบ แบบตั้งค่าอุณหภูมิได้ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าความร้อนในตู้ใด้ตั้งแต่ 23 องศา ขึ้นไป เราช่างเราเรียกว่า "ตู้ร้อน" คือว่าทำความร้อนได้อย่างเดียว ไม่สามารถลดอุณหภูมิต่ำกว่า 23 องศา ได้ อันเนื่องมาจากไม่มีระบบทำความเย็นครับ กลับมาเรื่องต... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 07 December 2013 19:28 Modified: 23 December 2015 20:19 [ Report Abuse ]

(1) แก้ปัญหา Alpha >2 ในเครื่อง OES

ถึงเวลาที่ต้องบันทึกไว้แล้วล่ะ ไม่นั้นลืม กันลืมครับ เพื่อครั้งหน้าจะได้ไม่ลืม ฮะ ฮะ ฮ้า เริ่มกระบวนการเข้าโปรแกรม Software ของเครื่อง OES หนึ่ง ผลจากรายงานจากการ วิเคราะห์ ก้อนเหล็กมาตรฐาน แสดงดังภาพ ค่า Si1 มีค่าออกนอกช่วงที่จะยอมรับได้ ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 26 November 2013 20:33 Modified: 23 December 2015 20:20 [ Report Abuse ]

(1) Water Bath กับการใช้งานอย่างผิดวิธี

อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) ที่มีใช้งานในห้องปฎิบัติการทั่วไปซึ่งเป็นปัญหาจากการขาดความระมัดระวังในการใช้งานมีดังนี้ หนึ่ง ใช้น้ำที่ไม่มีความสะอาดเพียงพอทำให้ภายในอ่าง Water Bath สกปรกแบบเรื้อรัง ทำให้ภายในอ่างมีตะก่อนสกปรกสะสมจนกระทั้งทำควา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 14 March 2012 23:17 Modified: 13 Febuary 2016 17:51 [ Report Abuse ]

(3) CPD(Critical Point Dryer)

สืบเนื่องมาจาก บุษราคัม. http://share.psu.ac.th/blog/sec-ta3/22825 การบริการเตรียมชิ้นงานสำหรับ SEM ด้วยเครื่อง เครื่อง Critical Point Dryer เป็นวิธีการดึงน้ำที่เหลือภายหลังจากการทำ Dehydration ออกจากชิ้นงานโดยการแทนที่น้ำด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เห... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 01 March 2012 14:16 Modified: 13 Febuary 2016 17:48 [ Report Abuse ]

(1) XRF( X-Ray Fluorescence Spectrometer)

XRF( X-Ray Fluorescence Spectrometer) เป็นเครื่องวิเคราะห์หาธาตุตั้งแต่ Be ถึง U สามารถบอกปริมาณโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm ถึงเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างประเภทแร่ ดินทราย ดินเหนียว โลหะและน้ำมัน ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 29 Febuary 2012 11:29 Modified: 13 Febuary 2016 17:48 [ Report Abuse ]

(0) ICP-OES(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer)

เรื่องมีอยู่ว่าเจ้าน้องไข่พะโล้ เดินแจ้งด้วยวาจาว่า "ตัวอย่างก็มากทำงานไม่ทันช่วยลงไปดูเครื่องมือวิจัยฯให้ด้วย!!!!!" Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer กับอาการที่แจ้งโดยเบื้องต้นว่า" Plasma" มันติดๆดับๆตลอดเวลา วิธีการ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 29 Febuary 2012 08:33 Modified: 13 Febuary 2016 17:49 [ Report Abuse ]

(1) ทำไมเครื่องมือวิทยาศาสตร์มันเสีย(ข้อมูลหนังสือขอความอนุเคราะห์)

เป็นเรื่อง ที่ยากในการใด้มาในเรื่องของเครื่องมือวิจัยระดับสูงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่ไม่สอดรับกับงานวิจัยที่ต้องการพัฒนาไปข้างหน้าพร้อมกับเทคโนโลยี่ทางด้านเครื่งมือที่ทันกับยุคสมัย แต่ใช้ว่าจะเปลี่ยนเสียทั้งหมดในบางเครื่องมือก็ยั... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 18 January 2012 11:14 Modified: 13 Febuary 2016 17:49 [ Report Abuse ]