นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สร้างชิ้นงานจาก 3D printer

ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ มีภารกิจหลักคือซ่อม สร้าง และบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีอยู่ของหน่วยงาน ให้พร้อมใช้งานตามภารกิจหลักของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากการดูแลงานของหน่วยงาน เราก็ยังมีภารกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เรื่องของ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 16 กันยายน 2559 22:22 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2559 06:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล

ผ่านตา ผ่านมือมาก็มากมายกับงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล ที่มีใช้งานในห้อง Lab ที่เจอปัญหามากที่สุดคือการขาดการดูแลเครื่องมือเครื่องใช้กันอย่างจริงจัง โดยส่วนใหญ่แล้วเจอปัญหาจากสารตัวอย่าง หกเรี่ยราดลงบนเครื่องชั่ง บางส่วนสารเคมีลงไปทำลายชุดบอร์ดวงจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 22 กรกฎาคม 2559 06:10 แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2559 06:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง

ในเครื่องชั่งดิจิตอลรุ่นแรก ๆ ความสำคัญของระบบคานไฟฟ้ามีอยู่สองจุดที่พึ่งจะต้องระมัดระวัง ไม่นับรวมจอแสดงผลที่เป็นตัวเลข จุดแรกคือ ริบบิ้นทองที่เป็นส่วนต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าไปยังชุด coil ขดลวด ช่างที่แกะซ่อมควรพึ่งระวัง ห้ามใช้แรงลมแบบแรง ๆ ไปเป่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 12 กรกฎาคม 2559 20:19 แก้ไข: 13 กรกฎาคม 2559 20:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล

ความเดิมจากตอนที่แล้ว ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab ทำให้ต้องรื้อชุดที่ไม่อยากเข้าไปแตะ เพราะมันเป็นจุดสำคัญมาก ๆ หากรื้อก็ต้องระมัดระวัง ไม่นั้นพลาดเมื่อไร "พัง" จริง ๆ ครับ มันมีร่องรอยพอจะเห็นบ้างเมื่อมดเดินออกมา แต่ไม่คิดว่ามันจะม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 10 กรกฎาคม 2559 16:01 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2559 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab

ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab มีเหตุผลมากมายมายของเรื่องแบบนี้ แต่ไม่อยากจะพูดถึงปล่อยให้นึกภาพกันเอาเองในถานะผู้ที่ผ่านวัยมาพอสมควร ซึ่งเรื่องแบบนี้สอนหรือว่าชี้แนะใคร ๆ ไม่ได้เพราะตัวเราเองเท่านั้นที่จะรู้ดีกว่าคนอื่น ๆ ว่ามันมีผลข้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 08 กรกฎาคม 2559 05:52 แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2559 05:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อาการเสียของเครื่อง TGA7

อาการเสียแบบแปลก ๆ มักมีให้เห็นบ่อย ๆ กับเครื่องมือวิจัยที่มีอายุใกล้ ๆ ๒๐ ปี ส่วนว่าอาการเสีย ที่หน้าจอ Softeware หรือว่าที่โปรแกรมควบคุมค่าอุณหภูมิมันผิดเพี้ยนไป คือแทนที่จะอยู่ที่อุณหภูมิห้อง มันกลับแสดงค่าที่ ๕๐๐ องศาเซลเซียส ตอนแรกเข้าใจว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 26 มิถุนายน 2559 20:43 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2559 20:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) วาล์วของเครื่อง Mercury

ผ่านไปหลายบันทึกแล้วสำหรับการแก้ปัญหาการปนเปื้อนในระบบการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง Mercury Analysis แก้ปัญหาจากตัวอย่างที่เข้าไปเคลือบติดใน System กับการแก้ปัญหาด้วยตนเองจนหมดหนทาง ดีแต่ว่าได้ตัวช่วยจากวิศวกรของทางบริษัท Perkins Thailand เป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 21 มิถุนายน 2559 03:05 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2559 03:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Mercury not Signal ๕

มาถึงบันทึกที่ห้าแล้วครับกับการอธิบายความเรื่อง "Mercury not Signal ๕"เป็นบันทึกท้ายสุดของการแก้ปัญหาให้เครื่อง Mercury กลับมาใช้งานได้ ซึ่งหากว่าใครที่ติดตามมาตั้งแต่บันทึกแรก ๆ จะเห็นการแก้ปัญหาจากเบาไปหาหนัก ในความหมายของคำว่าจากเบาไปหาหนัก ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 11 มิถุนายน 2559 18:56 แก้ไข: 11 มิถุนายน 2559 18:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Mercury not Signal ๔

เรื่องมันยาว เรื่องมันมาก เรื่องแบบนี้เอาตัวแทบไม่รอด ดีแต่มีตัวช่วยจากวิศวกรทางบริษัทช่วยเราแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เราเรียนรู้งานซ่อมเฉพาะทางด้าน Hardware แต่ทางเคมีเราไม่รู้จริง ๆ วันนี้เรามารู้วิธีการัดการล้างระบบด้วยสารเคมี จะไม่ขออธิบายความเพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 09 มิถุนายน 2559 21:55 แก้ไข: 09 มิถุนายน 2559 21:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Mercury not Signal ๓

ผ่านไป ๒ บันทึกกับเรื่องราวของเครื่อง Mecury Analysis ที่เพิ่มทักษะการดูแลให้ทีมวิศวกรของศูนย์เครื่องมือฯ ภายหลังที่เครื่องมีปัญหาการปนเปื้อน ที่ยากต่อการล้างระบบ มาดูอุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หนึ่ง ชุด select valve ที่ทำได้แค่ล้างผ่านระบบท่อ หากปนเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 08 มิถุนายน 2559 13:59 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2559 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]