นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สอบทียบ หรือเตรียมความพร้อม DT/TGA

ในกระบวนการของการติดตั้งเครื่อง DT/TGA ผู้ติดตั้งซึ่งอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรที่มีความชำนาญ ยืนยันว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นเพราะการกระทำการสอบเทียบจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของเครื่องมือเพื่อการทดสอบตัวอย่าง ซึ่งหมายถึงว่าต้... more »
By ทดแทน   created: 18 July 2015 11:08 Modified: 15 November 2015 20:56 [ Report Abuse ]

(0) การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง STA8000

เขียนไว้ให้แค่เตือนในสิ่งที่ควรจะกระทำเมื่อมีเครื่องมือทางด้านกลุ่ม Thermal ซี่งในทางปฏิบัติแล้ว สามารถดูได้ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง ช่างหรือวิศวกรแค่ตรวจสอบเป็นครั้งคราว เพราะหากทุกอย่างที่เขียนมีข้อผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติตามย่อมส่งผลต่อ... more »
By ทดแทน   created: 15 July 2015 21:56 Modified: 15 November 2015 20:56 [ Report Abuse ]

(0) Combinnation of DTA and TGA

The combination of DTA and TGA allows easy correlation of data for samples up to over 1500° C. Collecting both the DTA curve showing delta temperature and the weight loss allows a greater understanding of what happens in the material. This i... more »
By ทดแทน   created: 14 July 2015 21:50 Modified: 15 November 2015 20:57 [ Report Abuse ]

(0) ตามหาความรู้เครื่องมือทางด้านกลุ่ม "Thermal"

มาไกลมาเรียนแบบได้แกะเครื่องเพื่อเข้าถึงชิ้นส่วนที่เราอยากเรียนรู้ เรื่องของการซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องมือทางด้านกลุ่ม Thermal ของบริษัท Perkin Elmer Differential Scanning Calorimeter (DSC) และ Differential Thermal Analyzer (DTA) เป็นเคร... more »
By ทดแทน   created: 13 July 2015 21:06 Modified: 15 November 2015 20:57 [ Report Abuse ]

(0) OES กับการเปลี่ยน Photomultiplie TUBE

กว่าจะจัดการซ่อมแล้วเสร้จสำหรับดครื่อง Optical Emission Spectrometer (OES) เล่นเอาเราเหนื่อย บวกกับไฟจี้ก้นจริง ๆ เพราะลูกค้าต้องการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ก้อนโลหะที่เป้นชิ้นงานทองแดง แล้วธาตุที่มีปัญหาก็อยู่ในกลุ่ม ทองแดง อลูมิเนียม อย่างเช่น Fe7 ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 11 July 2015 06:14 Modified: 15 November 2015 20:58 [ Report Abuse ]

(0) เครื่องมือสำหรับการใช้งานในการเจาะรูก่อนการทดสอบ

เครื่องแรก Demattia flex-cracking and crack growth tester เป็นเครื่องสำหรับทดสอบชิ้นงานแผ่นยางที่ถูกตัดเป็นแผ่นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเจาะรูตรงกลาง ก่อนนำเขาไปยึดติดภายในเครื่องทดสอบให้มันดึงยืด ตามจำนวนครั้งตามที่มาตรฐานเขียนไว้ก่อนนำมาวัดด้วย... more »
By ทดแทน   created: 05 July 2015 20:12 Modified: 15 November 2015 21:03 [ Report Abuse ]

(0) Geer Aging Oven

เครื่องทดสอบสมบัติการบ่มเร่งด้วยอากาศร้อนจะสามารถทดสอบได้โดยการเปรียบเทียบสมบัติเชิงกล (เช่น ความทนต่อแรงดึงและการยืดตัว ณ จุดขาด) ก่อนและหลังการบ่มเร่งในเวลาและอุณหภูมิที่กําหนด (ASTM D573) สําหรับยางธรรมชาติโดยทั่วไปนิยมทดสอบที่อุณหภูมิ 70-100... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ทดแทน   created: 03 July 2015 19:15 Modified: 15 November 2015 20:58 [ Report Abuse ]

(1) รู้และเข้าใจ Photomultiplier Tube

หลงงมอยู่นานกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เรื่องของ Photomultiplier Tube อาการเสียของเครื่อง OES มันช่วยให้เราพยายามกับการค้นหาข้อมูลมากขึ้น บางครั้งถึงขั้นต้องขอตัวช่วยจากทางบริษัทที่เขาคลุกกับเครื่องนี้โดยเฉพาะ แม้ว่าจะแก้ไขในธาตุที่เป็นปร... more »
By ทดแทน   created: 01 July 2015 06:30 Modified: 15 November 2015 20:59 [ Report Abuse ]

(1) Ross Flexing Tester

Ross flexing teste เป็นเครื่องทดสอบความยืดหยุ่นถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ "ความต้านทานของยางวัลคาไนหรือสังเคราะห์ ตามมาตรฐาน ASTM D1052 วิธีการคือการนำชิ้นงานตัวอย่างที่เป็นยาง ซึ่งจะต้องการทำเจาะรูตรงกลางชิ้นงานตัวอย่างตามมาตรฐานของรูที่เจาะที่ระบ... more »
By ทดแทน   created: 29 June 2015 06:00 Modified: 15 November 2015 20:59 [ Report Abuse ]

(6) oxygen index flammability tester

เครื่องมือสำหรับการทดสอบ Oxygen Index Flammability Tester งานบริการทดสอบแนวรุกเรื่องผลิตภัณฑ์ทางด้านยางพารา ได้เรียนรู้พอเข้าใจความจากวิศวกรของบริษัท Yamada ต่อจากนั้นก็มาค้นหาต่อในเนื้อหาสาระที่พอจะสื่อให้ได้เข้าใจความได้เข้าใจถึงหลักการท... more »
By ทดแทน   created: 28 June 2015 20:05 Modified: 15 November 2015 21:00 [ Report Abuse ]