นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1696 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 3118 0
What is MASS ? 2037 0
Vacuumn System for GC MS 2938 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 4827 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1967 0
Spray Water System " Weathering Tester" 1534 1
check address mass link 1808 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1979 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1670 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1661 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 2049 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 2060 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 2212 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1706 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 1613 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 2183 1
Mercury not Signal ๕ 1776 0
Mercury not Signal ๔ 1611 0
Mercury not Signal ๓ 1724 0
Mercury not Signal ๒ 1790 0
Mercury not Signal 1391 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1652 0
Counter for LaB6 1630 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 1511 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 1516 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 1381 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 1604 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 1456 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1881 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 4025 0
งานซ่อม UV Spectro 1439 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 2030 2
Microwave Digestion 2712 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 1350 0
Internal cooling not active 1486 0
Cooling not active 1530 0
งานซ่อม Electronic Board 1310 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 1257 0
test system "HT tank" ๒ 1225 0
test system "HT tank" 1456 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 1574 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1748 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 2035 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1974 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 1479 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1859 0
TEM ติดหวัด 1538 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1354 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1479 0
abrasion tester 1515 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1639 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1948 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 1505 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 1318 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 1567 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 2367 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 1368 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 1592 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 3282 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1982 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 1305 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1643 3
เมื่อยามผลัดใบ 1340 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 2376 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 1363 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1789 0
Vortex genie 1475 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1753 0
DSC Sample Holder 1565 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2814 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 1385 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1751 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 1527 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 1461 1
preventive maintenance "TEM" สอง 1456 2
preventive maintenance "TEM" 1715 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1976 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 1569 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1950 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 1559 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 1420 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1981 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 2060 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1965 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 1441 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 1353 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 1642 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1671 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 1424 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1884 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1894 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 1299 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 3648 0
shell freeze dry 1273 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 1389 0
Software Control GC 1553 2
Manual ignitor GC 1343 1
GC จุด flame ไม่ติด 1514 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 1387 0