นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1317 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 2082 0
What is MASS ? 1678 0
Vacuumn System for GC MS 2248 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 3996 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1582 0
Spray Water System " Weathering Tester" 1236 1
check address mass link 1445 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1563 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1301 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1282 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1599 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1625 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1782 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1357 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 1280 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1747 1
Mercury not Signal ๕ 1429 0
Mercury not Signal ๔ 1266 0
Mercury not Signal ๓ 1315 0
Mercury not Signal ๒ 1361 0
Mercury not Signal 1078 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1232 0
Counter for LaB6 1250 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 1201 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 1170 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 1091 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 1219 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 1155 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1418 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 3303 0
งานซ่อม UV Spectro 1143 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1661 2
Microwave Digestion 2197 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 1069 0
Internal cooling not active 1185 0
Cooling not active 1156 0
งานซ่อม Electronic Board 990 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 1002 0
test system "HT tank" ๒ 929 0
test system "HT tank" 1097 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 1247 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1340 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1606 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1552 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 1110 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1406 0
TEM ติดหวัด 1082 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1001 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1116 0
abrasion tester 1178 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1340 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1558 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 1150 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 1036 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 1222 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1959 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 1093 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 1188 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2646 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1578 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 1025 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1301 3
เมื่อยามผลัดใบ 1071 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1762 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 1074 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1430 0
Vortex genie 1092 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1377 0
DSC Sample Holder 1221 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2416 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 1079 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1267 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 1199 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 1188 1
preventive maintenance "TEM" สอง 1139 2
preventive maintenance "TEM" 1362 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1634 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 1122 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1547 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 1260 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 1112 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1552 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1638 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1638 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 1096 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 1057 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 1277 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1344 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 1126 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1520 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1587 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 1010 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 3063 0
shell freeze dry 972 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 1082 0
Software Control GC 1147 2
Manual ignitor GC 966 1
GC จุด flame ไม่ติด 1123 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 1079 0