นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 964 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1353 0
What is MASS ? 1257 0
Vacuumn System for GC MS 1567 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 2964 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1169 0
Spray Water System " Weathering Tester" 910 1
check address mass link 1060 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1158 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 930 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 989 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1109 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1196 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1330 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1016 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 931 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1308 1
Mercury not Signal ๕ 1040 0
Mercury not Signal ๔ 923 0
Mercury not Signal ๓ 945 0
Mercury not Signal ๒ 962 0
Mercury not Signal 750 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 942 0
Counter for LaB6 950 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 929 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 888 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 800 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 898 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 856 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1047 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 2690 0
งานซ่อม UV Spectro 876 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1281 2
Microwave Digestion 1668 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 790 0
Internal cooling not active 949 0
Cooling not active 853 0
งานซ่อม Electronic Board 718 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 757 0
test system "HT tank" ๒ 665 0
test system "HT tank" 819 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 939 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 988 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1173 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1069 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 769 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 969 0
TEM ติดหวัด 811 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 746 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 814 0
abrasion tester 913 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1042 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1116 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 893 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 812 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 947 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1445 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 851 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 878 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 1921 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1114 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 767 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 997 3
เมื่อยามผลัดใบ 862 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1252 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 790 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1114 0
Vortex genie 796 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1040 0
DSC Sample Holder 865 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 1925 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 811 0
preventive maintenance "TEM" สาม 948 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 922 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 919 1
preventive maintenance "TEM" สอง 828 2
preventive maintenance "TEM" 1053 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1271 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 802 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1209 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 941 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 832 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1167 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1225 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1267 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 782 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 769 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 916 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1058 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 844 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1158 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1283 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 740 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2482 0
shell freeze dry 652 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 824 0
Software Control GC 832 2
Manual ignitor GC 694 1
GC จุด flame ไม่ติด 841 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 794 0