นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1022 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1462 0
What is MASS ? 1332 0
Vacuumn System for GC MS 1665 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 3121 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1241 0
Spray Water System " Weathering Tester" 971 1
check address mass link 1121 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1223 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 993 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1025 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1185 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1252 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1406 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1054 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 978 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1370 1
Mercury not Signal ๕ 1102 0
Mercury not Signal ๔ 976 0
Mercury not Signal ๓ 992 0
Mercury not Signal ๒ 1025 0
Mercury not Signal 794 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 995 0
Counter for LaB6 990 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 973 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 929 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 846 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 939 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 899 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1101 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 2794 0
งานซ่อม UV Spectro 905 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1338 2
Microwave Digestion 1730 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 836 0
Internal cooling not active 978 0
Cooling not active 892 0
งานซ่อม Electronic Board 756 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 793 0
test system "HT tank" ๒ 694 0
test system "HT tank" 851 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 974 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1068 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1238 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1157 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 820 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1019 0
TEM ติดหวัด 848 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 792 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 853 0
abrasion tester 951 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1094 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1162 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 919 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 835 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 978 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1582 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 881 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 919 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2067 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1179 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 805 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1041 3
เมื่อยามผลัดใบ 887 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1334 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 830 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1165 0
Vortex genie 824 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1090 0
DSC Sample Holder 920 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2008 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 846 0
preventive maintenance "TEM" สาม 990 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 958 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 950 1
preventive maintenance "TEM" สอง 865 2
preventive maintenance "TEM" 1102 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1322 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 855 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1253 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 985 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 878 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1230 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1286 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1330 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 844 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 813 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 965 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1099 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 882 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1207 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1332 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 783 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2571 0
shell freeze dry 681 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 866 0
Software Control GC 869 2
Manual ignitor GC 724 1
GC จุด flame ไม่ติด 866 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 834 0