นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1225 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 1834 0
What is MASS ? 1549 0
Vacuumn System for GC MS 2057 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 3721 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1478 0
Spray Water System " Weathering Tester" 1132 1
check address mass link 1327 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1449 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1188 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1182 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1460 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1495 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1645 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1241 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 1172 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1629 1
Mercury not Signal ๕ 1319 0
Mercury not Signal ๔ 1163 0
Mercury not Signal ๓ 1204 0
Mercury not Signal ๒ 1229 0
Mercury not Signal 994 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1137 0
Counter for LaB6 1165 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 1123 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 1091 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 1004 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 1126 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 1075 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1280 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 3130 0
งานซ่อม UV Spectro 1058 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1549 2
Microwave Digestion 2024 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 985 0
Internal cooling not active 1110 0
Cooling not active 1059 0
งานซ่อม Electronic Board 904 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 927 0
test system "HT tank" ๒ 838 0
test system "HT tank" 1000 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 1158 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1235 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1487 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1409 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 1013 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1228 0
TEM ติดหวัด 994 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 923 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1023 0
abrasion tester 1098 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1255 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1413 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 1061 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 966 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 1138 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 1830 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 1024 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 1078 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2410 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1438 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 941 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1211 3
เมื่อยามผลัดใบ 1000 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1590 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 985 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1335 0
Vortex genie 973 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1258 0
DSC Sample Holder 1114 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2255 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 997 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1160 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 1101 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 1116 1
preventive maintenance "TEM" สอง 1044 2
preventive maintenance "TEM" 1267 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1523 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 1021 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1434 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 1164 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 1025 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1420 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1528 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1515 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 1016 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 975 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 1149 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1241 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 1037 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1406 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1486 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 916 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 2879 0
shell freeze dry 887 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 1005 0
Software Control GC 1044 2
Manual ignitor GC 874 1
GC จุด flame ไม่ติด 1009 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 980 0