นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MPPC for XRF 1425 0
Thermogravimetric Analysis (TGA) 2310 0
What is MASS ? 1787 0
Vacuumn System for GC MS 2424 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 4227 0
Spray Water System " Weathering Tester" 2 1697 0
Spray Water System " Weathering Tester" 1329 1
check address mass link 1550 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒ 1691 0
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ 1414 0
สร้างชิ้นงานจาก 3D printer 1390 0
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1732 0
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง 1748 1
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล 1915 0
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab 1464 1
อาการเสียของเครื่อง TGA7 1387 0
วาล์วของเครื่อง Mercury 1884 1
Mercury not Signal ๕ 1533 0
Mercury not Signal ๔ 1379 0
Mercury not Signal ๓ 1433 0
Mercury not Signal ๒ 1509 0
Mercury not Signal 1171 0
เพิ่ม Sensitivity ให้ ICP 1352 0
Counter for LaB6 1372 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๔ 1286 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๓ 1286 0
ตามดูการซ่อม "TEM" ๒ 1185 0
ตามดูการซ่อม "TEM" 1328 0
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM" 1243 0
วิธีการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิต 1553 0
ซ่อมเครื่องวัดความดัน"โลหิต" 3495 0
งานซ่อม UV Spectro 1226 0
ย้อนรอยอุปกรณ์มืด 1776 2
Microwave Digestion 2356 0
งานซ่อมสร้างมันเป็นของคู่กัน 1161 0
Internal cooling not active 1278 0
Cooling not active 1275 0
งานซ่อม Electronic Board 1077 0
TEM กับการตามหาจุดเสีย 1088 0
test system "HT tank" ๒ 1016 0
test system "HT tank" 1219 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 2 1364 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1455 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๕" 1737 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๔" 1685 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) "๓" 1227 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1537 0
TEM ติดหวัด 1192 0
FT-IR Microscope -- LUMOS 1115 0
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 1227 0
abrasion tester 1286 1
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๔ 1437 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๓ 1667 0
YSI-Pro20 กับการเสียเวลาที่ไม่อ่านคู่มือ 1259 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย ๒ 1117 0
TEM กับปัญหาที่พบบ่อย 1336 0
ซ่อมเตารีดไอน้ำอาการเสีย"ไฟไม่เข้าเครื่อง" 2091 0
GC-MS กับการเรียนรู้ 1182 0
การแก้ไขปัญหาของระบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2 1305 0
การกรองโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Filtration) 2844 1
Shaker กับอะไหล่เก่าเก็บ 1694 0
GC-MS Agilent กับการดูแล 1123 0
การทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่อง "TEM" 1407 3
เมื่อยามผลัดใบ 1159 6
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด" 1920 0
Thermometer กับอาการแปลก ๆ 1162 0
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย 1540 0
Vortex genie 1214 2
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1513 0
DSC Sample Holder 1331 0
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ 2538 0
preventive maintenance "TEM" สี่ 1172 0
preventive maintenance "TEM" สาม 1387 0
อาการ Flash ในหลอด XRD (2) 1299 1
อาการ Flash ในหลอด XRD 1278 1
preventive maintenance "TEM" สอง 1235 2
preventive maintenance "TEM" 1460 0
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน 1755 0
ซ่อม pH Meter "Docu-pHMeter" 1242 0
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒ 1660 2
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ 1352 0
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย 1197 0
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน 1682 0
Stat Fax 303 plus "Show 212" 1780 2
ระบบ เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างกับ "motion sensor" 1733 0
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ 1201 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง 1150 0
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS 1392 0
เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 1445 0
ความเข้าใจเรื่องท่อยางของปั๊มรีดท่อ 1220 0
ปั๊มรีดท่อ(Peristaic Pump ) 1642 2
Test Vacuum เครื่องทำแห้ง 1688 0
การดูแลเครื่องทำแห้งในระบบสุญาญากาศ 1102 0
ระบบทำความเย็นในเครื่องทำแห้ง 3234 0
shell freeze dry 1061 0
เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศ 1173 0
Software Control GC 1245 2
Manual ignitor GC 1067 1
GC จุด flame ไม่ติด 1239 3
:ซ่อม เครื่องเตรียมชิ้น BIOCUT 1179 0