นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

อ่าน: 1736
ความเห็น: 0

การฉาบผิว (Coating)

การฉาบผิวเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ การเตรียมตัวอย่างเพื่อทำให้พื้นผิวมีคุณสมบัตินำไฟฟ้ายกเว้นกรณีที่ ตัวอย่างนำไฟฟ้าได้ดีอยู่แล้ว หรือนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วย SEM ชนิดสูญญากาศต่ำ ก็ไม่จำเป็นต้องฉาบผิว
ตัวอย่างที่จะศึกษาด้วย SEM นิยมฉาบผิวด้วยทอง (Au) หรือโลหะผสมระหว่างทองกับ พลาเดียม(Au-Pd) ซึ่งโลหะผสม Au-Pd จะให้ grain ที่ละเอียดกว่าทอง เหมาะสำหรับศึกษาตัวอย่างที่ต้องการรายละเอียดสูง (High resolution) เครื่องมือที่ใช้ในการฉาบผิวเรียกว่า Sputter coater หรือ Ion sputter โดยตัวอย่างจะวางไว้ที่ขั้ว anode และโลหะที่ใช้ฉาบ (Targer) อยู่ที่ขั้ว cathode ในการฉาบจะดูดอากาศออกให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศระดับ 0.1 Torr แล้วให้กระแสไฟฟ้าและปล่อยก๊าซอาร์กอน (Ar) เข้าไปใน chamer โดย Ar จะเคลื่อนไปที่ขั้ว cathode และชนแผ่นทองทำให้แตกตัวเป็นโมเลกุล กระจายไปทั่ว chamber แล้วค่อยๆเคลือบลงบนตัวอย่าง ความหนาของผิวฉาบควรอยู่ระหว่าง 10 -20 nm. การฉาบบางเกินไป จะทำให้เกิดการ Charge upซึ่งภาพที่ได้จะเห็นเป็นแสงสว่างจ้าเป็นจุดๆ แต่ถ้าฉาบหนาเกินไปจะทำให้สูญเสียรายละเอียด ความหนาของผิวฉาบขึ้นอยู่กับ ระยะห่างระหว่างตัวอย่างกับโลหะที่ใช้ (Working distance) กระแสไฟฟ้า และเวลาที่ฉาบ
ที่มา http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/ELEC2101/termwork/sem/w5.3/5.3.html

จริงๆ แล้วเครื่อง Sputter coater ทางงานวิเคราะห์โครงสร้าง มีใช้งานอยู่แล้วหนึ่งเครื่ิอง เมื่อตอนจัดซื้อ SEM5800 และ SEM5200 ณ ตอนนั้นยังคงเพียงพอกับการรองรับกับจำนวนตัวอย่างที่ส่งเข้ามาให้ทางศูนย์เครื่องมือฯ เตรียมตัวอย่างก่อนเข้าสู่กระบวนการถ่ายภาพด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ครั้งนั้นเรามีอยู่หนึ่ง คือตัวนี้

จากวันนั้นจนกระทั้งถึงวันนี้ เรามี SEM-Quanta เป็นเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ของตัวอย่าง ดยมีกำลังขยายสูงสุด 300,000 เท่า เหมาะสำหรับทั้งตัวอย่างทางวัสดุและชีววิทยา สามารถถ่ายภาพตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้า (Non-conductive materials) มีความชื้น (Moist) และมีลักษณะเปียก (Wet) ตัวอย่างที่มีไอระเหย ตัวอย่างสดหรือไม่ผ่านการเตรียมเบื้องต้นมาก่อน เช่น ใบ ดอกของพืช แมลง เป็นต้น โดยสามารถเลือกสภาวะการทดสอบได้ทั้งสภาวะสุญญากาศสูง (High vacuum, น้อยกว่า 1.3 x 10-2 Pa) สภาวะสุญญากาศต่ำ (Low vacuum, 10 ถึง 30 Pa) และสภาวะใกล้ความดันบรรยากาศ (Environmental SEM, 130 ถึง 2600 Pa) นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายวิดีโอบันทึกการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้าง การเคลื่อนที่ของตัวอย่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ เพิ่มขึ้นมา งานมาก จำนวนตัวอย่างเพิ่ม รอคิว ในการเตรียมตัวอย่าง

มองซ้ายมองขวามีเครื่องมือหน้าตาใกล้เคียงที่หน่วยงานอื่นบริจาคมา แบบที่ต้องมาซ่อม เมื่อเห็นว่าโอกาสมาเราซ่อมดีกว่า มันเป็นการใช้สอยเครื่องมือให้คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชน ฮ

สุดท้ายเราเดินเข้าไปในห้อง lab มองเห็นเครื่องมือวางเรียงกัน แล้วถูกใช้งานทั้งสองเครื่อง แบบเต็มๆ แบบนี่ซิ เราชอบ

เสือ"ปชส.งานวิเคราะห์โครงสร้าง"

created: 18 March 2014 19:27 Modified: 06 December 2015 11:17 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 mitochondria, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.219.167.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ