นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สอนใช้เครื่อง HPLC ผ่านทางโทรศัพท์: Start run อย่างไร 1345 1
พึงระวัง: ติดลมบน _ ตกจากฟ้า 2265 2
Guard column สกปรก 1544 2
ประเมินผล : แบบทดสอบก่อน-หลัง การอบรมหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี 4240 5
สอนใช้เครื่อง HPLC ผ่านทางโทรศัพท์: สัญลักษณ์ ความหมายของ สี ต่างๆ 1444 2
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: ติดตั้งcolumn+guard column อย่างไร 2694 1
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: เขียน CD ไม่ได้ 1004 3
สอนใช้เครื่อง HPLC ผ่านทางโทรศัพท์: การตั้งค่า Gradient 1379 3
CHNS/O: Chapter 13 : Clip remove 1379 6
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2556 # 2 28350 1
ทดสอบระเบียบวิธีปฏิบัติ (QP) ประจำปี 2556 13770 4
CHNS/O: Chapter 12 : remove autosampler from left to right 1681 0
"April 2013" Blogger of The Sixth Month 992 5
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: Visible lamp current 1394 1
สรุปกิจกรรรม 1 person 1 idea ครั้งที่ 1/2556 1198 0
อีกแนวทางการสื่อสาร_ส่งถึงผู้ใช้บริการ 923 1
CHNS/O: Chapter 11 : Liquid sample 1643 0
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2556 # 1 2496 0
CHNS/O: Chapter 10 : ชนิดของ container บรรจุตัวอย่าง 1764 2
สรุปกิจกรรม One team one idea 1/2556 1703 0
ประกาศผลผ่านรอบคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ Thailand Kaizen award 2013 3192 12
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: สัญญาณไม่เหมือนเดิม (อีกแล้ว) 1153 0
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: ไม่สวิตซ์ ON สัญญาณเป็นสีแดง 1277 2
โทรศัพท์สายด่วน_ทำความสะอาดคอลัมน์ 1271 1
วัน D-Day 7 พ.ค.56 นำเสนอผลงาน_Kaizen award 2013 1696 8
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: สัญญาณไม่เหมือนเดิม 947 1
1 พ.ค. 2556_ทำความสะอาด Ion source Mass spectrometer_เช้าจรดค่ำ 2311 3
CHNS/O_chapter 9 : Ghost peak 1604 3
CHNS/O_chapter 8 : ชวนมา Pack Reactor Oxygen 1841 2
เก็บมาเล่า : CSR “ขยะแลกไข่” @ เกาะมุก 1788 2
One team one idea 3 1748 2
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เริ่มใช้ 3 มิถุนายน 2556 1190 2
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: ไม่เห็นสัญญาณที่ต้องการ 931 0
Intermediate check # 4_ Barometer 1952 0
มาย ไอเดีย _ ดัดแปลงกล่อง Tin เหลือใช้ 1814 1
Intermediate check # 3 _Thermometer ชนิด Liquid in glass 4441 1
CHNS/O - Chapter 7: _Reactor Oxygen Expire 1824 2
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องมือด้วยตนเอง: no limit 1776 2
One Team One idea # 2 1211 2
Intermediate check # 2 _ Data logger 1857 4
ระเบียบใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 980 0
โทรศัพท์สายด่วน_อยากทราบวิธีเช็คชั่วโมงใช้งานของ Lamp 1078 1
ข้อมูลการส่งผลงาน_ สะสมแต้ม_จากไอเดียคุณ # 1 975 4
ข่าว..แห่งความสุข..ก้าวแรก..สู่ kaizen award 5051 10
สะสมแต้ม...จาก ไอเดียของคุณ 1386 0
ดูแลผู้ใช้เครื่องด้วยตนเอง: HPLC_ดิจิตอล ติ๊งต๊อง-2-4-2013 1136 0
ดูแลผู้ใช้เครื่องด้วยตนเอง: HPLC-RID_Not Ready : 26 -03-2013 1405 1
Rename_ เปลี่ยนชื่อ 1228 0
“บันทึกการปรับปรุง/พัฒนางาน” _1 person 1 idea 2691 2
CHNS/O - Chapter 6: "หมดอายุ" _ Expire 1397 0
CHNS/O - Chapter 5 :"ยังไม่พร้อม".. Not ready 1715 1
CHNS/O - Chapter 4: สัญญาณ baseline สูงขึ้นและสูงขึ้น 1874 2
External Shutdown 1718 2
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/ 2556_ สรุปผล 1405 1
Mobile phase ใกล้หมด เราควรเติมอย่างไรดี 3320 0
HPLC 1200 _ ไม่รับคำสั่ง Start Run 1508 1
CHNS/O - Chapter 3 2539 0
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556_งานเคมีวิเคราะห์ 1195 0
CHNS/O - Chapter 2 2239 0
CHNS/O - Chapter 1 2819 1
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556_งานสอบเทียบ Micropipette 1553 0
ผู้ใช้บริการขอมา: FLD lamp on/off 950 2
ย้อนรอย..ชีพจรลงเท้า..ฉันหลงรักการเดินทาง 2790 3
ความสำคัญของกรุ๊ปเลือดพิเศษ 1956 2
แค่ ปรับ เปลี่ยน ประยุกต์ …ก็เพิ่มประโยชน์การใช้งาน 1453 0
(ภาคต่อ) พลังงานซ่อนเร้นจากท่อแก๊ส 893 0
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2556 1181 0
พลังงานซ่อนเร้นจากท่อแก๊ส 1084 1
สอบถาม สภาวะ ทดสอบ สารกลุ่ม flavonoid 1860 2
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556 1414 2
ชั่วโมงการใช้เครื่องมือ 1604 2
เครื่องเล่นหนังอันเล็ก : mini 1080p full hd media player 4249 4
HPLC แบบ Analytical vs. Preparative 5415 0
แปลงหน่วยค่าความดัน 8124 2
บันทึกนี้ เพื่อ จดจำ ค่า หน่วย (unit) ของ ELSD 1215 0
Internal Audit : รู้ลึกรู้จริงด้วยคนใน 1171 1
ทำไมถึงเลือกใช้ Reverse phaseC-18 ในการวิเคราะห์ 3548 0
Sample injection in HPLC 4067 3
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ งดการให้บริการ ทุกบริการ ทั้งวันในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 1093 1
รูปแบบการอบรมใช้เครื่อง HPLC 1117 0
การจัดการ Wasteของศูนย์เครื่องมือฯ 1143 0
หม้อหุงข้าว เก่า ๆ แค่ใบเดียว 1787 4
ที่ตั้ง- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1760 1
HPLC 1 ให้บริการตามปกติแล้วค่ะ 1071 1
แนวทางการแก้ไข ข้อสังเกต (Observe) จากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette 2435 0
แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.3 3483 0
แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.2 12024 0
แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.1 2557 2
การปรับค่า window RT กับ การสร้าง Calibration curve ด้วย HPLC 2812 2
Leak จาก Purge valve 1351 1
No peaks - No response 886 0
ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette ครั้งที่ 1/2555 1584 1
แก้ปัญหาหน้างาน…. ตัวการคือคอลัมน์ 2647 1
วัฏภาคแบบธรรมดากับแบบย้อนกลับ 17629 0
แรงนักใช่มั้ย...ก็..ลด ลด ลงมาหน่อย 1906 1
integration กับ calibration curve 2296 1
[M+H] กับ [M+Na] ใน LC/MS 4182 3
การหาความเข้มข้นของสารตัวอย่างจากกราฟมาตรฐาน HPLC 10440 6
การสร้างกราฟมาตรฐานของ HPLC กรณีฉีดสารไม่เท่ากัน 1766 0
ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบ Micropipette [R] [C] 12 0