นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สอนใช้เครื่อง HPLC ผ่านทางโทรศัพท์: Start run อย่างไร 1417 1
พึงระวัง: ติดลมบน _ ตกจากฟ้า 2375 2
Guard column สกปรก 1644 2
ประเมินผล : แบบทดสอบก่อน-หลัง การอบรมหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี 4376 5
สอนใช้เครื่อง HPLC ผ่านทางโทรศัพท์: สัญลักษณ์ ความหมายของ สี ต่างๆ 1506 2
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: ติดตั้งcolumn+guard column อย่างไร 2783 1
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: เขียน CD ไม่ได้ 1065 3
สอนใช้เครื่อง HPLC ผ่านทางโทรศัพท์: การตั้งค่า Gradient 1463 3
CHNS/O: Chapter 13 : Clip remove 1461 6
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2556 # 2 28491 1
ทดสอบระเบียบวิธีปฏิบัติ (QP) ประจำปี 2556 13844 4
CHNS/O: Chapter 12 : remove autosampler from left to right 1767 0
"April 2013" Blogger of The Sixth Month 1051 5
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: Visible lamp current 1465 1
สรุปกิจกรรรม 1 person 1 idea ครั้งที่ 1/2556 1253 0
อีกแนวทางการสื่อสาร_ส่งถึงผู้ใช้บริการ 996 1
CHNS/O: Chapter 11 : Liquid sample 1738 0
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2556 # 1 2637 0
CHNS/O: Chapter 10 : ชนิดของ container บรรจุตัวอย่าง 1852 2
สรุปกิจกรรม One team one idea 1/2556 1794 0
ประกาศผลผ่านรอบคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ Thailand Kaizen award 2013 3310 12
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: สัญญาณไม่เหมือนเดิม (อีกแล้ว) 1238 0
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: ไม่สวิตซ์ ON สัญญาณเป็นสีแดง 1337 2
โทรศัพท์สายด่วน_ทำความสะอาดคอลัมน์ 1365 1
วัน D-Day 7 พ.ค.56 นำเสนอผลงาน_Kaizen award 2013 1783 8
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: สัญญาณไม่เหมือนเดิม 995 1
1 พ.ค. 2556_ทำความสะอาด Ion source Mass spectrometer_เช้าจรดค่ำ 2404 3
CHNS/O_chapter 9 : Ghost peak 1695 3
CHNS/O_chapter 8 : ชวนมา Pack Reactor Oxygen 1929 2
เก็บมาเล่า : CSR “ขยะแลกไข่” @ เกาะมุก 1850 2
One team one idea 3 1827 2
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เริ่มใช้ 3 มิถุนายน 2556 1262 2
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง: ไม่เห็นสัญญาณที่ต้องการ 987 0
Intermediate check # 4_ Barometer 2066 0
มาย ไอเดีย _ ดัดแปลงกล่อง Tin เหลือใช้ 1885 1
Intermediate check # 3 _Thermometer ชนิด Liquid in glass 4542 1
CHNS/O - Chapter 7: _Reactor Oxygen Expire 1904 2
ดูแลลูกค้าใช้เครื่องมือด้วยตนเอง: no limit 1886 2
One Team One idea # 2 1288 2
Intermediate check # 2 _ Data logger 1954 4
ระเบียบใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1036 0
โทรศัพท์สายด่วน_อยากทราบวิธีเช็คชั่วโมงใช้งานของ Lamp 1130 1
ข้อมูลการส่งผลงาน_ สะสมแต้ม_จากไอเดียคุณ # 1 1041 4
ข่าว..แห่งความสุข..ก้าวแรก..สู่ kaizen award 5172 10
สะสมแต้ม...จาก ไอเดียของคุณ 1470 0
ดูแลผู้ใช้เครื่องด้วยตนเอง: HPLC_ดิจิตอล ติ๊งต๊อง-2-4-2013 1203 0
ดูแลผู้ใช้เครื่องด้วยตนเอง: HPLC-RID_Not Ready : 26 -03-2013 1461 1
Rename_ เปลี่ยนชื่อ 1286 0
“บันทึกการปรับปรุง/พัฒนางาน” _1 person 1 idea 2761 2
CHNS/O - Chapter 6: "หมดอายุ" _ Expire 1476 0
CHNS/O - Chapter 5 :"ยังไม่พร้อม".. Not ready 1827 1
CHNS/O - Chapter 4: สัญญาณ baseline สูงขึ้นและสูงขึ้น 1986 2
External Shutdown 1799 2
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/ 2556_ สรุปผล 1476 1
Mobile phase ใกล้หมด เราควรเติมอย่างไรดี 3377 0
HPLC 1200 _ ไม่รับคำสั่ง Start Run 1583 1
CHNS/O - Chapter 3 2634 0
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556_งานเคมีวิเคราะห์ 1243 0
CHNS/O - Chapter 2 2357 0
CHNS/O - Chapter 1 2951 1
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556_งานสอบเทียบ Micropipette 1614 0
ผู้ใช้บริการขอมา: FLD lamp on/off 1004 2
ย้อนรอย..ชีพจรลงเท้า..ฉันหลงรักการเดินทาง 2842 3
ความสำคัญของกรุ๊ปเลือดพิเศษ 2029 2
แค่ ปรับ เปลี่ยน ประยุกต์ …ก็เพิ่มประโยชน์การใช้งาน 1513 0
(ภาคต่อ) พลังงานซ่อนเร้นจากท่อแก๊ส 946 0
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2556 1231 0
พลังงานซ่อนเร้นจากท่อแก๊ส 1125 1
สอบถาม สภาวะ ทดสอบ สารกลุ่ม flavonoid 1920 2
วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556 1472 2
ชั่วโมงการใช้เครื่องมือ 1675 2
เครื่องเล่นหนังอันเล็ก : mini 1080p full hd media player 4335 4
HPLC แบบ Analytical vs. Preparative 5604 0
แปลงหน่วยค่าความดัน 8192 2
บันทึกนี้ เพื่อ จดจำ ค่า หน่วย (unit) ของ ELSD 1266 0
Internal Audit : รู้ลึกรู้จริงด้วยคนใน 1207 1
ทำไมถึงเลือกใช้ Reverse phaseC-18 ในการวิเคราะห์ 3610 0
Sample injection in HPLC 4269 3
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ งดการให้บริการ ทุกบริการ ทั้งวันในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 1126 1
รูปแบบการอบรมใช้เครื่อง HPLC 1152 0
การจัดการ Wasteของศูนย์เครื่องมือฯ 1187 0
หม้อหุงข้าว เก่า ๆ แค่ใบเดียว 1845 4
ที่ตั้ง- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1824 1
HPLC 1 ให้บริการตามปกติแล้วค่ะ 1107 1
แนวทางการแก้ไข ข้อสังเกต (Observe) จากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette 2523 0
แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.3 3616 0
แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.2 12148 0
แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.1 2655 2
การปรับค่า window RT กับ การสร้าง Calibration curve ด้วย HPLC 2911 2
Leak จาก Purge valve 1434 1
No peaks - No response 934 0
ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette ครั้งที่ 1/2555 1667 1
แก้ปัญหาหน้างาน…. ตัวการคือคอลัมน์ 2766 1
วัฏภาคแบบธรรมดากับแบบย้อนกลับ 18024 0
แรงนักใช่มั้ย...ก็..ลด ลด ลงมาหน่อย 1965 1
integration กับ calibration curve 2352 1
[M+H] กับ [M+Na] ใน LC/MS 4299 3
การหาความเข้มข้นของสารตัวอย่างจากกราฟมาตรฐาน HPLC 10712 6
การสร้างกราฟมาตรฐานของ HPLC กรณีฉีดสารไม่เท่ากัน 1845 0
ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบ Micropipette [R] [C] 12 0