นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 559 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 390 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 386 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 226 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 783 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1461 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1105 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1577 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1353 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1301 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 957 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1109 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1278 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1219 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1742 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1544 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 978 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1635 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1556 0
LC/MS : Unable to create process 1216 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1404 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 896 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 795 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1072 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1153 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1346 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1543 1
HPLC : How to wash column # 6 1225 0
HPLC : How to wash column # 5 1223 0
HPLC : How to wash column # 4 1583 1
HPLC : How to wash column # 3 1622 2
HPLC : How to wash column # 2 1398 0
HPLC : How to wash column # 1 1965 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1170 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1311 0
HPLC : How to connected two Detector 1496 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1050 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1235 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1190 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1424 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1367 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1106 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1486 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1371 0
HPLC : Leak at Sample loop 1457 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1438 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 980 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 948 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1104 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1163 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1328 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1513 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1040 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1076 0
HPLC : UV lamp current 2222 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1073 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 981 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1634 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1242 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1545 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2130 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1513 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1633 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1624 0
HPLC : System suitability test # 6 2379 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2017 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2085 0
HPLC : System suitability test # 5 1892 0
HPLC : System suitability test # 4 2072 0
HPLC : System suitability test # 3 2127 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1107 0
HPLC : System suitability test # 2 2072 2
HPLC : System suitability test # 1 3159 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1041 0
HPLC : Change Active inlet valve 1664 1
HPLC : Needle seat # 3 1479 0
HPLC : Needle seat # 2 1846 1
HPLC : Needle seat # 1 1495 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1316 0
KFC : overtitrated 1267 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1324 0
HPLC : Signal option 1737 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1446 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1356 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1811 0
HPLC : Size % of Page 1821 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1556 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1608 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1676 3
HPLC: Recalibrate 1706 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1508 1
HPLC : All the same Scale 1964 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1160 0
HPLC : Copy to Clipboard 2386 2
HPLC : Check Capillary tube 1760 1
HPLC : Column + High Pressure 2030 2
HPLC: Intensity Test Failed 1679 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1848 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2174 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1218 1