นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 446 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 304 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 313 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 176 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 626 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1385 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1051 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1470 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1282 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1238 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 909 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1068 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1233 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1174 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1687 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1463 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 921 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1581 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1486 0
LC/MS : Unable to create process 1178 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1354 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 855 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 767 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1035 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1093 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1292 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1464 1
HPLC : How to wash column # 6 1182 0
HPLC : How to wash column # 5 1182 0
HPLC : How to wash column # 4 1545 1
HPLC : How to wash column # 3 1530 2
HPLC : How to wash column # 2 1339 0
HPLC : How to wash column # 1 1902 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1139 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1262 0
HPLC : How to connected two Detector 1454 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 996 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1152 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1148 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1369 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1314 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1067 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1439 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1313 0
HPLC : Leak at Sample loop 1391 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1380 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 941 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 902 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1059 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1118 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1280 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1455 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1015 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1046 0
HPLC : UV lamp current 2156 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1037 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 948 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1581 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1203 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1493 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2065 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1468 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1594 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1571 0
HPLC : System suitability test # 6 2290 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1963 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2031 0
HPLC : System suitability test # 5 1850 0
HPLC : System suitability test # 4 1989 0
HPLC : System suitability test # 3 2065 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1079 0
HPLC : System suitability test # 2 2021 2
HPLC : System suitability test # 1 3013 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1013 0
HPLC : Change Active inlet valve 1618 1
HPLC : Needle seat # 3 1427 0
HPLC : Needle seat # 2 1793 1
HPLC : Needle seat # 1 1452 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1276 0
KFC : overtitrated 1230 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1280 0
HPLC : Signal option 1688 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1412 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1316 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1776 0
HPLC : Size % of Page 1778 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1494 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1546 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1603 3
HPLC: Recalibrate 1666 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1457 1
HPLC : All the same Scale 1922 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1129 0
HPLC : Copy to Clipboard 2338 2
HPLC : Check Capillary tube 1710 1
HPLC : Column + High Pressure 1986 2
HPLC: Intensity Test Failed 1635 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1809 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2136 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1197 1