นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 354 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 224 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 234 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 119 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 493 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1314 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 996 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1384 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1227 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1186 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 873 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1023 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1185 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1118 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1624 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1388 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 900 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1534 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1435 0
LC/MS : Unable to create process 1140 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1278 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 828 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 738 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1002 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1051 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1250 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1356 1
HPLC : How to wash column # 6 1143 0
HPLC : How to wash column # 5 1134 0
HPLC : How to wash column # 4 1491 1
HPLC : How to wash column # 3 1471 2
HPLC : How to wash column # 2 1294 0
HPLC : How to wash column # 1 1846 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1105 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1220 0
HPLC : How to connected two Detector 1422 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 952 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1113 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1109 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1326 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1275 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1041 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1378 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1268 0
HPLC : Leak at Sample loop 1344 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1325 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 909 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 872 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1017 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1078 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1238 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1405 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 989 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1014 0
HPLC : UV lamp current 2096 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1007 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 917 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1537 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1161 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1442 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2010 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1430 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1559 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1524 0
HPLC : System suitability test # 6 2219 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1913 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1977 0
HPLC : System suitability test # 5 1806 0
HPLC : System suitability test # 4 1907 0
HPLC : System suitability test # 3 1996 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1045 0
HPLC : System suitability test # 2 1972 2
HPLC : System suitability test # 1 2892 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 987 0
HPLC : Change Active inlet valve 1573 1
HPLC : Needle seat # 3 1383 0
HPLC : Needle seat # 2 1751 1
HPLC : Needle seat # 1 1415 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1248 0
KFC : overtitrated 1195 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1251 0
HPLC : Signal option 1645 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1382 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1283 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1742 0
HPLC : Size % of Page 1722 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1449 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1502 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1550 3
HPLC: Recalibrate 1615 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1417 1
HPLC : All the same Scale 1882 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1098 0
HPLC : Copy to Clipboard 2279 2
HPLC : Check Capillary tube 1669 1
HPLC : Column + High Pressure 1939 2
HPLC: Intensity Test Failed 1591 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1747 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2107 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1155 1