นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 384 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 245 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 262 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 129 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 525 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1336 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1008 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1404 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1236 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1194 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 883 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1031 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1194 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1133 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1641 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1404 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 906 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1542 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1454 0
LC/MS : Unable to create process 1149 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1296 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 830 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 745 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1009 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1059 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1257 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1374 1
HPLC : How to wash column # 6 1157 0
HPLC : How to wash column # 5 1145 0
HPLC : How to wash column # 4 1503 1
HPLC : How to wash column # 3 1483 2
HPLC : How to wash column # 2 1301 0
HPLC : How to wash column # 1 1858 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1113 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1229 0
HPLC : How to connected two Detector 1428 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 961 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1122 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1121 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1334 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1284 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1046 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1386 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1284 0
HPLC : Leak at Sample loop 1353 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1336 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 918 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 878 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1028 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1088 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1251 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1423 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 997 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1021 0
HPLC : UV lamp current 2112 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1012 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 926 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1546 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1177 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1455 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2030 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1441 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1569 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1537 0
HPLC : System suitability test # 6 2232 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1927 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1989 0
HPLC : System suitability test # 5 1815 0
HPLC : System suitability test # 4 1932 0
HPLC : System suitability test # 3 2012 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1055 0
HPLC : System suitability test # 2 1983 2
HPLC : System suitability test # 1 2918 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 994 0
HPLC : Change Active inlet valve 1582 1
HPLC : Needle seat # 3 1392 0
HPLC : Needle seat # 2 1763 1
HPLC : Needle seat # 1 1428 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1256 0
KFC : overtitrated 1206 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1260 0
HPLC : Signal option 1656 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1385 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1291 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1748 0
HPLC : Size % of Page 1735 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1459 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1513 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1561 3
HPLC: Recalibrate 1629 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1425 1
HPLC : All the same Scale 1891 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1106 0
HPLC : Copy to Clipboard 2294 2
HPLC : Check Capillary tube 1682 1
HPLC : Column + High Pressure 1954 2
HPLC: Intensity Test Failed 1605 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1773 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2115 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1166 1