นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 648 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 474 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 472 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 293 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 926 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1526 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1194 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1676 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1414 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1356 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1011 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1158 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1338 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1273 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1801 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1624 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1041 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1713 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1661 0
LC/MS : Unable to create process 1285 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1463 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 935 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 841 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1132 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1232 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1392 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1618 1
HPLC : How to wash column # 6 1293 0
HPLC : How to wash column # 5 1274 0
HPLC : How to wash column # 4 1646 1
HPLC : How to wash column # 3 1697 2
HPLC : How to wash column # 2 1467 0
HPLC : How to wash column # 1 2047 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1222 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1383 0
HPLC : How to connected two Detector 1544 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1124 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1296 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1249 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1480 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1420 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1168 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1554 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1443 0
HPLC : Leak at Sample loop 1528 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1499 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1032 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1007 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1166 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1219 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1386 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1568 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1087 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1130 0
HPLC : UV lamp current 2311 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1132 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1035 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1702 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1297 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1607 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2198 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1573 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1694 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1694 0
HPLC : System suitability test # 6 2456 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2092 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2151 0
HPLC : System suitability test # 5 1966 0
HPLC : System suitability test # 4 2149 0
HPLC : System suitability test # 3 2204 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1182 0
HPLC : System suitability test # 2 2139 2
HPLC : System suitability test # 1 3302 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1097 0
HPLC : Change Active inlet valve 1731 1
HPLC : Needle seat # 3 1556 0
HPLC : Needle seat # 2 1913 1
HPLC : Needle seat # 1 1543 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1391 0
KFC : overtitrated 1321 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1392 0
HPLC : Signal option 1798 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1521 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1415 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1888 0
HPLC : Size % of Page 1894 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1622 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1686 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1759 3
HPLC: Recalibrate 1799 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1564 1
HPLC : All the same Scale 2026 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1210 0
HPLC : Copy to Clipboard 2458 2
HPLC : Check Capillary tube 1809 1
HPLC : Column + High Pressure 2088 2
HPLC: Intensity Test Failed 1734 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1920 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2235 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1288 1