นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1024 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 767 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1036 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 947 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 961 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 689 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 832 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 986 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 925 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1313 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1125 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 762 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1250 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1212 0
LC/MS : Unable to create process 974 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1099 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 675 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 617 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 851 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 856 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1064 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1054 0
HPLC : How to wash column # 6 943 0
HPLC : How to wash column # 5 985 0
HPLC : How to wash column # 4 1315 1
HPLC : How to wash column # 3 1242 2
HPLC : How to wash column # 2 1115 0
HPLC : How to wash column # 1 1525 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 944 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1060 0
HPLC : How to connected two Detector 1288 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 695 1
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 925 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 975 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1122 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1092 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 914 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1180 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1102 0
HPLC : Leak at Sample loop 1143 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1107 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 801 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 729 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 875 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 926 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1060 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1222 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 870 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 886 0
HPLC : UV lamp current 1796 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 870 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 800 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1343 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1012 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1224 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1712 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1268 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1348 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1315 0
HPLC : System suitability test # 6 1894 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1677 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1525 0
HPLC : System suitability test # 5 1579 0
HPLC : System suitability test # 4 1603 0
HPLC : System suitability test # 3 1708 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 905 0
HPLC : System suitability test # 2 1723 2
HPLC : System suitability test # 1 2465 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 855 0
HPLC : Change Active inlet valve 1357 1
HPLC : Needle seat # 3 1188 0
HPLC : Needle seat # 2 1547 1
HPLC : Needle seat # 1 1232 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1100 0
KFC : overtitrated 1031 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1142 0
HPLC : Signal option 1389 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1237 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1146 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1572 0
HPLC : Size % of Page 1503 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1217 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1320 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1284 3
HPLC: Recalibrate 1416 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1252 1
HPLC : All the same Scale 1706 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1000 0
HPLC : Copy to Clipboard 2062 2
HPLC : Check Capillary tube 1456 1
HPLC : Column + High Pressure 1733 2
HPLC: Intensity Test Failed 1349 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1504 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 1923 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1037 1
LC/MS : Clean Hexapole 1040 0
HPLC : Holmium test , Test Failed 1120 1
HPLC : Holmium test, Agilent series 1400 1
N/Protein Analyzer: Chapter 7 937 0
HPLC : สาธิตการเปลี่ยน PTFE Frit 1589 1