นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 1086 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 892 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 910 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 579 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 1723 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1808 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1470 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 2409 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1660 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1983 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1225 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1396 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1607 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1547 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 2186 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1925 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1291 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 2074 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1976 0
LC/MS : Unable to create process 1535 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1705 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 1149 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 1054 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1366 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1527 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1664 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1969 1
HPLC : How to wash column # 6 1577 0
HPLC : How to wash column # 5 1492 0
HPLC : How to wash column # 4 1942 1
HPLC : How to wash column # 3 2088 2
HPLC : How to wash column # 2 1810 0
HPLC : How to wash column # 1 2487 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1478 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1668 0
HPLC : How to connected two Detector 1793 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1424 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1555 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1493 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1709 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1649 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1379 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1859 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1680 0
HPLC : Leak at Sample loop 1826 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1845 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1203 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1224 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1400 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1441 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1606 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1793 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1331 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1351 0
HPLC : UV lamp current 2702 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1391 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1241 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 2018 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1525 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1926 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2611 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1830 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1958 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1975 0
HPLC : System suitability test # 6 2949 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2387 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2426 0
HPLC : System suitability test # 5 2294 0
HPLC : System suitability test # 4 2518 0
HPLC : System suitability test # 3 2590 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1416 0
HPLC : System suitability test # 2 2505 2
HPLC : System suitability test # 1 3979 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1313 0
HPLC : Change Active inlet valve 2066 1
HPLC : Needle seat # 3 1850 0
HPLC : Needle seat # 2 2229 1
HPLC : Needle seat # 1 1835 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1670 0
KFC : overtitrated 1567 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1633 0
HPLC : Signal option 2124 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1788 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1653 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 2207 0
HPLC : Size % of Page 2189 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1886 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1978 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 2115 3
HPLC: Recalibrate 2081 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1819 1
HPLC : All the same Scale 2304 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1383 0
HPLC : Copy to Clipboard 2779 2
HPLC : Check Capillary tube 2084 1
HPLC : Column + High Pressure 2398 2
HPLC: Intensity Test Failed 1974 1
HPLC: Intensity Test Passed... 2178 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2498 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1514 1