นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 438 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 296 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 309 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 172 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 614 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1378 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1045 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1464 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1273 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1232 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 905 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1064 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1230 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1169 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1682 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1453 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 921 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1576 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1481 0
LC/MS : Unable to create process 1178 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1349 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 853 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 764 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1032 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1091 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1285 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1459 1
HPLC : How to wash column # 6 1181 0
HPLC : How to wash column # 5 1179 0
HPLC : How to wash column # 4 1544 1
HPLC : How to wash column # 3 1525 2
HPLC : How to wash column # 2 1335 0
HPLC : How to wash column # 1 1898 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1138 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1258 0
HPLC : How to connected two Detector 1452 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 993 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1147 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1147 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1368 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1313 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1066 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1435 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1310 0
HPLC : Leak at Sample loop 1390 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1377 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 937 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 901 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1056 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1116 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1280 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1454 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1015 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1042 0
HPLC : UV lamp current 2153 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1036 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 941 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1579 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1199 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1491 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2061 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1467 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1590 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1567 0
HPLC : System suitability test # 6 2282 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1963 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2027 0
HPLC : System suitability test # 5 1847 0
HPLC : System suitability test # 4 1985 0
HPLC : System suitability test # 3 2057 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1078 0
HPLC : System suitability test # 2 2020 2
HPLC : System suitability test # 1 3002 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1011 0
HPLC : Change Active inlet valve 1613 1
HPLC : Needle seat # 3 1422 0
HPLC : Needle seat # 2 1791 1
HPLC : Needle seat # 1 1452 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1274 0
KFC : overtitrated 1229 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1280 0
HPLC : Signal option 1687 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1412 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1315 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1774 0
HPLC : Size % of Page 1776 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1493 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1541 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1597 3
HPLC: Recalibrate 1659 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1451 1
HPLC : All the same Scale 1921 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1127 0
HPLC : Copy to Clipboard 2337 2
HPLC : Check Capillary tube 1709 1
HPLC : Column + High Pressure 1986 2
HPLC: Intensity Test Failed 1633 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1807 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2135 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1194 1