นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 917 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 731 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 731 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 449 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 1422 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1689 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1345 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 2100 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1558 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1877 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1126 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1292 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1498 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1439 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 2000 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1800 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1178 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1927 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1856 0
LC/MS : Unable to create process 1433 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1603 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 1056 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 956 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1267 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1391 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1525 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1828 1
HPLC : How to wash column # 6 1451 0
HPLC : How to wash column # 5 1401 0
HPLC : How to wash column # 4 1813 1
HPLC : How to wash column # 3 1900 2
HPLC : How to wash column # 2 1650 0
HPLC : How to wash column # 1 2316 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1378 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1545 0
HPLC : How to connected two Detector 1697 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1310 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1446 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1396 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1615 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1548 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1289 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1735 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1582 0
HPLC : Leak at Sample loop 1702 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1667 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1132 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1133 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1299 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1347 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1518 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1704 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1228 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1258 0
HPLC : UV lamp current 2544 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1292 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1151 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1899 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1429 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1805 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2444 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1735 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1855 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1873 0
HPLC : System suitability test # 6 2764 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2274 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2308 0
HPLC : System suitability test # 5 2161 0
HPLC : System suitability test # 4 2377 0
HPLC : System suitability test # 3 2451 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1315 0
HPLC : System suitability test # 2 2349 2
HPLC : System suitability test # 1 3768 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1216 0
HPLC : Change Active inlet valve 1930 1
HPLC : Needle seat # 3 1725 0
HPLC : Needle seat # 2 2090 1
HPLC : Needle seat # 1 1706 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1570 0
KFC : overtitrated 1465 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1533 0
HPLC : Signal option 1987 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1677 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1546 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 2073 0
HPLC : Size % of Page 2069 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1777 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1852 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1978 3
HPLC: Recalibrate 1966 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1703 1
HPLC : All the same Scale 2196 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1308 0
HPLC : Copy to Clipboard 2649 2
HPLC : Check Capillary tube 1968 1
HPLC : Column + High Pressure 2265 2
HPLC: Intensity Test Failed 1863 1
HPLC: Intensity Test Passed... 2079 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2397 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1425 1