นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 774 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 596 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 596 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 370 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 1168 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1594 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1272 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1865 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1490 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1810 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1070 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1230 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1418 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1348 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1889 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1713 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1116 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1816 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1757 0
LC/MS : Unable to create process 1371 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1541 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 1004 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 904 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1212 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1320 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1468 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1728 1
HPLC : How to wash column # 6 1366 0
HPLC : How to wash column # 5 1334 0
HPLC : How to wash column # 4 1732 1
HPLC : How to wash column # 3 1811 2
HPLC : How to wash column # 2 1560 0
HPLC : How to wash column # 1 2176 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1299 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1464 0
HPLC : How to connected two Detector 1625 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1227 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1379 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1320 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1548 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1484 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1230 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1650 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1517 0
HPLC : Leak at Sample loop 1610 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1585 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1088 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1072 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1236 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1292 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1452 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1636 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1159 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1196 0
HPLC : UV lamp current 2430 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1214 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1097 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1799 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1373 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1708 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2321 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1660 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1775 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1791 0
HPLC : System suitability test # 6 2611 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2189 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2227 0
HPLC : System suitability test # 5 2068 0
HPLC : System suitability test # 4 2269 0
HPLC : System suitability test # 3 2335 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1258 0
HPLC : System suitability test # 2 2251 2
HPLC : System suitability test # 1 3529 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1156 0
HPLC : Change Active inlet valve 1836 1
HPLC : Needle seat # 3 1640 0
HPLC : Needle seat # 2 2006 1
HPLC : Needle seat # 1 1622 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1478 0
KFC : overtitrated 1391 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1467 0
HPLC : Signal option 1892 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1611 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1481 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1982 0
HPLC : Size % of Page 1973 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1702 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1773 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1873 3
HPLC: Recalibrate 1885 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1641 1
HPLC : All the same Scale 2122 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1260 0
HPLC : Copy to Clipboard 2555 2
HPLC : Check Capillary tube 1891 1
HPLC : Column + High Pressure 2167 2
HPLC: Intensity Test Failed 1805 1
HPLC: Intensity Test Passed... 2002 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2307 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1361 1