นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 119 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1169 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 870 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1171 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1051 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1054 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 769 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 911 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1071 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1009 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1450 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1223 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 818 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1384 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1321 0
LC/MS : Unable to create process 1041 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1179 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 741 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 664 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 907 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 950 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1142 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1153 0
HPLC : How to wash column # 6 1004 0
HPLC : How to wash column # 5 1043 0
HPLC : How to wash column # 4 1377 1
HPLC : How to wash column # 3 1335 2
HPLC : How to wash column # 2 1182 0
HPLC : How to wash column # 1 1663 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1003 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1114 0
HPLC : How to connected two Detector 1336 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 809 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 989 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1028 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1210 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1168 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 955 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1254 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1162 0
HPLC : Leak at Sample loop 1214 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1175 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 839 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 774 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 933 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 987 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1135 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1302 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 915 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 935 0
HPLC : UV lamp current 1919 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 930 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 843 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1411 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1063 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1291 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1825 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1339 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1427 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1397 0
HPLC : System suitability test # 6 2055 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1766 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1785 0
HPLC : System suitability test # 5 1684 0
HPLC : System suitability test # 4 1745 0
HPLC : System suitability test # 3 1820 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 958 0
HPLC : System suitability test # 2 1820 2
HPLC : System suitability test # 1 2661 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 912 0
HPLC : Change Active inlet valve 1455 1
HPLC : Needle seat # 3 1250 0
HPLC : Needle seat # 2 1611 1
HPLC : Needle seat # 1 1312 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1155 0
KFC : overtitrated 1103 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1191 0
HPLC : Signal option 1480 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1308 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1202 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1642 0
HPLC : Size % of Page 1580 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1311 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1381 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1395 3
HPLC: Recalibrate 1500 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1322 1
HPLC : All the same Scale 1776 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1034 0
HPLC : Copy to Clipboard 2139 2
HPLC : Check Capillary tube 1529 1
HPLC : Column + High Pressure 1803 2
HPLC: Intensity Test Failed 1437 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1582 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2001 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1074 1
LC/MS : Clean Hexapole 1081 0
HPLC : Holmium test , Test Failed 1184 1
HPLC : Holmium test, Agilent series 1499 1
N/Protein Analyzer: Chapter 7 986 0