นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 898 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 686 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 921 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 851 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 877 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 628 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 766 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 903 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 848 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1199 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1032 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 713 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1122 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1128 0
LC/MS : Unable to create process 897 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1017 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 614 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 569 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 789 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 789 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 988 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 971 0
HPLC : How to wash column # 6 872 0
HPLC : How to wash column # 5 901 0
HPLC : How to wash column # 4 1220 1
HPLC : How to wash column # 3 1144 2
HPLC : How to wash column # 2 1014 0
HPLC : How to wash column # 1 1394 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 878 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 988 0
HPLC : How to connected two Detector 1217 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 639 0
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 864 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 888 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1054 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1016 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 865 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1101 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1034 0
HPLC : Leak at Sample loop 1081 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1034 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 753 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 685 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 813 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 880 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 989 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1160 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 822 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 828 0
HPLC : UV lamp current 1703 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 829 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 769 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1263 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 956 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1141 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1593 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1206 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1281 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1213 0
HPLC : System suitability test # 6 1792 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1599 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1454 0
HPLC : System suitability test # 5 1504 0
HPLC : System suitability test # 4 1508 0
HPLC : System suitability test # 3 1614 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 856 0
HPLC : System suitability test # 2 1629 2
HPLC : System suitability test # 1 2347 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 803 0
HPLC : Change Active inlet valve 1269 1
HPLC : Needle seat # 3 1133 0
HPLC : Needle seat # 2 1449 1
HPLC : Needle seat # 1 1165 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1043 0
KFC : overtitrated 973 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1099 0
HPLC : Signal option 1314 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1162 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1090 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1509 0
HPLC : Size % of Page 1426 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1145 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1247 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1207 2
HPLC: Recalibrate 1327 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1202 1
HPLC : All the same Scale 1665 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 970 0
HPLC : Copy to Clipboard 1985 2
HPLC : Check Capillary tube 1411 1
HPLC : Column + High Pressure 1673 2
HPLC: Intensity Test Failed 1268 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1444 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 1842 0
LC/MS : O-ring ภายใน 992 1
LC/MS : Clean Hexapole 985 0
HPLC : Holmium test , Test Failed 1080 1
HPLC : Holmium test, Agilent series 1327 1
N/Protein Analyzer: Chapter 7 886 0
HPLC : สาธิตการเปลี่ยน PTFE Frit 1480 1