นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 639 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 468 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 466 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 285 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 911 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1519 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 1182 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1668 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1405 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1353 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 1006 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1154 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1331 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1265 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1798 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1615 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 1039 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1697 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1650 0
LC/MS : Unable to create process 1281 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1462 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 932 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 834 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 1128 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1220 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1388 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1608 1
HPLC : How to wash column # 6 1289 0
HPLC : How to wash column # 5 1271 0
HPLC : How to wash column # 4 1640 1
HPLC : How to wash column # 3 1690 2
HPLC : How to wash column # 2 1460 0
HPLC : How to wash column # 1 2041 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1217 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1374 0
HPLC : How to connected two Detector 1540 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 1111 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1290 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1242 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1479 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1416 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1165 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1548 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1436 0
HPLC : Leak at Sample loop 1520 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1493 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 1030 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 1002 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 1160 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1214 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1381 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1566 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 1082 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 1125 0
HPLC : UV lamp current 2300 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 1124 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 1031 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1697 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1294 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1602 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 2192 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1568 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1689 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1687 0
HPLC : System suitability test # 6 2444 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 2081 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 2142 0
HPLC : System suitability test # 5 1956 0
HPLC : System suitability test # 4 2144 0
HPLC : System suitability test # 3 2195 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1172 0
HPLC : System suitability test # 2 2135 2
HPLC : System suitability test # 1 3288 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 1094 0
HPLC : Change Active inlet valve 1724 1
HPLC : Needle seat # 3 1552 0
HPLC : Needle seat # 2 1906 1
HPLC : Needle seat # 1 1541 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1384 0
KFC : overtitrated 1315 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1385 0
HPLC : Signal option 1793 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1514 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1405 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1882 0
HPLC : Size % of Page 1888 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1617 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1676 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1747 3
HPLC: Recalibrate 1792 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1560 1
HPLC : All the same Scale 2018 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1204 0
HPLC : Copy to Clipboard 2454 2
HPLC : Check Capillary tube 1805 1
HPLC : Column + High Pressure 2083 2
HPLC: Intensity Test Failed 1725 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1913 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2226 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1278 1