นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
HPLC: VDO : Connect Union to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 261 0
HPLC: VDO : Connect Column to UV-VIS For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 156 0
HPLC: VDO : Connect Union to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 150 0
HPLC: VDO : Connect Column to RID For HPLC4 (Hitachi, CM5000) 87 0
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1 389 0
CHNS/O - Chapter 27 :Column location 1284 1
CHNS/O - Chapter 26 :รู้จัก Capsule สำหรับ CHNS/O เพิ่มเติม 965 0
CHNS/O - Chapter 25 :ทบทวนหลักการเบื้องต้นของ CHNS/O 1340 1
HPLC : VDO clean glass filter inlet 1192 0
HPLC Hitachi_6 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #4 1155 0
HPLC Hitachi_5 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #3 848 0
HPLC Hitachi_4 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #2 1006 0
HPLC Hitachi_3 : Pump ของ HPLC Hitachi CM 5000 #1 1163 0
HPLC Hitachi_2 : เปิดข้างใน HPLC Hitachi CM 5000 1096 0
HPLC : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา HPLC 1100/1200 1582 0
HPLC : การเปลี่ยนเข็ม (Needle replacement) 1329 0
Rapid Protein Analyzer 5: ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง Rapid Protein Analyzer : CEM Sprint 883 1
HPLC Hitachi_1:ทำความรู้จัก HPLC Hitachi CM 5000 1507 0
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน 1408 0
LC/MS : Unable to create process 1121 0
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่ 1256 0
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready 809 0
Rapid Protein Analyzer 4 : การเตรียมสาร Itag 3 720 0
Rapid Protein Analyzer 3 : การเตรียมสาร Itag 2 978 0
Rapid Protein Analyzer 2 : การเตรียมสาร Itag 1 1024 0
Rapid Protein Analyzer : รู้จักเครื่อง Rapid protein analyzer 1219 0
HPLC : Mobile phase เก่า-ใหม่ 1300 1
HPLC : How to wash column # 6 1100 0
HPLC : How to wash column # 5 1105 0
HPLC : How to wash column # 4 1457 1
HPLC : How to wash column # 3 1433 2
HPLC : How to wash column # 2 1258 0
HPLC : How to wash column # 1 1791 0
HPLC : STOP รันจาก Control module 1075 0
HPLC : HPLC 1200 _ แก้ไขตำแหน่งตัวอย่าง M 1182 0
HPLC : How to connected two Detector 1398 0
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่ 920 4
HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet 1055 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1200 1087 0
HPLC : Active inlet ชำรุด 1302 0
HPLC : error ALS_วีดีโอประกอบ 1243 0
Piston pipette # 14 : ระยะจุ่ม - มุมองศา ที่ถูกต้องของการดูดสารด้วย Piston pipette 1027 0
HPLC : ขั้นตอน Up date ชั่วโมง Lamp ของ DAD HPLC 1100 1346 0
HPLC : VDO HPLC Loop sampling with backflush... 1240 0
HPLC : Leak at Sample loop 1297 0
HPLC : ฟองอากาศที่ Glass filter solvent inlet 1273 0
Piston pipette # 13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดปริมาตร Piston pipette 892 0
Piston pipette # 12 : การสอบเทียบ Piston pipette ที่มีหลายช่อง (Multi channel) 842 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle seat 992 0
HPLC : วิธีการเปลี่ยน Needle 1055 0
HPLC : Leak at detector (VWD) 1211 1
HPLC : ไม่รับคำสั่ง Start Run _ ประโยชน์ และข้อดีจาก บันทึก share psu 1381 0
Piston pipette # 11 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Reverse techniqe 968 0
Piston pipette # 10 : สาธิตการใช้ Piston pipette แบบ Forward techniqe 991 0
HPLC : UV lamp current 2054 0
Piston pipette # 9 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรเพิ่มขึ้น 990 0
Piston pipette # 8 : การใช้ Piston pipette กรณีปรับปริมาตรลดลง 897 0
HPLC : Leak ที่ six port valve (Rotor seal) 1494 1
Piston pipette # 7: สาเหตุเครื่อง Piston pipette ผิดปกติ 1124 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 4 1417 0
HPLC : Pressure สูง สาเหตุจาก Guard column_VDO การเปลี่ยน Guard column 1976 1
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 3 1407 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 2 1539 0
Piston pipette # 6: หลักการทำงาน Part 1 1500 0
HPLC : System suitability test # 6 2178 0
HPLC : HPLC-2 (35900E Power Fail แบบ Random ขณะรันตัวอย่าง (detector ELSD)) 1875 0
HPLC : HPLC-Agro ความดันหายไปไหน 1930 0
HPLC : System suitability test # 5 1768 0
HPLC : System suitability test # 4 1857 0
HPLC : System suitability test # 3 1949 1
Save the earth โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 1016 0
HPLC : System suitability test # 2 1923 2
HPLC : System suitability test # 1 2827 1
N/Protein Analyzer: Chapter 10_ Clean shaft 967 0
HPLC : Change Active inlet valve 1532 1
HPLC : Needle seat # 3 1335 0
HPLC : Needle seat # 2 1698 1
HPLC : Needle seat # 1 1373 1
KFC : การบำรุงรักษา # 1 1230 0
KFC : overtitrated 1175 1
N/Protein Analyzer: Chapter 9 1237 0
HPLC : Signal option 1598 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 2 1365 0
Mass (MAT 95XL) : Prob สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค FAB # 1 1261 1
Mass (MAT 95XL) : Prob และ crucible สำหรับใส่ตัวอย่าง เทคนิค EI 1711 0
HPLC : Size % of Page 1691 0
HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring 1394 1
HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head 1474 0
HPLC : Steps Remove The Pump Head 1509 3
HPLC: Recalibrate 1584 1
HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet 1382 1
HPLC : All the same Scale 1848 1
N/Protein Analyzer: Chapter 8 1076 0
HPLC : Copy to Clipboard 2226 2
HPLC : Check Capillary tube 1626 1
HPLC : Column + High Pressure 1907 2
HPLC: Intensity Test Failed 1542 1
HPLC: Intensity Test Passed... 1666 1
สรุปผลกิจกรรม 1 Person 1 innovative idea วันที่ 27 มิถุนายน 2558 2079 0
LC/MS : O-ring ภายใน 1127 1