นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 3070
ความเห็น: 0

HPLC : System suitability test # 3

HPLC : System suitability test # 3

 

 

เกณฑ์สำหรับ System suitability มีอะไรบ้าง??????

 

System suitability ทำได้โดยการฉีดสารมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นอย่างน้อย 3 ซ้ำ เพื่อนำข้อมูลมาทำ System suitability ดูค่าต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่

 

บันทึกนี้กล่าวถึงเกณฑ์ที่ 2 นั่นคือ

 

ค่าความสามารถในการแยก (Resolution, R)

 

Resolution เป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าพีคของสารสองชนิดที่อยู่ติดกันแยกออกจากกันดีเพียงใด ซึ่งการแยกนี้จะต้องพิจารณาทั้งระยะเวลาที่สารเคลื่อนผ่านคอลัมน์และความกว้างของพีคทั้งสอง คำนวณได้จากระยะห่างกันระหว่างตำแหน่งจุดสูงสุดของพีคทั้งสองหารด้วยความกว้างเฉลี่ยของพีคทั้งสอง สามารถคำนวณได้จาก 2 สมการ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน ดังรูป

 

โดยที่

 

R       =  ค่าความสามารถในการแยก

tRA      =  เวลาของสาร A

tRB     =  เวลาของสาร B

WA      =  ความกว้างของฐานพีค A

WB      =  ความกว้างของฐานพีค B

W1/2A =  ความกว้างของฐานพีค Aที่ครึ่งหนึ่งของความสูง

W1/2B  =  ความกว้างของฐานพีค B ที่ครึ่งหนึ่งของความสูง

 

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย software คำนวณผล HPLC มีโปรแกรมเพื่อคำนวณค่า Resolution อัตโนมัติ กรณ๊ HPLC Agilent สามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้โดยเลือก data analysis โหลดไฟล์ข้อมูลแต่ละซ้ำของสารมาตรฐานที่ฉีดเพื่อรายงานค่า Resolution โดยเลือก report  > specify report > ส่วน report style เลือก เป็น performance

 

 

เมื่อพิมพ์ผลจะแสดงข้อมูลค่า Resolution ของแต่ละพีคมาให้ ดังรูป

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การยอมรับ ค่า R > 2


.........................................................................................................................................................................

บันทึกเกี่ยวกับ HPLC  (ปี 2557 -2559)

HPLC : System suitability test # 2

HPLC : System suitability test # 1

HPLC : Change Active inlet valve

HPLC : Needle seat # 3

HPLC : Needle seat # 2

HPLC : Needle seat # 1

HPLC : Signal option

HPLC : Size % of Page

HPLC : Steps Cleaning Plunger & Support Ring

HPLC : การแยกชิ้นส่วน Pump Head

HPLC : Steps RemoveThe Pump Head

HPLC: Recalibrate

HPLC : Remove GlassFilter Solvent Inlet

HPLC : All the same Scale

HPLC : Copy to Clipboard

HPLC : Check Capillary tube

HPLC : Column + High Pressure

HPLC: Intensity Test Failed

HPLC: Intensity Test Passed….

HPLC : Holmium test, Agilent series , Test Failed

HPLC : Holmium test, Agilent series

HPLC : สาธิตการเปลี่ยน PTFE Frit

HPLC : Calibration curve Based on Height

HPLC : Disconect column

HPLC : การติดตั้งคอลัมน์ # 1

HPLC: no string 8007 & Autostart Macro failed, error # 16419 occurred

HPLC : การเปลี่ยน Mobile phase

HPLC : สาธิตการกรอง Mobile Phase

HPLC : กรองตัวอย่าง

HPLC : ตัวทำละลายกับการเก็บระบบ HPLC

HPLC : S/N กับ LOD และ LOQ

HPLC : Autoinjection

HPLC : Percent (Do not ) Report.

HPLC : Solvent Bottle filling

HPLC: การตั้งชื่อ Subdirectory

HPLC : ไม่แสดงสัญญาณ Online ของ Detector

HPLC : menu integration โดยผู้ใช้เครื่อง

HPLC : กับวิธีการเช็ค detector FLD

HPLC : VDO เปลี่ยน guard column

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 Febuary 2016 14:55 Modified: 10 Febuary 2016 14:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LUX, Ico24 ServiceMan, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ