นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1215
ความเห็น: 0

N/Protein Analyzer : Chapter 4

N/Protein Analyzer : Chapter 4

 

 

 

N/Protein Analyzer : Chapter 4

บทนี้กล่าวถึงสภาวะการทดสอบของเครื่อง

อ้างอิงจากเครื่อง N/Protein  Analyzer รุ่น flash EA1112 ยี่ห้อ ThermoQuest ที่ศูนย์เครื่องมือฯ มีให้บริการ

 

การกำหนดสภาวะการทดสอบสำหรับเครื่อง N/Protein  Analyzer กำหนดตามคู่มือของเครื่อง ซึ่งเป็นค่า optimize mี่เหมาะสมสำหรับ Furnace, Reactor และ consumable ที่บรรจุอยู่ภายใน Reactor ทั้งซ้ายและขวา รวมทั้ง กำหนด อัตราการไหลของแก๊ส ทั้ง He และ Oxygen ดังนี้

 

1. การกำหนดอุณหภูมิของ Furnace (เตาเผา ) มี 2 Furnace ทั้ง 2 จะมีการกำหนดอุณหภูมิที่แตกต่างกันเมื่อทำการวิเคราะห์โดยจะเปิดทั้ง  Left furnace และ Right furnace พร้อมๆกัน รวมทั้ง Oven ดังภาพแสดง เพราะอุณหภูมิต่างๆเหล่านี้มีผลต่อการเกิดการ Combustion ของตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ

 

 

2.  การกำหนดอัตราการไหลของแก๊ส He และ Oxygen เพราะค่าต่างๆเหล่านี้มีผลต่อการเกิดการ Combustion ของตัวอย่างที่ต้องการทดสอบส่งผลต่อปริมาณไนโตรเจนที่มีในตัวอย่าง รวมทั้งต้องกำหนด ระยะเวลาในการทดสอบ จากตัวอย่าง 1 inject กำหนดเวลา 350 วินาที โดยกำหนดให้ แก๊ส Oxygen เข้าในระบบเป็นเวลา 30 วินาที เพื่อการเกิดการเผาไหม้ตัวอย่าง ในขั้นตอนนี้ต้องตรวจสอบ ระบบ leak ด้วยหาก leak check ไม่ผ่านให้ดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป

 


 

3. การกำหนดค่าของ Thermal Conductivity Detector (TCD) โดยการ on filament ซึ่งตัวตรวจวัดชนิดนี้ประกอบด้วย Heat filament ที่มีการให้กระแสไฟฟ้าคงที่ในการตรวจวัดจะเป็นการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ของ Filament current ของ reference cell และ sample cell การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีความสัมพันธ์กับค่าสัมประสิทธิ์นำความร้อนของสารที่ ต้องการวิเคราะห์กับค่าสัมประสิทธิ์นำความร้อนของ Carrier gas ทำให้ตัวตรวจวัดชนิดนี้สามารถตรวจวัดสารได้

 

 

เมื่อกำหนดค่าต่างๆ รอจนเครื่องเข้าสู่ระบบ Ready ปกติใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที หากนานกว่านี้ให้สงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติ ต้องค้นหาสาเหตุต่อไป การเข้าสู่สภาะ Ready สามารถดูได้จาก สถานะที่โปรแกรมแสดงไฟสีเขียว และข้อความ Ready for analysis แสดงดังรูปด้านล่าง

 

 

ที่ตัวเครื่อง N/Protein Analyzer จะต้องแสดงสถานะ Ready และมีสัญญาณไฟที่ส่วนต่างๆครบถ้วน ดังรูปด้านล่าง

 

 

หากเครื่องแสดงสถานะดังกล่าวทั้งในโปรแกรมและตัวเครื่องสอดคล้องกัน ขั้นตอนต่อไปก็สามารถทดสอบตัวอย่างได้ตามปกติ

 

 

 

บันทึกที่เกี่ยวข้อง

N/Protein Analyzer : Chapter 1

N/Protein Analyzer : Chapter 2

N/Protein Analyzer : Chapter 3

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 March 2015 15:02 Modified: 17 March 2015 15:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 MK, Ico24 ServiceMan, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.36.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ