นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1675
ความเห็น: 0

LC/MS : จัดการ Ion source อีกครั้ง

LC/MS : จัดการ Ion source อีกครั้ง

 

 

องค์ประกอบหลักของเครื่อง LC/MS

1. ระบบนำสารเข้าสู่ตัวเครื่อง

2. ระบบ Interface หรือระบบที่ทำให้เกิดกระบวนการไอออไนเซชัน

3.ระบบ Mass analyzer

4. ตัวตรวจวัด (detector)

5. ระบบประมวลผล

 

ในส่วนของระบบ Interface หรือระบบที่ทำให้เกิดกระบวนการไอออไนเซชันเป็นการทำงานภายใต้สภาวะบรรยากาศมี 2 เทคนิคคือ Electrospray Ionization (ESI) และ Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) ปัจจุบันที่ศูนย์เครื่องมือลูกค้าส่วนใหญ่นิยมทดสอบด้วย Electrospray Ionization (ESI) ในส่วนระบบ Interface หรือระบบที่ทำให้เกิดกระบวนการไอออไนเซชัน จำเป็นต้องทำความสะอาดแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าได้เวลาทำความสะอาดแล้ว 

 

ทำความสะอาด Ion source LC/MS เมื่อไหร่ดี ?

 

เมื่อตัวอย่างซึ่งอยู่ในรูปของเหลว ถูกนำให้เข้าสู่ Ion source โดยกระบวนการ ESI (ElectroSpray ionization) ตัวอย่างและตัวทำละลายเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่แตกตัวเป็น Ion และถูกดูดเข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจวัดมวล

ส่วนที่เหลือซึ่งจะเป็นละอองขนาดใหญ่จะติดค้างอยู่ใน Ion source เกิดเป็นคราบ สามารถมองเห็นได้ด้วยตา

 

ส่งผลต่อ Sensitivity ของเครื่อง  ส่งผลให้ไปบดบังสัญญาณของสารที่ต้องการทดสอบ นี่จึงเป็นสัญญาณบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องทำความสะอาด Ion source

 

ช่วงค่ำวานนี้ ตั้งใจจะ ON ระบบ LC/MS สำหรับเตรียมทดสอบแบบ High resolution (กรณีทดสอบแบบ High resolution ต้อง ON system overnight จึงจะทดสอบตัวอย่างได้) แต่พบว่า ส่วน Ion source สกปรกจำเป็นต้องทำความสะอาดก่อน ดังนั้นทำให้วันนี้ไม่สามารถมดสอบตัวอย่างได้จำเป็นต้อง ทำความสะอาด Ion source ก่อน วันนี้จึงเป็นวันที่ต้อง clean ก่อนที่จะ ON ระบบ เพื่อจะเตรียมทดสอบในวันพรุ่งนี้

ขั้นตอน1. คือ การถอด ion source ส่วนที่ต้องทำความสะอาดออกมาดูขั้นตอนได้ ที่นี่

 

ขั้นตอน2. คือ เมื่อถอดชิ้นส่วนออกมาให้ใช้ Cotton buds (สำลีก้าน) ขัดทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเมทานอล

 

 

ขั้นตอน3. คือ นำไป sonicate 3 ครั้งๆละ 30 นาที ด้วยตัวทำละลายดังนี้

3.1 sonicate ด้วย เมาทนอล : กรดฟอร์มิก (อัตราส่วน 50-50)

3.2 sonicate ด้วย เมาทนอล : น้ำ (อัตราส่วน 50-50)

3.2 sonicate ด้วย เมาทนอล

 

ขั้นตอน4. คือ นำไประเหยตัวทำละลายให้หมดด้วยแก๊สไนโตรเจน

 

 

ขั้นตอน5.  คือ การประกอบ ion source ที่สะอาดแล้วกลับเข้าเครื่องดูขั้นตอนได้ ที่นี่

ตอนนี้ได้ ion source ที่สะอาดพร้อมรันตัวอย่างต่อไป

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกเกี่ยวกับ LC/MS

 

ขั้นตอนการทำความสะอาด Ion source เครื่อง LC-MS

LC/MS : ไม่ใช่บทแรก_การถอด ion source

LC/MS : การประกอบ ion source

Rename_ เปลี่ยนชื่อ

27 พ.ย.56 : MCP conditioning - LC/MS กลับมาทำงานตามปกติแล้ว

[M+H] กับ [M+Na] ใน LC/MS

รายงานอบรมการทดสอบทางเคมีด้วยเครื่อง LC-MS / LC-MS-MS -Part I

รายงานอบรมการทดสอบทางเคมีด้วยเครื่อง LC-MS / LC-MS-MS -Part II


Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 January 2015 15:27 Modified: 21 January 2015 08:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.138.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ