นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 4078
ความเห็น: 0

Piston pipette # 4: Type - Piston pipette

Piston pipette # 4: Type - Piston pipette

 

 

การให้บริการสอบเทียบ Piston pipette ภายใต้การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับศูนย์เครื่องมือฯ นั้น เราให้บริการในขอบเขตการรับรองคือ Piston pipette Single Channel Type A - Air displacement pipette 

และสำหรับ Piston pipette Multi-channel ศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการสอบเทียบเช่นกันแต่อยู่ ภายนอกขอบข่าย การรับรอง

โดยใช้วิธีอ้างอิงมาตรฐานคือ BS EN ISO 8655 : 2002 – Piston  operate  volumetric  apparatus  มีทั้งหมด  6  ส่วน  คือ

ISO 8655-1:2002, Piston-operated volumetric apparatus – Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations

ISO 8655-2:2002, Piston-operated volumetric apparatus – Part 2: Piston pipettes

ISO 8655-3:2002, Piston-operated volumetric apparatus –  Part 3: Piston burette

ISO 8655-4:2002, Piston-operated volumetric apparatus – Part 4: Dilutors

ISO 8655-5:2002, Piston-operated volumetric apparatus – Part 5: Dispensers

ISO 8655-6:2002, Piston-operated volumetric apparatus – Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error

 

Piston pipette Single Channel Type A  คืออะไร?


ในการแบ่งประเภทของ Piston Pipette สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ

1. Single-channel piston pipette มีเพียง 1 ลูกสูบ/กระบอกสูบ เท่านั้น

2. Multi-channel piston pipette มีหลายๆลูกสูบ/กระบอกสูบมาเชื่อมต่อกันภายใน1 unit

 

ภาพตัวอย่าง

รูปจาก http://www.medicalexpo.com/prod/dragon-laboratory-instruments/mechanical-pipettes-variable-volume-multichannel-ejector-68269-438926.html และ http://pipettecalibration.kinesis.co.uk/htl-discovery-comfort-pipette-service-parts/#.VKDGbesQ


Piston pipette ทั้ง 2 ชนิด คือ Single-channel และ Multi-channel สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีก 2 กลุ่ม คือ

1.   Fixed volume : Piston pipette จะถูกออกแบบมาให้มีการจ่ายปริมาตรของของเหลวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ปริมาตรนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น Piston pipette รุ่น F1000 หมายความว่า Piston pipette นี้เป็นชนิด Fixed volume ที่ 1000 ไมโครลิตรเท่านั้นไม่สามารถใช้ช่วงปรับปริมาตรอื่นได้

2.  Variable volume : Piston pipette จะถูกออกแบบมาให้มีการจ่ายปริมาตรของของเหลวที่จ่ายให้อยู่ในช่วงที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ เช่น  Piston pipette รุ่น P1000N (100-1000 uL) หมายความว่า Piston pipette นี้เป็นชนิดVariable volume สามารถดูด-จ่ายของเหลวได้ช่วงตั้งแต่ 100 - 1000  ไมโครลิตร

 

Type A – Air displacement pipette คืออะไร?

 

Piston pipette ทั้ง Fixed volume และ Variable volume สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีกคือแบ่งเป็น Type A และ Type D โดย

 

Type A – Air displacement pipette จะมีช่องอากาศ (dead air volume) ระหว่างลูกสูบและพื้นผิวของของเหลวภายในกระบอกสูบ

Type D – Positive displacement (direct displacement) ลูกสูบจะสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวของของเหลว แบ่งเป็น Type-D1 และ Type-D2

 

ภาพตัวอย่าง

รูปจาก http://www.labautopedia.org/mw/index.php?title=User:S.d.hamilton/Gilson_1&redirect=no

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกที่เกี่ยวข้อง

Piston pipette #1: ใบรับรองการสอบเทียบ Piston pipette (1)

Piston pipette # 2: ใบรับรองการสอบเทียบ Piston pipette (2)

Piston pipette # 3: ใบรับรองการสอบเทียบ Piston pipette (3)

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 ธันวาคม 2557 13:48 แก้ไข: 29 ธันวาคม 2557 20:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 tiny apple, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ