นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 3270
ความเห็น: 0

Piston pipette # 2: ใบรับรองการสอบเทียบ Piston pipette (2)

Piston pipette # 2: ใบรับรองการสอบเทียบ Piston pipette (2)

 

 

การสอบเทียบสำคัญอย่างไร ?

การสอบเทียบ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถสอบกลับได้  ซึ่งการสอบกลับได้จะต้องเชื่อมโยงไปถึงมาตรฐานขั้นปฐมภูมิของการวัดในหน่วย SI และ ทำให้มั่นใจว่าเครื่องมือมีความผิดพลาดในการวัดอยู่ในช่วงที่กำหนดอยู่เสมอ

ความสามารถสอบกลับได้ (Traceability)

“ Traceability  หรือความสามารถสอบกลับได้  หมายถึง  สมบัติของผลการวัดที่สามารถหาความสัมพันธ์ได้กับมาตรฐานที่เหมาะสม  โดยทั่วไป  ได้แก่  มาตรฐานระหว่างชาติหรือมาตรฐานแห่งชาติ  โดยการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ซึ่งการวัดทั้งหมดต้องระบุค่าความไม่แน่นอนด้วย ”
 

 

ดังนั้นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับการสอบเทียบหนึ่งในบริการที่เรามีนั่นคือ การให้บริการสอบเทียบ Piston pipette ชนิด Type A แบบ Single Channel ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จากสำนักงานมาตรรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 

อย่างที่ได้บันทึกไว้ในบันทึกก่อนหน้านี้ Piston pipette #1: ใบรับรองการสอบเทียบ Piston pipette (1) ว่า เมื่อสอบเทียบ Piston pipette เสร็จจะต้องจัดทำใบรับรองการสอบเทียบ ให้สอดคล้องกับ กับข้อกำหนด ISO/IEC 17025 นั้นมาดูกันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในใบรับรองการสอบเทียบนั้นคืออะไร

 

ใบรับรองการสอบเทียบประกอบด้วย 2 หน้า หน้าที่ 1 จะเป็นรายละเอียดของ Piston pipette ของผู้ใช้บริการที่ส่งสอบเทียบ รวมทั้ง สภาวะแวดล้อมของห้องสอบเทียบขณะที่ทำการสอบเทียบ Piston pipette ดังนี้

 

ใบรับรองการสอบเทียบประกอบด้วย 2 หน้า สำหรับ หน้าที่ 2 จะ เป็นรายละเอียดของ เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในห้องสอบเทียบ และผลการสอบเทียบที่ได้แต่ละจุดปริมาตรที่ผู้ใช้บริการร้องขอ ส่วนใหญ่จะสอบเทียบที่ 3 จุดปริมาตรต่อ Piston pipette 1 เครื่อง ของผู้ใช้บริการที่ส่งสอบเทียบ  ดังนี้

 

 

บันทึกต่อไปจะกล่าวถึงการแสดงเครื่องหมายการรับรองพร้อมหมายเลขมีความหมายอย่างไร?

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกที่เกี่ยวข้อง

Piston pipette #1: ใบรับรองการสอบเทียบ Piston pipette (1)

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2557 09:34 แก้ไข: 28 พฤศจิกายน 2557 09:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 Zenki, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ