นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 996
ความเห็น: 0

ระเบียบใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

ระเบียบใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

 

 

ก่อนการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการต้องทราบ ขั้นตอน กฏ ระเบียบ หลายอย่าง เพื่อให้เข้าใจถูกต้องร่วมกัน ซึ่งพอจะสรุป ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครื่องมือฯ ก่อน โดยชำระค่าลงเบียนอบรมในวันเวลาที่นัดอบรมกับนักวิทยาศาสตร์

2. เมื่อผ่านการอบรม ผู้ใช้บริการต้องส่งแบบฟอร์มใบขอใช้เครื่องมือด้วยตนเอง มายังศูนย์เครื่องมือฯ    เพื่อ 

3. เจ้าหน้าที่เปิดประวัติ พร้อมรหัสผู้ใช้บริการ และส่ง pass word ไปยังอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการระบุ เพื่อใช้สำหรับการจองใช้เครื่องมือฯ ผ่าน web site    

4. ผู้ใช้บริการ ได้รับ pass word ผ่านทาง อีเมล์ และจองใช้เครื่องมือฯ ตาม สิทธิ วันเวลาที่ต้องการ

5. ผู้ใช้บริการ เข้าใช้เครื่องมือฯ ด้วยตนเอง พร้อมรับใบแจ้งค่าบริการ ในแต่ละสัปดาห์ที่มาใช้เครื่อง

6. ผู้ใช้บริการ ชำระเงินภายใน 15 วัน นับจากวันใช้เครื่องเสร็จ ในแต่ละสัปดาห์

แต่จะมีเครื่องมือบางรายการที่ต้องชำระเงินก่อนเพื่อหักเงินแบบออนไลน์เมื่อเปิดเครื่องมือนั้นๆ หรือบางเครื่องมือใช้เครื่องเสร็จต้องชำระเงินทันที ซึ่งคาดว่า 1 เดือนหลังจากนี้ศูนย์เครื่องมือจะใช้ระบบใช้เครื่องเสร็จต้องชำระเงินทันทีสำหรับรายการเครื่องมืออื่นๆที่ยังคงได้รับสิทธิ์ชำระเงินภายใน 15 วัน นับจากวันใช้เครื่องเสร็จ รอประกาศชัดเจนอีกครั้งนะค่ะ

 

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดปลีกย่อย ที่ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องทราบ และทำความเข้าใจ ซึ่งปกติในวันที่อบรมการใช้เครื่องมือนักวิทยาศาสตร์จะอธิบายกฎ กติกา มารยาท ระเบียบ ข้อควรระวัง ต่างๆให้ผู้ใช้บริการ รับทราบอยู่แล้ว แต่บ่อยครั้งเมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาใช้เครื่องมือ และปฏิบัติ ผิดระเบียบ บ้างนิดๆหน่อยๆ ผู้ใช้บริการมักจะแจ้งว่า ไม่รู้ ไม่ทราบ แต่ก็ไม่ทุกคนนะค่ะ เฉพาะบางรายเท่านั้น  เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดทั้ง 2 ฝ่าย กรณีอบรม HPLC นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบอบรม จะมีเอกสารที่เราเรียกว่า “ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง HPLC” ให้ผู้ใช้บริการ รวมทั้ง นักวิทยาศาสตร์ ต้องลงชื่อรับทราบร่วมกัน พร้อมลงวันที่ จำนวน 2 ชุด โดย 1 ชุด ให้คืนกับผู้ใช้บริการ อีก 1 ชุดศูนย์เครื่องมือฯจะเก็บไว้กับแบบฟอร์มใบขอใช้เครื่องมือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการแต่ละคนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันรับทราบ ข้อควรระวัง ระเบียบต่างๆ

 

ศึกษาข้อมูล / ระเบียบ / สิทธิ์ การใช้เครื่อง  เพิ่มเติม ที่นี่ 

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 April 2013 14:46 Modified: 12 April 2013 14:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ