นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1204
ความเห็น: 0

วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556_งานเคมีวิเคราะห์

วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556_งานเคมีวิเคราะห์

 

จาก วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556

 

วันที่ 11 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมา เป็นอีกวันที่มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในงานเคมีวิเคราะห์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์ในการให้บริการทดสอบตัวอย่างด้านเคมีวิเคราะห์เป็นหลัก ซึ่ง DaDa เองก็สังกัดงานนี้นี้เช่นกัน

 

การให้บริการทดสอบตัวอย่างมีกระบวนการหลายขั้นตอนตั้งแต่การรับตัวอย่าง การทดสอบ การรายงานผลการทดสอบ และการส่งมอบผล ดังนั้นในการตรวจติดตามตามข้อกำหนด ไม่ใช่เฉพาะนักวิทยาศาสตร์ผู้ทดสอบเท่านั้นยังจะเกี่ยวข้องกับงานอื่นๆด้วย เช่น งานรับตัวอย่าง งานการเงิน กรณีส่งมอบผล(สำนักงานเลขานุการฯ)

 

การตรวจติดตามของ Auditor ในงานเคมีวิเคราะห์ดำเนินการตาม Check list ของข้อกำหนด โดยเป็นการสุ่มตรวจแต่ต้องตรวจให้ครบถ้วนทุกข้อกำหนด

 

เริ่มด้วย

กระบวนการรับตัวอย่าง ข้อตกลงระหว่างลูกค้า และกระบวนการจัดเก็บและทำลายตัวอย่าง รวมทั้งการบันทึก ว่าด้วย

 

-   ขั้นตอนการรับตัวอย่างมีการตรวจสอบสภาพตัวอย่าง และมีการบันทึก หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับตัวอย่างเมื่อมีความสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวอย่าง

-    มีการเลือกใช้วิธีการทดสอบ ตามความต้องการของลูกค้า เหมาะสมสำหรับการทดสอบที่ดำเนินการ สอดคล้องตามที่ข้อกำหนดกำหนดไว้หรือไม่

-    มีวิธีการและขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบรวมถึง การจัดการ ตัวอย่าง การขนย้าย การเก็บรักษา

 

กระบวนการทดสอบและรายงานผลการทดสอบ รวมทั้งการบันทึก ว่าด้วย

 

-   มีมาตรฐาน คู่มือ ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวกับ ต้องทันสมัยอยู่เสมอ และมีพร้อมไว้ให้เจ้าหน้าที่ใช้งาน

-   มีการดำเนินการในการป้องกันการเสื่อมสภาพ การสูญหาย ที่จะเกิดกับตัวอย่างทดสอบตลอดกระบวนการหรือไม่ อย่างไร

-   ขั้นตอนในการจัดการกับตัวอย่างทดสอบเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ (ขนส่ง รับ จัดการ ป้องกัน เก็บรักษา ทำลาย)

-   มีการดำเนินการ ในการชี้บ่งตัวอย่างทดสอบ  และสารเคมี ที่ป้องกันการสับสนทางกายภาพหรือไม่อย่างไร

-   มีการควบคุมข้อมูลทั้งจากการคำนวณ และถ่ายโอนข้อมูล อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล  (ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องมือนั้นๆ)

-   ในกระบวนการทดสอบ มีการบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตพบเบื้องต้น ข้อมูลที่วิเคราะห์ และข้อมูลต่างๆ ที่เพียงพอต่อการตรวจสอบย้อนกลับได้ บันทึกการทดสอบ บันทึกของเจ้าหน้าที่ รวมถึงสำเนาของรายงานผลทดสอบหรือใบรับรองการทดสอบโดยมีข้อมูลเพียงพอเพื่อให้สามารถทำการทดสอบ ซ้ำได้ และชี้บ่งว่าเป็นงานใด

-    เมื่อพบข้อผิดพลาดในการบันทึกใช้วิธีการขีดฆ่าแล้วเซ็นชื่อกำกับหรือไม่ (ระบบประกันคุณภาพเอกสารต่างๆห้ามลบแต่ขีดฆ่าแล้วเซ็นชื่อกำกับเท่านั้น)

-    บันทึกมีการระบุชื่อผู้ทำการทดสอบและผู้ตรวจสอบผลหรือไม่

-    ผลการทดสอบ มีการรายงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าหรือไม่ และรูปแบบการรายงานผลเหมาะสมหรือไม่

-   เมื่อมีการแก้ไขรายงานผลการทดสอบ มีการดำเนินการอย่างไรสอดคล้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติหรือไม่

 

กระบวนการส่งมอบผล ว่าด้วย

 

-  มีการส่งผลการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ถ้ามีดำเนินการอย่างไร

 

บุคลากร ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ / วิศวกร / ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือ  ว่าด้วย

 

-    นักวิทยาศาสตร์และช่าง/วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิจัย มีความรู้ความสามารถ และได้รับการฝึกอบรมเพียงพอหรือไม่

-    มีการบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผนหรือไม่อย่างไร

-    เครื่องมือได้รับการสอบเทียบและชี้บ่งการสอบเทียบหรือไม่

 

ในการเข้าตรวจของเจ้าหน้าที่ คือ ขนมผิง และ LeeO เมื่อวันก่อน ผู้ที่ถูกตรวจถูกสุ่มตรวจเป็น น้องใหม่ซะส่วนใหญ่  น้องใหม่ในที่นี้ ทั้ง นักวิทย์ฯ และ เครื่องมือใหม่ๆ  อาจจะด้วยเหตุผลว่าของใหม่ๆมักพบข้อบกพร่องเยอะกว่าเนื่องจากเพิ่งเริ่มงาน งานยังไม่เข้าที่เข้าทาง ส่วนคนเก่าๆ เดิมๆ เครื่องๆเก่า ถูกตรวจอยู่บ่อยครั้งจึงไม่ค่อยพบข้อบกพร่อง แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะละเลยในการทำงาน หรือ ตามวิธีปฏิบัตินะ เรายังคงต้องทำให้ถูกต้อง เพราะบ่อยครั้งเช่นกันที่ คนเก่าๆ เดิมๆ เครื่องเก่าๆ จะพบข้อบกพร่องเนื่องจากสาเหตุ..ใด ก็ตามแต่...

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบวิธีปฏิบัติหากเราปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ไม่ละเลยเมื่อมีการตรวจติดตามก็จะไม่พบข้อบกพร่อง อย่างแน่นอน 

 

ส่วนผลการตรวจในวันที่ 11 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมารอสรุปผลในวันปิดประชุมการตรวจติดตาม

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2556 17:09 แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2556 17:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.51.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ