นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 1518
ความเห็น: 2

วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556

วาระการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2556

 

 

ปีใหม่แล้วแผนกิจกรรมต่างๆก็เริ่มดำเนินการกันใหม่อีกครั้ง

ศูนย์เครื่องมือฯ เราก็เช่นกัน เป็นหน่วยงานให้บริการ ภายใต้ระะบบคุณภาพ ISO 9001

และ ISO/IEC 17025 ดังนั้น เราจะต้องมีการตรวจติดตามคุณภาพการทำงานการให้

บริการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

 

ประโยชน์ของการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

- ตรวจสอบผลการบริหารระบบคุณภาพว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

- เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานในด้านระบบคุณภาพ

- เป็นการลดต้นทุนในระยะยาว

- สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน

- ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร

- ช่วยชี้ความจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

ในการตรวจติดตาม ประกอบไปด้วย ทีม ที่ทำหน้าที่ตรวจติดตาม ได่แก่ หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามและ คณะผู้ตรวจติดตาม

เมื่อก่อน ทีมที่ทำหน้าที่ตรวจติดตาม มีสมาชิกสิบกว่าคน และเป็นบุคลากรเดิม ที่ถูกฝึกให้มีความรู้ในการตรวจติดตาม

แต่ปีนี้ 2556 เรามีการปรับเปลี่ยนทีมใหม่ โดยให้บุคลากรของศูนย์เครื่องมือ ทุกคน มีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามกับเค้าบ้าง เพื่อเป็นการหมุนเวียนเรียนรู้งาน

ซึ่งตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรม ตรวจติดตามคุณภาพภายใน จะดำเนินการ ปี ละ 2 ครั้ง ดังนั้น คณะผู้ตรวจติดตาม ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 ทีม ดังรายนามต่อไปนี้

 

กิจกรรม/งานที่เข้าตรวจ

คณะผู้ตรวจติดตาม ครั้งที่ 1 / 2556

คณะผู้ตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 / 2556

งาน QCS

สัตยา / พรพจน์ / ฮัมดัน

อภิญญา / สาธิดา /พัชรา

งาน IQA

-

ศิริวรรณ

งานชีวโมเลกุล

ผลิดา

ดรรชนี

งาน ASO

เวียงชัย / ก้องเกียรติ /ภาณุพงษ์

ทรงสุดา / สุธี / ณิชนันทน์

งานเคมีวิเคราะห์

วันดี / ศุทธวีร์

เบญจพร / งามจิต

งานวิเคราะห์โครงสร้าง

ชนธัญ

ครองขวัญ

งาน MSF

โสวลักษณ์ /ปัทมา

พจชนาถ / มนตรี

งาน OES

วชิราภรณ์ / ทรงพล

จารุณี / ศักดิ์ชัยบดี

งาน สอบเทียบ Micropipette

พิสมัย / สุกิจ

พิมพ์พิมล / ศิริรัตน์

หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม

จารุณี

ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม

ทรงสุดา

 

ครั้งที่ 1/ 2556 ตรวจติดตามเดือน กุมภาพันธ์ 2556


ครั้งที่ 2/ 2556 ตรวจติดตามเดือน กรกฎาคม 2556

 

กำหนดการครั้งที่ 1 / 2556 ดังนี้

 

1.   วันเปิดประชุมการตรวจครั้งที่ 1/2556  วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2556   เวลา 9.00 น 

 

2.  วันตรวจติดตามงานต่างๆ ครั้งที่ 1/2556  ช่วง วันที่ 4  - 26  กุมภาพันธ์ 2556   ดังนี้

 

วันที่

เวลา

กิจกรรม/งานที่เข้าตรวจ

คณะผู้ตรวจติดตาม ครั้งที่ 1/ 2556

1 ก.พ. 56

9.00-10.00 น.

เปิดประชุม

คณะทำงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน /

บุคลากรศูนย์ฯทุกท่าน

4-5 ก.พ. 56

9.00-16.30  น.

งาน OES

วชิราภรณ์  / ทรงพล

4-5 ก.พ. 56

9.00-16.30  น.

งาน สอบเทียบ Micropipette

พิสมัย / สุกิจ

7 – 8 ก.พ. 56

9.00-16.30  น.

งาน QCS

สัตยา / พรพจน์ / ฮัมดัน

13 ก.พ. 56

9.00-16.30  น.

งานวิเคราะห์โครงสร้าง

ชนธัญ

11 ก.พ. 56

9.00-16.30  น.

งานเคมีวิเคราะห์

ศุทธวีร์ / วันดี

12 ก.พ. 56

9.00-16.30  น.

งาน MSF

โสวลักษณ์ / ปัทมา

13 ก.พ. 56

9.00-16.30  น.

งานชีวโมเลกุล

ผลิดา

21-22 ก.พ. 56

9.00-16.30  น.

งาน ASO

เวียงชัย / ก้องเกียรติ /ภาณุพงษ์

28 ก.พ. 56

9.00-10.00 น.

ปิดประชุม

คณะทำงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน /

บุคลากรศูนย์ฯทุกท่าน

 

 

3.  ประชุมคณะผู้ตรวจติดตาม หลังตรวจติดตามเพื่อสรุปประเด็นต่างๆ วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2556   เวลา 9.00 น


4. วันเปิดประชุมการตรวจครั้งที่ 1/2556  วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2556   เวลา 9.00 น 

 

5. กำหนดส่ง รายการตรวจติดตาม (Check list) ภายใน วันที่ 15  มกราคม  2556   เวลา 16.00 น 

 

ขอให้ Auditor ทุกท่าน ส่ง  Check list  โดยจัดทำตาม

แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2556 (Plan-QCS-2556-02)


จัดส่ง Check list ตามวันเวลาที่กำหนด ที่ sever2/sec.save/sec.ISO ตามที่อยู่ดังรูป แยก ตามงานนะค่ะ

 

 

พร้อมทั้ง Print ส่ง ทั้งปะหน้าและรายการตรวจติดตาม ลงชื่อ วันที่ ให้ครบด้วยนะค่ะ ส่งที่ หัวหน้าตรวจติดตามนะค่ะ

 


หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มกราคม 2556 07:57 แก้ไข: 15 มกราคม 2556 08:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Kathi Noodee, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

งานวิเคราะห์โครงสร้าง วันพุธ ที่ 13 ก.พ. นะผู้ช่วยดา

เช้าวันนี้ เช็ค ที่ sever2/sec.save/sec.ISO ที่โฟลเดอร์งานต่างๆ

มี งาน ชีวโมเลกุล และ วิเคราะห์โครงสร้างที่ยังไม่มีรายงาน checklist

ส่วนงานไหนที่ส่งแล้ว อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้อง และ print ส่ง ที่หัวหน้า ด้วยนะค่ะ ภายใน วันนี้ ก่อน 16.00 น. จ้า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.125.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ