นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2490
ความเห็น: 0

แนวทางการแก้ไข ข้อสังเกต (Observe) จากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette

แนวทางการแก้ไข ข้อสังเกต (Observe) จากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette

 

 

อ้างถึงบันทึก

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette ครั้งที่ 1/2555

 

แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.1

CAR No.2 และ CAR No.2 อ่านได้  ที่นี่(1)    ที่นี่ (2) และ ที่นี่ (3)

 

บันทึกนี้ ขอนำแนวทางการแก้ไข ข้อสังเกต มาชี้แจงค่ะ

 

ข้อสังเกต (Observe) หมายถึง ยังไม่ผิดพลาดแต่อาจจะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดจนกลายเป็นข้อบกพร่องได้

 

มี 2 ข้อย่อย

 

1. Lab ควรมีการชี้บ่งในใบรายงานผลการสอบเทียบให้ชัดเจน ว่ามีการ adjust หรือไม่ ของผลการสอบเทียบที่ได้

 

สาเหตุ

 -    มีการระบุไว้แล้วที่หมายเหตุด้านล่างของ certificate of calibration แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ชัดเจน

 มาตรการแก้ไข 

 -   ย้ายตำแหน่งไปอยู่หลัง result of calibration ด้านบน เพื่อให้เห็นชัดเจน

 

 

กรณีนี้ทางห้องปฏิบัติการสอบเทียบมีการระบุข้อความว่า ไม่มีการปรับเทียบ Micropipette ที่สอบเทียบไว้ที่แบบฟอร์ม

ใบรับรองการสอบเทียบ (F-RES-015) แล้ว

แต่ผู้ตรวจประเมิน แจ้งว่ามองไม่ชัด แนะนำว่า น่าจะปรับให้อยู่ในที่ๆมองเห็นชัดๆ

 

 

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ จึงได้ดำเนินการแก้ไข แบบฟอร์มใบรับรองการสอบเทียบ (F-RES-015)

เอกสาร F-RES-015 ชื่อ Certificate of Calibration

ฉบับที่ 12 บังคับใช้  10 ธันวาคม 2555

 

 

และ F-RES-015 ชื่อ Certificate of Calibration ถูกอ้างถึงไว้ที่

ระเบียบวิธีปฏิบัติ QP-RES-010 เรื่องการสอบเทียบและการรายงานผลการสอบเทียบ 

ดังนั้นจึงเป็นต้องแก้ไขเอกสารดังกล่าวด้วย และ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเป็น

QP-RES-010 เรื่องการสอบเทียบและการรายงานผลการสอบเทียบ ฉบับที่ :   14   บังคับใช้ 10 ธันวาคม 2555

 

2. Lab ควรมีการควบคุมบันทึกผลการสอบเทียบเพื่อชี้บ่งถึงการควบคุมและตรวจสอบ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลจากทีมวิชาการในส่วนของ Raw Data และหลักฐานการคำนวณค่า Uncertainty

 

สาเหตุ 

-    มีการตรวจสอบเอกสารข้อมูลดิบ uncertainty ตามระเบียบวิธีปฏิบัติการตรวจสอบและประกันผลผลการสอบเทียบ แต่ไม่มีการลงลายมือการตรวจสอบไว้ในเอกสารแต่ละหน้า

 

มาตรการแก้ไข 

กำหนดแนวทางวิธีการตรวจเอกสาร และการลงลายมือชื่อการตรวจสอบในระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบและประกันผลการสอบเทียบ

 

 

กรณีนี้เมื่อมีการออกรายงานใบรับรองการสอบเทียบ จะมีข้อมูลดิบประกอบการตรวจสอบผล

ผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลดิบ(ผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ / หัวหน้าฝ่ายฯ) และรายงานใบรับรองการสอบเทียบ ลงลายมือชื่อผู้ตรวจที่ใบขอใช้บริการสอบเทียบ

แต่ที่ข้อมูลดิบไม่มีการลงลายมือชื่อ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

ดังนั้นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ จึงได้ดำเนินการ โดย

มีการแก้ไข เพิ่มเติมส่วนรายละเอียดการลงลายมือชื่อการตรวจสอบในระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบและประกันผลการสอบเทียบ

ในส่วนของผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพิ่มข้อควมดังนี้

 

ให้ลงนามพร้อมวันที่ในช่องผู้จัดการด้านเทคนิคห้องปฏิบัติการสอบเทียบในใบขอใช้บริการฯ (F-ASO-049) และลงลายมือชื่อในเอกสารข้อมูลดิบทุกหน้าเพื่อบ่งชี้ว่าข้อมูลดิบดังกล่าวได้มีการตรวจสอบแล้ว

 

เอกสารที่แก้ไข คือ แก้ไข  QP-RES-011 ระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่อง: การตรวจสอบและประกันผลการสอบเทียบ

 

โดยมีผล    วันบังคับใช้  :  10  ธันวาคม  2555  เป็น   ฉบับที่ :  10

 

ปัจจุบันเมื่อมีใบขอใช้บริการสอบเทียบเมื่อผู้สอบเทียบอกรายงานใบรับรองการสอบเทียบ

เมื่อส่งผลให้ผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มีการลงลายมือชื่อในข้อมูลดิบ ทุกหน้าแล้วค่ะ

 

ปล. เอกสาร QP-RES-011 ระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่อง: การตรวจสอบและประกันผลการสอบเทียบ  (ผู้รับผิดชอบแก้ไข พี่ Wawa)

       เอกสาร QP-RES-010 เรื่องการสอบเทียบและการรายงานผลการสอบเทียบ (ผู้รับผิดชอบแก้ไข DaDa)

      เอกสาร F-RES-015 ชื่อ Certificate of Calibration (ผู้รับผิดชอบแก้ไข DaDa)

 

ขั้นตอนต่อจากนี้คือ การจัดส่งเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ ที่แก้ไข ให้กับทางผู้ตรวจติดตาม คือ สำนักงานมาตรฐานอุตสากหรรม ต่อไปค่ะ

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 ธันวาคม 2555 13:57 แก้ไข: 13 ธันวาคม 2555 13:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 iHum, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ