นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 12048
ความเห็น: 0

แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.2

แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.2

 

อ้างถึงบันทึก

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette ครั้งที่ 1/2555

 

แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.1  อ่านได้  ที่นี่

 

บันทึกนี้ ขอนำแนวทางการแก้ไข ข้อบกพร่องที่ 2 มาชี้แจงค่ะ

ข้อบกพร่องว่าด้วย

 

ไม่พบเอกสารของรายละเอียดวิธีการตรวจสอบผลการทดสอบ/สอบเทียบ ซึ่งระบุไว้ว่าให้จัดทำอย่างเป็นระบบในส่วนของเอกสาร QM-QCS-01

สาเหตุ 

-     ยังไม่ได้ระบุวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบผลของผู้สอบเทียบมือรอง และการกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบ

 ในระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบและประกันผลการ สอบเทียบ

 มาตรการแก้ไข 

-      แก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบผลการทดสอบ/สอบเทียบระบุขั้นตอนการตรวจสอบให้ครบถ้วน

 

กรณีนี้ ทางห้องปฏิบัติการมีการปฏิบัติการตรวจสอบผลของผู้สอบเทียบ อยู่แล้ว

 

โดยใช้แบบฟอร์ม บันทึกในบันทึกรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดงานบริการสอบเทียบ (F-QCS-030)

 

 

 

แต่ ไม่ได้เขียนเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเป็นลายลักอักษรที่ชัดเจนเอาไว้ในเอกสารคุณภาพใดใดเลย

 

ดังนั้น การแก้ไข คือ แก้ไขเอกสาร ดังนี้

 

แก้ไข  QP-RES-011 ระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่อง: การตรวจสอบและประกันผลการสอบเทียบ

 

โดยให้มีผล    วันบังคับใช้  :  10  ธันวาคม  2555  เป็น   ฉบับที่ :  10    จำนวน 6 หน้า  

(พี่ Wawa เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบแก้ไขเอกสารฉบับบนี้)

 

ซึ่งแก้ไข 2 ส่วน ดังนี้คือ 

1. ส่วนของ  บททั่วไป  ระบุข้อความ เพิ่มเติม

 

ในลำดับขั้นต้นดำเนินการตรวจสอบโดยผู้สอบเทียบอีกท่านที่ไม่ได้เป็นผู้ออกรายงานผล ก่อนส่งให้ผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และหัวหน้าฝ่ายบริการ ตามลำดับ  โดยหากผู้สอบเทียบไม่อยู่ปฏิบัติงาน ให้ผู้สอบเทียบดำเนินการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งและบันทึกในบันทึกรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดงานบริการสอบเทียบ (F-QCS-030)

 

2. ส่วนของ รายละเอียดของระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพิ่มรายละเอียด การปฏิบัติของ ผู้สอบเทียบ (ที่ไม่ได้เป็นผู้ออกรายงานผล)

ให้ชัดเจนเป็นขั้นตอนโดยอ้างอิงตาม บันทึกในบันทึกรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดงานบริการสอบเทียบ

และมีระบุ  หมายเหตุ เพิ่ม

 

หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลบันทึกในบันทึกรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการสอบเทียบ (F-QCS-030) ในหัวข้อ “ความถูกต้อง/ครบถ้วนของใบขอใช้บริการฯ” และ “การชี้บ่ง/จัดเก็บตัวอย่าง/การลงบันทึกสภาวะแวดล้อม” ข้อ 1-6 ผู้สอบเทียบ (ที่เป็นผู้สอบเทียบและรายงานผล) เป็นผู้ระบุในขั้นตอนการตรวจสอบจากจุดรับตัวอย่างที่รับใบขอใช้บริการฯและ micropipette

 

นอกจากนี้ ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในระเบียบวิธีปฏิบัติ  ส่วนของ ผู้จัดการด้านเทคนิคห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

และ หัวหน้าฝ่ายบริการฯ  อีกด้วย สามารถ อ่านได้ที่ จัดเก็บเอกสารคุณภาพ(QDoc)  นะค่ะ

 

อีกทั้ง ยังขยายผลไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบ OES ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 อีกด้วย

 

และได้ บรรยาย KM ชี้แจง แล้วเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2555 ที่ผ่านมาค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 ธันวาคม 2555 14:16 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2555 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.77.252
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ