นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2575
ความเห็น: 2

แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.1

แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette CAR No.1

 

 

อ้างถึงบันทึก

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette ครั้งที่ 1/2555

 

พบข้อบกพร่อง (CAR) ที่พบ จำนวน  3 ข้อบกพร่อง ให้เป็น Minor และ  ข้อสังเกต (Observe) จำนวน 1 รายการ นั้น

ขอนำแนวทางการแก้ไข ข้อบกพร่องที่ 1 มาชี้แจงค่ะ

ข้อบกพร่องว่าด้วย

 

พบว่ามีการลงรายละเอียดในส่วนของจุดสอบเทียบในใบขอรับบริการสอบเทียบ Micropipette ขนาด 5,000 ไมโครลิตร

ไม่ถูกต้อง อ้างถึงเอกสารใบขอรับบริการ เลขที่ 0021/55 ลงวันที่ 21/8/2555

สาเหตุ 

-      เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลงในใบขอใช้บริการฯ 

มาตรการแก้ไข 

-     จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการลงบันทึกใบขอใช้บริการฯให้ถูกต้อง

 

การดำเนินการ...

 

กรณีนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีลายมือชื่อปรากฏอยู่ในใบขอใช้บริการสอบเทียบ

 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง นักวิทยาศาสตร์ผู้สอบเทียบ  ผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายฯ และ

 

เจ้าหน้าที่การเงิน

 

                   ดังนั้น วันนี้ 7 ธ.ค. 2555 เป็นวันดี ที่ได้จัดอบรม KM ชี้แจง ทบทวน ขั้นตอนการลงบันทึกรายละเอียดในส่วน

 

ของจุดสอบเทียบในใบขอรับบริการสอบเทียบ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยเน้น เน้น ดังนี้ค่ะ

 

ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบ Micropipette ปัจจุบัน อ่านได้ที่นี่

 

จากใบขอใช้บริการสอบเทียบ (มีจำนวน 2 หน้า)

 

ช่องจุดปริมาตรที่สอบเทียบ (ให้ระบุเป็นตัวเลข) โดยมี 2 ช่องให้เลือก คือ

 

1.   10 %, 50% และ 100%  ของ nominal volume

2.   ลูกค้าระบุ

 

โดยเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างสอบเทียบ จะต้อง ระบุให้ถูกช่อง ดังรูป

 

 

Nominal volume : (piston-operated  volumetric  apparatus)  ปริมาตรที่ถูกระบุโดยบริษัทผู้ผลิต  ซึ่งเป็นปริมาตรสูงสุดที่เครื่องมือสามารถวัดได้

 

ตัวอย่าง 1

 

Micropipette P 1000 N (ที่ตัวเครื่องระบุ 100 µl – 1000 µl µl)  : หมายความว่า variable-volume piston pipette ที่มีช่วงของปริมาตรที่ใช้งานได้

ตั้งแต่ 100 µl ถึง 1000 µl มี nominal volume คือ 1000 µl

กรณีนี้ จุดสอบเทียบที่ทำได้คือ 100 µl, 500 µl และ 1000 µl 

คิดเป็น 10 %, 50% และ 100%  ของ nominal volume

ดังนั้นต้องระบุ ที่ 1.   10 %, 50% และ 100%  ของ nominal volume

 

ตัวอย่าง 2

 

Micropipette P 1000 (ที่ตัวเครื่องระบุ 200 µl – 1000  µl)  : หมายความว่า variable-volume piston pipette ที่มีช่วงของปริมาตรที่ใช้งานได้

ตั้งแต่ 200 µl ถึง 1000 µl มี nominal volume คือ 1000 µl

กรณีนี้ จุดสอบเทียบที่ทำได้คือ 200 µl, 500 µl และ 1000 µl 

ไม่เป็นตาม 10 %, 50% และ 100%  ของ nominal volume

ดังนั้นต้องระบุ ที่ 2.   ลูกค้าระบุ

 

เพิ่มเติมส่วนที่มักผิดพลาดบ่อยครั้งอีก 1 จุด คือ

 

 

ช่องการบันทึก สภาพ จะต้องบันทึกสภาพของ Micropipette ที่ลูกค้านำส่งมาสอบเทียบให้ชัดเจน

เช่น   ปกติ   หรือ ชำรุดที่ Channel 1  (กรณี Multichannel Micropipette)  เป็นต้น

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 ธันวาคม 2555 16:13 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2555 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Micropipette P 1000 N (ที่ตัวเครื่องระบุ 100 µl – 1000 µl µl) :

น่าจะเกินมา ๑ นะครับ

ระบบตรวจสอบเขาเข้มกันจริง ๆ

^_^

เราเอง

จัดไปค่ะ...

แก้ไขแล้วค่ะ...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.77.252
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ