นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1603
ความเห็น: 1

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette ครั้งที่ 1/2555

3 ข้อบกพร่อง เป็น Minor และ 1 ข้อสังเกตุ

 

 

จากการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette ISO/IEC 17025

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา  

ผู้ตรวจติดตามแจ้งว่า ผลการจากการตรวจ ห้องปฏิบัติมีระบบการดำเนินงานที่ดี มีขั้นตอนการทำงาน

ระบบการบริหารจัดการ รวมทั้ง ด้านวิชาการที่เป็นระบบ แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องบ้างซึ่งไม่ได้มีความรุนแรง

ซึ่งข้อบกพร่อง (CAR) ที่พบ จำนวน  3 ข้อบกพร่อง ให้เป็น Minor และ  ข้อสังเกต (Observe) จำนวน 1 รายการ

ทางห้องปฏิบัติการจะต้องดำเนินการ  แนวทางการแก้ไข โดย ระบุ สาเหตุ มาตรการแก้ไข 

ผลการดำเนินการแก้ไขพร้อมหลักฐาน/ เอกสารประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

และส่งหลักฐานไปยัง สมอ. เพื่อดำเนินการปิด ข้อบกพร่อง ที่ได้แก้ไข

 

ข้อบกพร่อง จำนวน 3 รายการ

1. พบว่ามีการลงรายละเอียดในส่วนของจุดสอบเทียบในใบขอรับบริการสอบเทียบ Micropipette ขนาด 5,000 ไมโครลิตร ไม่ถูกต้อง อ้างถึงเอกสารใบขอรับบริการ เลขที่ 0021/55 ลงวันที่ 21/8/2555

 

สาเหตุ 

-      เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลงในใบขอใช้บริการฯ 

 

มาตรการแก้ไข 

-     จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการลงบันทึกใบขอใช้บริการฯให้ถูกต้อง

 

 

2. ไม่พบเอกสารของรายละเอียดวิธีการตรวจสอบผลการทดสอบ/สอบเทียบ ซึ่งระบุไว้ว่าให้จัดทำอย่างเป็นระบบ

    ในส่วนของเอกสาร QM-QCS-01

 

สาเหตุ 

-     ยังไม่ได้ระบุวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบผลของผู้สอบเทียบมือรอง และการกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบ

 ในระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบและประกันผลการ สอบเทียบ

 

มาตรการแก้ไข 

-      แก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบผลการทดสอบ/สอบเทียบระบุขั้นตอนการตรวจสอบให้ครบถ้วน

 

 

3. ไม่พบหลักฐานในการทำประกันคุณภาพในการสอบเทียบ Micropipette ตามแผนที่วางไว้ ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.

      อ้างถึงเอกสารแผนการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการประจำปี 2555 (Plan-RES-2555-01)

 

สาเหตุ 

-    มีการยกเลิกแผนประกันคุณภาพในการสอบเทียบ Micropipette ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.55 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง

 เนื่องจากจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง แทน

 

มาตรการแก้ไข 

-     ออกแผนใหม่ให้ครอบคลุมการประกันคุณภาพและดำเนินการประกันคุณภาพตามแผน

 

 

ข้อสังเกต  1 รายการ ( หมายถึงยังไม่ผิดพลาดแต่อาจจะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดจนกลายเป็นข้อบกพร่องได้) แบ่งเป็น 2 ส่วน

 

Lab ควรมีการชี้บ่งในใบรายงานผลการสอบเทียบให้ชัดเจน ว่ามีการ adjust หรือไม่ ของผลการสอบเทียบที่ได้

 

สาเหตุ

 -    มีการระบุไว้แล้วที่หมายเหตุด้านล่างของ certificate of calibration แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ชัดเจน

 

มาตรการแก้ไข 

 -   ย้ายตำแหน่งไปอยู่หลัง result of calibration ด้านบน เพื่อให้เห็นชัดเจน

 

 

Lab ควรมีการควบคุมบันทึกผลการสอบเทียบเพื่อชี้บ่งถึงการควบคุมและตรวจสอบ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลจากทีมวิชาการในส่วนของ Raw Data และหลักฐานการคำนวณค่า Uncertainty

 

สาเหตุ 

-    มีการตรวจสอบเอกสารข้อมูลดิบ uncertainty ตามระเบียบวิธีปฏิบัติการตรวจสอบและประกันผลผลการสอบเทียบ แต่ไม่มีการลงลายมือการตรวจสอบไว้ในเอกสารแต่ละหน้า

 

มาตรการแก้ไข 

กำหนดแนวทางวิธีการตรวจเอกสาร และการลงลายมือชื่อการตรวจสอบในระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบและประกันผลการสอบเทียบ

 

 

จากข้อบกพร่อง และ ข้อสังเกต  เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับเอกสาร และ ดำเนินการ ชี้แจง อบรมผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบอีกครั้ง

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ยื่นขอแก้ไขเอกสาร บางรายการได้ยื่นแล้ว รอ บังคับใช้ .....

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 ธันวาคม 2555 11:22 แก้ไข: 10 ธันวาคม 2555 08:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.51.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ