นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1955
ความเห็น: 3

เปลี่ยนแปลง วัน/เวลา ตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2555

เปลี่ยนแปลง วัน/เวลา ตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2555

อ้างถึงบันทึก

กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2555

 

เรียน  บุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ ทุกท่าน

เรื่อง   เปลี่ยนแปลง วัน/เวลา ตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2555

         กำหนดการใหม่ตามตารางข้างล่าง

 

วันที่

เวลา

กิจกรรม/งานที่เข้าตรวจ

คณะผู้ตรวจติดตาม

observe (ว่าที่ auditor)

 

6 ส.ค.55

9.00-10.00 น.

เปิดประชุม

คณะทำงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน /

บุคลากรศูนย์ฯทุกท่าน

 

-

6-7 ส.ค.55

9.00-16.30  น.

งาน QCS

สัตยา / อภิญญา / ทรงพล

 

มนทกานต์ / ฮัมดัน

/พรพจน์

 

8 ส.ค. 55

9.00-16.30  น.

งาน IQA

ณิชนันทน์

 

ศิริวรรณ

8 ส.ค. 55

9.00-16.30  น.

งานชีวโมเลกุล

ดรรชนี

 

ผลิดา

9 ส.ค. 55

9.00-16.30  น.

งาน ASO

ทรงสุดา / สุธี / ศิริรัตน์

 

เวียงชัย / ก้องเกียรติ

/ภาณุพงษ์

 

9 ส.ค. 55

9.00-16.30  น.

งานเคมีวิเคราะห์

เบญจพร / วันดี

 

ศุทธวีร์ / งามจิต

10 ส.ค. 55

9.00-16.30  น.

งานวิเคราะห์โครงสร้าง

จารุณี / ศักดิ์ชัยบดี

 

ชนธัญ / ครองขวัญ

14 ส.ค. 55

เปลี่ยนเป็น  

7 ส.ค. 55

 

9.00-16.30  น.

งาน MSF

โสวลักษณ์ / พจชนาถ

มนตรี / ปัทมา

14 -15ส.ค. 55

เปลี่ยนเป็น 

28-29  ส.ค. 55

 

9.00-16.30  น.

งาน OES

จารุณี / วชิราภรณ์

ศักดิ์ชัยบดี / ทรงพล

(เพิ่ม) ศิริรัตน์

16-17 ส.ค. 55

เปลี่ยนเป็น 

30-31  ส.ค. 55

 

9.00-16.30  น.

งาน สอบเทียบ Micropipette

พิมพ์พิมล / พิสมัย

ศิริรัตน์ / สุกิจ

 

30 ส.ค. 55

เปลี่ยนเป็น  

7 ก.ย.  55

 

9.00-11.00 น.

ปิดประชุม

คณะทำงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน /

บุคลากรศูนย์ฯทุกท่าน

-

 

**กำหนดวันปิดประชุมการตรวจติดตาม เดิม 30 สิงหาคม2555 เปลี่ยนเป็นวันที่ 7 กันยายน 2555   เวลา 9.00 น  แทนนะค่ะ

**นัดประชุมคณะผู้ตรวจติดตาม หลังตรวจติดตามเพื่อสรุปประเด็นต่างๆ เดิม 23 สิงหาคม 2555 เปลี่ยนเป็นวันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 9.00 น

**ว่าที่ Auditor เข้าสังเกตการณ์ (observe) ในงานของแต่ละท่านตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเป็น auditor ในครั้งถัดไป

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน  และทางหัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม(wawa)  / ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม (DaDa)

ผู้ประกาศ 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 July 2012 16:17 Modified: 30 July 2012 16:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 HS9OCB, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนใจ ถึงอย่างไรก็ต้องตรวจใช่ไหมครับ

ป๊นี้เป็นผู้ช่วย Lead ปีหน้าเป็น Lead ใช่ใหม DaDa

วันที่ 4 ก.ย. เป็นวันเกิด Auditor ท่านนึงนะ

Ico48
DaDa (Recent Activities)
01 August 2012 08:33
#79388

ขอเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเนื่องจาก มีกำหนดการล่าสุดเข้ามาเกี่ยวกับการติดตั้งและ อบรม การใช้เครื่องมือใหม่ 1 รายการ ทำให้มีผลต่อ ผู้ตรวจติดตามในบางงานที่ต้องเข้ารับการอบรมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนกำหนดการอีกครั้ง ดังนี้

งานเคมีวิเคราะห์ เดิม 9 สิงหาคม2555 เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 -16.30 น แทนนะค่ะ

งานQCS เดิม 6-7 สิงหาคม2555 เปลี่ยนเป็นวันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 -16.30 น แทนนะค่ะ

งานวิเคราะห์โครงสร้าง เดิม 10 สิงหาคม2555 เปลี่ยนเป็นวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 -16.30 น แทนนะค่ะ

ส่วนงานอื่นๆ ตามกำหนดการข้างบนนะค่ะ

ต้องขออภัยอีกครั้ง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.117.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ