นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 7129
ความเห็น: 5

Intermediate check # 1_ตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานเครื่องชั่ง

นอกจะต้องตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method validation) สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 17025 ยังจะต้อง การตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน (Intermediate Check )อีกด้วย

 

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2555 ได้มีโอกาศเข้ารับการอบรมเรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

นอกจะต้องตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method validation)
สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 17025 ยังจะต้อง การตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน (Intermediate Check )อีกด้วย

วัตถุประสงค์

 เพื่อความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานและได้คุณภาพตลอดระยะเวลาในระหว่างการสอบเทียบหรือใช้งาน
 และ เพื่อให้ทราบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้ทันเวลา

ดังนั้น สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette ที่ได้รับการรับรองตามาตรฐาน มอก 17025
จำเป็นต้องทำ Intermediate Check ของทุกเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ถึงแม้ว่าการใช้งานเครื่องดังกล่าวไม่ได้ใช้ แบบสมบุกสมบัน แต่ในข้อกำหนดของ ISO 17025
ข้อกำหนด  5.5.10 จำเป็นต้องตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน(intermediate check)
เพื่อให้มั่นใจในสถานะการสอบเทียบของเครื่องมือ การตรวจสอบเหล่านี้จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ข้อกำหนดของ ISO 17025 นอกจากเราทำ Intermediate check เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องมีอีกคือ กำหนดแผนทำ Intermediate check
 ความถี่บ่อยแค่ไหนและจะต้องทำเมื่อไร ห้องปฏิบัติการเป็นผู้กำหนดเอง โดยอาจพิจารณาจากความถี่ของการใช้งาน การสอบเทียบ เป็นต้น
และต้องมีวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีกำหนดเกณฑ์การยอมรับ และวิธีการประเมินผลด้วยว่าทำไปแล้วผ่านหรือไม่ผ่านไม่อย่างนั้นทำไม่ก็ไม่มีประโยชน์

การทำ Intermediate Check ของเครื่องมือที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette
               ตามแผนการตรวจสอบเครื่องมือวัดระหว่างการใช้งาน (Intermediate Check) สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette (Plan-RES-Calibration-01)
              ซึ่งประกอบด้วย


1.    เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง

 

 


2.    เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง

 

 

3.    Thermometer/ Relative Humidity Data Logger

 

 

4.    เทอร์โมมิเตอร์ชนิด Liquid-in-Glass แบบ Partial Immersion

 

 

5.    Barometer
ดังนั้น เดือน พ.ค. 55 ที่ผ่านมา ตามแผนการตรวจสอบเครื่องมือวัดระหว่างการใช้งาน (Intermediate Check) สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette (Plan-RES-Calibration-01)
ต้องทำ Intermediate Check ของ เครื่องชั่ง  5 ตำแหน่ง (ช่วงขอขยายขอบข่ายการรับรอง)
ซึ่งผู้รับผิดชอบได้แก่ พี่Wawa ผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Micropipette และ ผู้สอบเทียบ คือ DaDa

ก่อนการทำ Intermediate check  จะต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ
สำหรับการควบคุมสภาวะแวดล้อมทางกายภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่อง Micropipette
ก่อนการทำ Intermediate check  มีการควคุม / บันทึกค่าอุณหภูมิห้อง ความชื้นสัมพัทธ์ และความดันบรรยากาศ ดังนี้


-  ควบคุมอุณหภูมิห้องให้อยู่ในช่วง 20 ± 2 องศาเซลเซียส ตลอดการทำ Intermediate check 

-  ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ให้มีค่าอยู่ในช่วง 60 ± 10% ตลอดการทำ Intermediate check 

-  ความดันบรรยากาศ ให้เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงไม่เกิน   60  ± 10 mbar ตลอดการทำ Intermediate check 
 (อ้างอิงจาก ISO-8655-6:2002 Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimetric methods for
the determination of measurement error)


ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน (Intermediate Check) ของ เครื่องชั่ง ไม่ยากค่ะ
     กำหนดจุดสำหรับการทำ Intermediate check เครื่องชั่ง ณ จุดน้ำหนัก 0.005g 50g 150g และ 200g     โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน E2
หรือเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักตามความเหมาะสมกับเครื่องชั่งและครอบคลุมช่วงการใช้งานอย่างน้อย 3 จุด
และบันทึกในแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน (Intermediate Check)
1.    ทดสอบความเป็นเชิงเส้น โดยใช้ตุ้มน้ำหนักแต่ละตุ้มน้ำหนักชั่งซ้ำ 10 ซ้ำ บันทึกค่าน้ำหนักที่ได้
2.    ตรวจสอบผลกระทบของการวางน้ำหนักไม่ตรงกลางจาน  (Eccentric Loading)
      -   ใช้ตุ้มน้ำหนักขนาด 50 g เป็นต้น โดยวางตุ้มน้ำหนัก ณ ตำแหน่งต่างๆ
           แต่ละตำแหน่งวางตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ทำซ้ำ 3 ซ้ำ บันทึกค่าและคำนวณค่าเฉลี่ยตามรูป

     -    คำนวณค่าความไม่แน่นอน

 เกณฑ์การยอมรับ Intermediate check เครื่องชั่ง
    ค่า Uncertainty + Correction จะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ของทุกจุดที่ทำ Intermediate check
   ค่า Eccentric Loading จะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

การประเมินผลการทำ Intermediate check เครื่องชั่ง
  -   ถ้าผลการทำ Intermediate check ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแสดงว่าเครื่องชั่งสามารถใช้งานได้
  -    ถ้าผลการทำ Intermediate checks ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้ส่งเครื่องชั่งสอบเทียบใหม่
จากผลการประเมินเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 55 พบว่า
1.  ค่า Uncertainty + Correction ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด  (ผ่าน)
2. ค่า Eccentric Loading ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด  (ผ่าน)


อีก 4 รายการ ดำเนินการตามแผนช่วงเดือน สิงหาคม 2555

ขั้นตอนไม่ยากค่ะ แต่ ที่ยากก็ตรงที่ห้องต้องควบคุมสภาวะแวดล้อม ค่อนข้างหนาว
เข้าห้องสอบเทียบครั้งนึงออกมา ฮัดชิ้ว ฮัดชิ้ว เพราะความหนาว แล้วก็ปวดหัวทุกทีเลยซิ......หวัดรับประทานตลอดๆ...

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 มิถุนายน 2555 12:01 แก้ไข: 21 เมษายน 2556 12:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 HS9OCB, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างค่อนข้างจะอ่อนไหวไปกับสภาพแวดล้อม (คนใช้ไม่รู้เป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะ อิอิอิ) หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น (ตามที่ระบุ) และโดยส่วนใหญ่แล้ว เรื่องอุณหภูมิเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงเป็นที่มาที่ไปอีกอย่างว่าทำไมห้องแลปจึงต้อง "ติดแอร์" แถมยังเย็นจนผู้ใช้ต้องใส่เสื้อหนาๆ ซะอีก

เพื่อให้ได้ค่าจากการวัด (ด้วยเครื่องมือ) ที่แม่นตรง และมีความเที่ยง การตรวจสอบทั้งเครื่องมือ ทั้งสภาพแวดล้อมล้วนมีความจำเป็น

โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีราคาแพงๆ

เราเอง

บางครั้งบางคราว หรือ หลายครั้งหลายคราว ผู้ใช้มักจะอ่อนไหวไปกับสภาพแวดล้อม มิใช่เครื่องมือ.....

เพราะฉนั้น นอกจากจะต้องดูแลเครื่องมือ แล้ว ยังต้องดูแลผู้ใช้เครื่องมือด้วย...เช่นกัน....

เป็นเรื่อง Human Error นี่เอง

แบบนี้ต้องให้วิศวกรดูแล (คน) เพิ่มขึ้นอีกอย่างแล้ว นอกเหนือจากดูแลเครื่องมือ

เราเอง

สงสัยห้องสอบเทียบจะหนาวจัด และก็หนาวจริงๆ

ตรวจสอบความดันบรรยากาศด้วยนะครับ 60 ± 10 mbar ไม่น่าจะเป็นค่านี้ พิมพ์ผิดหรือเปล่า :)

แก้ไขแล้วเป็น ความดันบรรยากาศ ให้เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงไม่เกิน ± 10 mbar

วิศวกร (TM หญ่าย) เข้ามาดูแลก็ดีอย่างนี้นี่แหละ...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ