นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 2875
ความเห็น: 1

บันทึกหลังไมค์ : HPLC กับการลดปริมาณกระดาษ...ช่วยลดโลกร้อน

บันทึกหลังไมค์ : HPLC กับการลดปริมาณกระดาษ...ช่วยลดโลกร้อน

 

บันทึกนี้เป็นบันทึกหลังไมค์เป็นเพราะว่า DaDa ได้รับโทรศัพท์เพื่อสอบถาม / ขอความช่วยเหลือ / ขอคำแนะนำ และอีกมากมายจากผู้ใช้เครื่อง HPLC รุ่น/ ยี่ห้อ agilent 1100 และ 1200 ก็บ่อยครั้ง แต่ไม่มีโอกาสแชร์ข้อมูลจากหลังไมด์กันเลย

วันนี้จึงขอนำมาเล่สู่กันฟังซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาไม่นานนัก
เรื่องหลังไมค์สำหรับบันทึกนี้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้ว

ผู้ใช้เครื่องโทรมาสอบถามโดยเล่าว่า เค้าต้องดูแลและใช้เครื่อง HPLC agilent 1100 ที่หน่วยงาน และเพิ่งมารับงานแทนจากผู้ที่ลาออกไปทำให้ไม่ได้รับการอบรมเต็มที่เนื่องจากผู้ใช้งานได้ออกไปก่อนที่เค้าจะเข้ารับงาน ดังนั้นต้องลองผิดลองถูกกันไป

ซึ่งปัญหาที่ผู้ใช้เครื่องสอบถาม คือ มีการแปลผล อย่างไร ต้องทำอย่างไร หากมีตัวอย่างจำนวนมากที่ฉีดด้วย HPLC แต่ต้องการ และจำเป็นต้อง print เฉพาะข้อมูลของปริมาณสารที่เจอที่ทดสอบได้ เท่านั้น เนื่องจาก 1 ตัวอย่างเมื่อแปลผลได้และต้องการ print ข้อมูลออกมาต้องใช้กระดาษ ถึง 4 แผ่นด้วยกัน (หมายถึงข้อมูลของผู้สอบถามคนนี้)

ซึ่งจะมีข้อมูลของ calibration curve มาให้ทุก curve ที่ต้องการทราบค่า

จากคำถาม DaDa มีคำตอบให้ได้ว่าต้องทำอย่างไร เพราะว่าวิธีการจัดการดังกล่าวDaDa ได้จัดทำเขียนระบุไว้ใน คู่มือการใช้เครื่อง HPLC ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่จะให้กับผู้เข้าอบรมหน้าเครื่อง / อบรมเชิงปฏิบัติการ HPLC เพื่อจะมาใช้เครื่องมือด้วยตนเองไว้อย่างละเอียด

วิธีการช่วยเหลือหลังไมค์ในวันนั้นคือการสอน + อธิบายไปปฏิบัติตามไปผ่านทางโทรศัพท์ มี 2 แนวทางให้เลือกใช้ขึ้นกับความต้องการดังนี้

 

แนวทางที่ 1. ใช้วิธีการแปลผลแบบ Batch

(วิธีนี้เมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาบริษัทผู้จำหน่ายติดตั้งและสอนการใช้เครื่องไม่ได้สอนหรืออธิบาย
แต่ DaDa ได้มีโอกาสเรียนรู้ (ในฐานะที่เป็นผู้สนใจไม่ใช่ผู้ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือ) มาจากสอนใช้เครื่อง GC6890 N ตอนติดตั้งใหม่ๆเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจาก software การแปลผลหรือที่เรียกว่า Data analysis เครื่อง GC และ  HPLC ยี่ห้อ agilent เป็นsoftware เดียวกัน)

Note: 1

 
การคำนวณผลโดยใช้เมนู Batch นั้นเพื่อเป็นการคำนวณปริมาณ หรือความเข้มข้นของสารตัวอย่าง การที่จะใช้เมนู Batch ได้นั้น File ข้อมูลที่ต้องการคำนวณผล จะต้องเป็นการฉีดตัวอย่างแบบ Sequence Run และมีการบันทึก Sequence (save as) ไว้รวมทั้งจะต้องทำ Integration และสร้าง Calibration curve และ save as เป็น method Calibration curve ไว้แล้วด้วย


1.1    เข้าสู่เมนู Batch ได้โดยที่ Menu bar เลือก Batch > Load Batch…

 

1.2    แสดงหน้าต่าง Load Batch: Instrument  ให้เลือกชื่อ Folder ที่ใช้ save ข้อมูล ที่ต้องการ ในช่อง File name: ทางซ้ายมือ จะแสดงชื่อ Batch ที่มีให้ ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ Batch (xxxx.b)

     (ชื่อ Batch จะถูกบันทึกอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึก Sequence และชื่อ Batch จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อ Sequence)

 

1.3    จะแสดงหน้าต่าง Set up Batch ที่ Method to Process Batch Data ให้ดูว่าเป็น Method ของ Calibration curve ที่ต้องการใช้หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ ให้เลือก Method ของ Calibration curve ที่ต้องการ โดยคลิกที่ Other Method   แล้วเลือก method ที่ต้องการมาใช้งาน

 

1.4   เลือก Data file ที่ต้องการทำ Quantification โดย คลิก เครื่องหมาย ถูกที่ช่อง Use หน้า Data file ที่ต้องการให้แปลผล  แล้วคลิก OK

1.5    Software จะ Load โครมาโตแกรมของ Data file ที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้ ดังรูป

 

    1.6   เริ่มการคำนวณ โดยคลิกที่  START
   1.7   จากนั้น ChemStation จะเริ่มแปลผล Quantified จนเสร็จครบทุก Data file ที่เลือกไว้
    1.8   เมื่อต้องการดูผลการคำนวณแปลผล(Quantified) ที่ได้โดยคลิกที่ 
    1.9   Report ของ Batch จะปรากฏขึ้นดังตัวอย่าง

 

 

    1.10   ถ้าต้องการพิมพ์ผลที่ได้จากการทำ Batch คลิกที่  Print

 

Note: 2

วิธีนี้สามารถช่วยลดการใช้กระดาษเยอะมาก เนื่องจากข้อมูลที่ได้จะมีเฉพาะค่าตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเท่านั้นดังนั้นหากมีตัวอย่างที่ต้องการคำนวณผล เช่น 20 ตัวอย่าง หรือ 20 file หากผู้ที่โทรมาสอบถามเลือกวิธีเดิมจะต้องใช้กระดาษในการพิมพ์ข้อมูลทั้งหมด 80 แผ่น ในขณะที่เลือกใช้วิธีนี้ใช้แค่ 2 – 4 แผ่นเท่านั้น (ขึ้นกับจำนวนสารประกอบที่ทดสอบ)

 

 

แนวทางที่ 2.  วิธีเลือกรูปแบบ (Style) Report Style แบบ Short


2.1 ที่ main Menu bar เลือก Report > Specify report จะแสดงหน้าต่าง Specify Report

 

 

2.2   ส่วน Report Style ให้เลือกแบบ Short และปรับ Size สำหรับกระดาษให้เหมาะสมดังรูป

 

Note: 3


วิธีนี้ใช้ได้กับทั้งตัวอย่างที่ฉีดทั้งแบบ Single Run และ Sequence Run ข้อมูลที่ได้จะมีทั้งโครมาโตแกรมและค่าตัวเลขที่ได้จากการคำนวณ โดยไม่มีข้อมูลของ Calibration curve ดังนั้นหากมีตัวอย่างที่ต้องการคำนวณผล เช่น 20 ตัวอย่าง หรือ 20 file หากผู้ที่โทรมาสอบถามเลือกวิธีเดิมจะต้องใช้กระดาษในการพิมพ์ข้อมูลทั้งหมด 80 แผ่น ในขณะที่เลือกใช้วิธีนี้ใช้แค่ 1-2  แผ่นต่อตัวอย่าง หรือ 20-40 แผ่นต่อ 20 ตัวอย่าง (ขึ้นกับจำนวนสารประกอบที่ทดสอบ)

 

หลังจากนั้นได้รับการติดต่อกลับมาเพื่อขอบคุณ DaDa ที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้..

ดาเองก็ดีใจที่ได้ช่วยเหลือค่ะ..

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 May 2012 14:04 Modified: 17 May 2012 14:06 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan, Ico24 sukit, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ServiceMan (Recent Activities)
18 May 2012 07:49
#77298

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากครับ (ช่างยังไม่รู้เลย เพราะไม่เคยใช้ส่วน Report)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ