นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

[R] (0) การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (IV)

ศึกษาสมบัติของตัวแปลงสัญญาณ (transducer) ทรานส์ดิวเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่รับและแปลงสัญญาณที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างสารชีวภาพกับสารที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น อิเล็กตรอน แสง ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อเป็นดัชนีระบุถึงปริมาณสารที่ต... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By หัวกรวด   created: 31 October 2013 15:38 Modified: 21 September 2020 10:32 [ Report Abuse ]

[R] [C] (0) การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (II)

ศึกษาสมบัติของสารชีวภาพ (Biological Substance) ซึ่งเป็นสารที่มีความสามารถในการทำปฏิกิริยากับสารที่ต้องการวิเคราะห์อย่างจำเพาะเจาะจง ตัวอย่างของสารชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ในการตรวจวัด ได้แก่ เอนไซม์ จุลินทรีย์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ แอนติเจน แอน... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By หัวกรวด   created: 18 October 2013 19:42 Modified: 21 September 2020 10:32 [ Report Abuse ]

[R] [C] (0) ไบโอเซนเซอร์ (Biosensor)

ไบโอเซนเซอร์คืออุปกรณ์ตรวจวัดทางชีวภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่างได้อย่างเฉพาะเจาะจง และโดยรวมแล้ว ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วนคือ ตัวแปลงสัญญาณ และสารชีวภาพ โดยมีหลักการทำงานคือ ขั้นตอนแรก ทำการตรึงสารชีวภาพเข้ากับตัวแปลงสัญญ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By หัวกรวด   created: 10 October 2013 18:35 Modified: 21 September 2020 10:32 [ Report Abuse ]